Kategoria: Blogi (Page 3 of 17)

Meilahden päiväkoti Pihlaja tulee säilyttää ja korjata

TIEDOTE
13.1.2023

Mari Holopainen: Meilahden päiväkoti Pihlaja tulee säilyttää ja korjata

Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Mari Holopainen (vihr) ihmettelee Helsingin kaupungin hankeyksikön toimintaa ja ehdotusta purkaa vuonna 1953 rakennettu Meilahden päiväkoti Pihlaja, mistä Helsingin Sanomat uutisoi tänään.

“Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päätti hiljattain, että päiväkoti Meilahden korjaamisen pitää olla vaihtoehto. Kaupungin virkahenkilön näkemyksen mukaan Meilahden nykyisen päiväkodin korjaaminen ei ole vaihtoehto, vaikka lautakuntamme päätti juuri toisin – vastoin toimialan alkuperäistä esitystä,” Holopainen ihmettelee.

“Tämä on järkyttävä esimerkki Helsingin kaupungin toiminnasta. Kaupunginosien toiveet ja tarpeet ollaan herkästi valmiina sivuuttamaan. Meilahdessa on erinomainen tontti varhaiskasvatukselle aivan koulun vieressä. Lapset ovat siirtymässä väliaikaisiin tiloihin, joissa ei ole juurikaan ulkoilupihaa, vain pieni kivinen piha,” Holopainen sanoo.

“Kaupungin näkemykset, jotka viittaavat alueen arkkitehtuuriin istuvan arvorakennuksen purkamiseen ovat  vastoin monia hyväksyttyjä periaatteita. Korjausrakentaminen on myös lähtökohta uudessa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa”, Holopainen sanoo myös.

Holopainen vaatii osallistavampaa otetta ja muutosta kaupungin koulutuksen ja kasvatuksen johtamiseen: “Kaupungin varhaiskasvatus on jo kriisissä. Meilahden päiväkodissa on sitoutunut henkilökunta. Päätöksillä, joissa sivuutetaan kokonaisvaltainen harkinta, lapsivaikutusten arviointi, vanhempien ja henkilökunnan toiveet ei tulla parantamaan tilannetta.”

“Helsingissä suositaan kategorisesti suuria päiväkoteja, kun tarvittaisiin tapauskohtaisempaa harkintaa, Holopainen korostaa.

“Mielestäni kuntademokratiassa ei käy päinsä, että indikoidaan lähes heti lautakunnan linjauksen jälkeen, ettei tällainen onnistu. Asiasta päätetään jatkossakin lautakunnassa, ja mahdolliset kaavoituspäätökset menevät kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Asia jää siis vaaleilla valittujen valtuutettujen ja luottamushenkilöiden harkintaan,” Holopainen päättää.

Lisätiedot:

Mari Holopainen
Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja

Holopainen toimii Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen luottamustehtävissä. Hän on kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsen

mari.holopainen(at)eduskunta.fi
+358505143452

Vartijan tehtävään vaaditaan liian vähän koulutusta – tutkintovaatimuksia on pikaisesti tarkistettava

TIEDOTE
9.1.2023

”On selvää, että nykyiset koulutusvaatimukset vartijan tehtävään ovat aivan liian ohuita. Koulutuksen tulisi olla huomattavasti nykyistä kattavampaa. Esitän, että vartijan tehtävän koulutusvaatimuksia on pikaisesti tarkistettava,” helsinkiläinen kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) sanoo.

”Esille on tullut tapauksia, joissa vartijoiden voimankäyttö on ollut tahallisesti ylilyövää. Epäilyksenä on jopa naisen kuoleman tuottaminen kauppakeskus Iso Omenassa. Yksittäisiin epäilyksiin tullaan saamaan lisäselvyyttä ja lopulta oikeuden ratkaisu”, kansanedustaja Mari Holopainen sanoo.

Väliaikaisen vartijakortin saa 40 tunnin koulutuksella. Jatkokoulutus on 80 tunnin mittainen.

”Reilun viikon koulutuksella joudutaan siis tehtäviin, joissa kovaa taltuttamista ja voimakeinoja toista ihmistä vastaan on sallittua käyttää. Muutaman viikon pikakurssilla saa viisi kerrallaan vuotta voimassa olevan vakituisen vartijakortin,” kansanedustaja Holopainen ihmettelee.

”Esimerkiksi vammaiset henkilöt voivat kiinniottotilanteissa tulla väärin kohdelluiksi, mikäli riittävän laaja-alaista osaamista ei ole. Eikä sitä pysty saavuttamaan näillä opintomäärillä. Riittämätön koulutus ei ole oikein myöskään vartijan tehtävässä toimivia, usein nuoria ihmisiä kohtaan,” tutkijataustainen Holopainen korostaa.

Turvallisuuspalveluita hoitavat yksityisissä ja puolijulkisissa tiloissa alan yritykset. Vartijakoulutusta järjestää esimerkiksi alan suuri toimija Securitas yhteistyössä koulutuspalveluita tarjoavan Hyrian kanssa. Helsingissä alkavan kurssin hinta on 656 euroa.

”Harvassa tutkinnossa koulutus, sen laadusta ja alalle valittavien soveltuvuudesta huolehtiminen on näinkin suoraan alan firmalla.  Ja homma on retuperällä”, Holopainen sanoo.

”Vartiointia tarvitaan esimerkiksi metrossa, jotta muita ihmisiä voidaan suojata. Mutta vartioinnin pitää olla riittävän ammattitaitoista. Tarkoituksena on suojata muita ihmisiä, ei koskaan hakata huvikseen kiinniotettuja kuten epäillään tapahtuneen,” Holopainen päättää.

Lisätiedot:
Kansanedustaja Mari Holopainen
mari.holopainen(a)eduskunta.fi
0505143452

Valokuva: David O’Weger

Tiede ja tutkimus vahvistavat yhteiskuntaa – Nämä asiat TKI-panostuksista on hyvä ymmärtää

Julkaistu Talouselämän 4.12.2022 Tebatti-osiossa

TKI-panostukset korkeakoulujen perusrahoitukseen hyödyttävät koko yhteiskuntaa

Eduskuntapuolueet ovat sopineet historiallisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- eli TKI-panostusten nostamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Eduskunta käsittelee parhaillaan TKI-rahoituslakia. Julkisen sektorin osuus panostuksesta olisi yksi kolmasosa ja yksityisen sektorin osuus kaksi kolmasosaa.

Vihdoin on ymmärretty, että finanssikriisistä alkanut tieteen ja tutkimuksen näivettäminen surkastuttaa koko yhteiskuntaa. Tässä ajattelutavan muutoksessa TKI-panostukset nähdään tulevaisuusinvestointeina, joille on lupa odottaa tuottoa tulevaisuudessa. Samalla odotus tuotoista johtaa keskusteluun kohti kaupallistettavia innovaatioita. Tämä on piinallisen kapea näkökulma TKI-toimintaan.

Tutkimus kietoutuu koulutukseen

TKI-toimintaa ei voi erottaa korkeimmasta koulutuksesta, joka perustuu tutkimukseen; samat tieteentekijät tutkivat ja opettavat. Suomalaisissa korkeakouluissa koulutetaan yli 60 000 asiantuntijaa vuosittain yhteiskunnan kaikille sektoreille. Tämä puoli TKI-toiminnasta jää liian usein huomaamatta.

Tutkimuksen ja koulutuksen kytköksen vuoksi on oleellista, että yhteisesti sovittuja TKI-lisäpanostuksia ohjataan korkeakoulujen perusrahoitukseen. Korkeakoulujen T&K-toiminnan menot kasvoivat viime vuonna vaatimattomat 1,7 prosenttia. Korkeakoulusektorin T&K-toiminnan valtion budjettirahoituksen osuus laski vuoteen 2020 verrattuna.

Käytännössä yliopistojen perusvoimavaroista palkattava tutkimushenkilöstö on professoreita, jotka vastaavat rahoituksen hakemisesta tutkimusryhmälleen. Muut tutkijat hakevat rahoitusta itselleen, joko henkilökohtaisesti tai osana tutkimusryhmää. Menestyminen kilpailluissa rahoitushauissa on konkreettisesti edellytys uran jatkumiselle, sillä rahoituksetta jääminen merkitsee usein myös työsuhteen päättymistä.

Rahoituksen lisäämisen yhteydessä on välttämätöntä kiinnittää huomiota tutkijanuran veto- ja pitovoimaan. Miksi kansainvälinen tutkija, olipa hän suomalainen tai kotoisin muualta, haluaa suomalaisille pätkätyömarkkinoille pienellä palkalla, kun koko maailma avoin? Tutkijanurien ennakoitavuutta on kyettävä lisäämään ja jatkuvaa rahoituksen hakemisen painetta vähentämään vakinaistamalla työsuhteita ja nostamalla palkkoja.

Vapaa tiede luo vaikuttavuutta

Korkeakoulujen kouluttamia asiantuntijoita ja tutkijoita tarvitaan yhteiskunnan joka sektorilla. Panostuksia lisättäessä on huolehdittava siitä, että on myös osaajia tekemään tärkeää TKI-työtä. Siksi suunnitelmat nostaa nuorten koulutustaso 50 prosenttiin tai jopa enempään ikäluokasta 2030-luvun alkuvuosiin mennessä edellyttää uusien aloituspaikkojen rahoittamista täysimääräisesti. Koulutustason nosto on hyvä tavoite, mutta ilman rahoitusta se on tyhjää sanahelinää. Tällä eduskuntakaudella sovittu TKI-sitoumus ja sitä seurannut rahoituslaki ovat tärkeitä saavutuksia.

Vaikuttavinta tutkimusta syntyy, kun tiede saa kehittyä autonomisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunta luo puitteet ja mahdollisuudet tieteen harjoittamiselle, mutta ei määrittele tieteen sisältöä. Tällainen tiede vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja mahdollisuuksia vastata kriiseihin kestävällä tavalla.

Jos tutkijoilla on riittävän turvatut työskentelyolosuhteet ja vapaus toteuttaa tieteellisiä päämääriä, ollaan jo pitkällä kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Tieteen vapaus ja yliopistojen autonomia edistävät myös korkeakoulututkintojen sisällöllistä laatua.

Yhteiskunnan kestävyyden näkökulmasta on tärkeää, että korkeakouluista valmistuneet ovat monipuolisesti sivistyneitä ja kykeneviä kriittiseen ajatteluun.

Mari Holopainen, kansanedustaja (vihr.), tutkijoiden ja kansanedustajien seuran puheenjohtaja

Maija Mattila, erityisasiantuntija, Tieteentekijät

Tebatti: Tiede ja tutkimus vahvistavat yhteiskuntaa – Nämä asiat TKI-panostuksista on hyvä ymmärtää | Talouselämä (talouselama.fi)

Mari Holopainen eduskuntavaaliehdokas 2023

Mari Holopainen: Sähkön hintakriisissä tuet on ohjattava kuluttajille – sähkötuen omavastuuosuutta tulisi alentaa ja kotitalousvähennystä laajentaa

TIEDOTE
19.12.2022

Talousvaliokunnan vihreiden valiokuntavastaava Mari Holopainen näkee, että sähkötuen omavastuuosuutta tulee alentaa, kotitalousvähennystä laajentaa tai kuluttajille ohjata muita suoria tukia. Oman kodin myyminen ja yritysten konkurssit talvikuukausien korkean sähkönhinnan takia tulee välttää. 

“Tukien kierrättämisessä sähköyhtiöiden kautta tulisi olla varovainen. Kuluttajan saama tuki ei voi jäädä kiinni esimerkiksi sopimustyypistä tai siitä, missä kuussa lasku tulee maksettavaksi,” vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen korostaa.

Eduskuntapuolueet kokoontuvat tänään iltapäivällä käsittelemään toimia kotitalouksien tukemiseksi energiakriisissä.

“Ehdotettu hintakatto ei ole paras malli. Keskustelussa tuntuu unohtuneen, että useista tukimalleista, kuten kotitalousvähennyksestä ja toimeentulotuesta, vaikkakin riittämättömän suuruisina, on jo päätetty. Ne helpottavat arkea. Nyt haemme lisäratkaisuja, jotta kukaan ei jäisi kohtuuttomaan pulaan,” kertoo Holopainen.

Hallituksen linjauksiin kuluttajien sähkötuista on tähän mennessä varattu yhteensä noin 600 miljoonaa euroa. Sähkölaskun perusteella on mahdollista saada kotitalousvähennystä, jos lasku neljän kuukauden ajalta ylittää 2000 euroa. Vähennys on voimassa tammi-huhtikuussa 2023. Kotitalouksille on tarjolla myös Kelan suoraan maksama sähkötuki. Omavastuuosuus sähkölaskusta on 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi sähkön arvonlisäveroalennus kohdistuu kaikille.

“Suorat korvaukset kuluttajille toimivat parhaiten. Sähkötuen omavastuuosuuden alentaminen tulisi mielestäni kuulua keinovalikoimaan. 400 euroa on useimmille aivan liikaa kuukauden sähkölaskuksi. Sähkötukea olisi helppoa laajentaa laskemalla omavastuuta esimerkiksi 100-200 euroon kuussa kalliiden talvikuukausien ajaksi. Harkinnanvaraisesti pienituloisimmille omavastuuosuus voisi olla vielä matalampi tai se voitaisiin poistaa kokonaan. Kotitalousvähennystä on mahdollista laajentaa. Olemme ehdottaneet myös energiarahaa, joka olisi suoraan ihmisille ohjautuva tukimuoto kuten nyt käytössä oleva sähkötuki,” kertoo Holopainen kannattamistaan toimista.

Holopaisen mukaan huomiota on kiinnitettävä enemmän niihin yrityksiin, joiden toimintaa sähkön hinnan nousu uhkaa. Apua tulisi hänen mielestään tarjota talven yli, jotta vältyttäisiin konkursseilta.

Hintakatto tässä yhteydessä tarkoittaisi, että valtio kompensoisi automaattisesti ylimenevän osan hinnasta. Se ei siis ole sähkön hinnoittelumallin muuttamiseen viittaava ehdotus. ”Automaattiset hinnanalennukset, kuten ekonomistien laajasti kritisoima arvonlisäveron alennus ja sähkön hintakatto ovat kalliita eivätkä toimi kannustimena vähentää sähkön kysyntää. Toki on samalla realistista huomioida, että lähes kaikki tukimallit pienentävät kannustimia vähentää sähkön käyttöä,” Holopainen sanoo.

”Korkeat sähkölaskut on siirretty kuluttajille, eikä kaikissa tapauksissa perustellusti. Lisäksi osa sähkönmyyjistä on määrittänyt sopimusehtoja, kuten irtisanomismahdollisuutta, käyttäjien kannalta aiempaa heikommaksi. Viranomaisilla on velvollisuus valvoa kuluttajien oikeuksia,” Holopainen muistuttaa.

Windfall-verolla on mahdollista maksaa nyt päätettäviä sähkötukia. Näin valtion talous ei ota niin suurta lovea. Hinnoittelun ongelmia sekään ei korjaa. “Olen itse sillä kannalla, että myös sähkön markkinahinnoittelun mallia tulisi korjata. Ratkaisuja tähän haetaan EU-tasolla,” Holopainen sanoo.

Holopaisen mukaan yhtäaikaisia kulutuspiikkejä tulisi ohjata myös tehokkaammin ennakoivalla tiedotuksella. “Sähköverkkoja hallinnoivalla Fingridillä on hyvät ennusteet sähkönkulutuksesta. Tekstiviesteillä sähkön kulutushuipuista tiedottaminen kannattaa ottaa käyttöön. Näin kotitaloudet ja yritykset pystyisivät loiventamaan kulutuspiikkejä ja alentamaan yhteisesti kaikkien maksamaa hintaa,” ehdottaa Holopainen.

Talousvaliokunta käsittelee energiapolitiikan tilannetta EU:ssa ja Suomessa tämän viikon kokouksessa.

Yhteystiedot:
Kansanedustaja, kauppatieteilijä Mari Holopainen
Talousvaliokunnan jäsen
mari.holopainen@eduskunta.fi
+358505143452

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro valtion talousarviosta 2023

Arvoisa puhemies,

Käsillä on tämän hallituksen viimeinen budjetti. Vaikka hallitus on tuonut yli 900 pääasiassa edistyksellistä lakiesitystä eduskuntaan, ovat kriisit koetelleet.

Ihmisten huoli taloudellisesta toimeentulosta on kasvanut ruuan hinnan ja asuntolainojen korkojen noustessa. Sähkölaskut koettelevat koteja nyt varsin sattumanvaraisesti sähkösopimuksen tyypistä ja lämmitysmuodosta riippuen. Vain hyvin pienellä osalla suomalaisista on kyky selviytyä useiden tuhansien kuukausieristä. Vihreiden mielestä on välttämätöntä huolehtia siitä, että kukaan ei jää pulaan. Tarjoamme apua toimeentuloon ja laskuista selviytymiseen valtion kautta. 

Valtion kompensointi tarjoaa vain nopeaa helpotusta, mutta ei pysyviä ratkaisuja. Osalla energiayhtiöistä tuotantokulut ovat muuttuneet vain vähän. Hinta määräytyy kalleimman tuotantotavan perusteella. Siksi on välttämätöntä katkaista kohtuuttomien voittojen takominen ihmisten, ja valtioiden maksukyvyn kustannuksella. Vihreiden kannattama windfall-vero on tarpeellinen. Myös hinnan määräytymisestä on tehtävä kestävä uusissa olosuhteissa. Inflaation taustalla on energian hinnan nousu –  energia hinnan nousuun on tuotava ratkaisuja. 

Energiaviranomaisten tehtävänä on ollut huolehtia energian saatavuudesta. Se ei enää riitä – on kyse myös hinnasta, jonka on säilyttävä kestettävänä. On huolehdittava, että käytössämme on kriisiaikojen paras osaaminen ja organisaatio, jolla on valmius reagoida nopeasti. 

Arvoisa puhemies, 

On muistettava, että jokaisen talouskriisin dynamiikka on erilainen. Ei ole valmista kriisin ratkaisemisen sabluunaa. On seurattava useiden talouden indikaattoreiden, kuten työllisyyden, kehittymistä ja tehtävä tarvittaessa uusia nopeita johtopäätöksiä. Finanssikriisi opetti, että niukkuus johtaa supistuvien voimavarojen kierteeseen. Viime vuodet osoittivat, kuinka talous voi ylikuumentua. Kriisi, jonka pohjalla on sodan aiheuttama energiainflaatio ja takana pandemia, on tilanteena uusi. 

Jokainen kriisi synnyttää myös populismia. Ilmastokriisin torjuminen tai tuulivoima eivät ole syynä käsillä olevaan sodan aiheuttamaan energiakriisiin. Suomen asema olisi tukalampi, jos olisimme kiinni venäläisessä fossiilienergiassa. Vaikka on energiapula, ei turve muutu uusiutuvaksi energialähteeksi. Eikä hiilinielujen romahtaminen voi jatkua.

Suomi jatkaa apua Ukrainalle. Ukrainalaiset kantavat suurimman taakan. 

Arvoisa puhemies,

Talouden hiipumisesta huolimatta työllisyys on kehittynyt suotuisasti. Työllisiä oli lokakuussa 66 000 enemmän kuin vuotta aiemmin ja työllisyysasteen trendi oli 74,4 prosenttia, joka 1,6 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Käsillä on heikkenevien talousnäkymien ohella työvoimapula ja useiden naisvaltaisten alojen pitkäaikaisten rakenteellisten palkkakuoppien aiheuttama kriisi niin sairaanhoidossa kuin varhaiskasvatuksessa. Tämä vaatii täyden huomiomme. 

Koulutuspaikat eivät riitä ratkaisemaan työssä jaksamista, mutta niitäkin tarvitaan. Vihreä ryhmä on tyytyväinen, että valtiovarainvaliokunta päätti osoittaa varhaiskasvatuksen opettajien uudet koulutuspaikat ja lisärahoituksen alueille, joissa opettajista on suurin puute. Eduskunta painottaa, että on myös tärkeää turvata muuntokoulutus. 

Vihreiden mielestä investoinnit koulutukseen ja osaamiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä nyt ja tulevalla kaudella.

Arvoisa puhemies,

Kriisin keskellä ei tule pysähtyä ja hukata katsetta. On tunnistettava, että luontokato etenee. Vihreiden johdolla olemme panostaneet luonnonsuojeluun 100 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Tässä vuosibudjetissa teemme vielä kuuden miljoonan euron lisäpanostuksen. Talouden on toimittava luonnonvarojen kannalta kestävissä rajoissa. Uudet investoinnit esimerkiksi vetyteknologiaan kertovat siitä, että suomalaisen osaamisen ja tutkimuksen pohjalle rakentuu uutta liiketoimintaa. Suomalaiset yritykset ovat tarttuneet kiertotalouden luomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja tätä työtä tulee yhä voimakkaammin tukea lainsäädännöllä. 

Tutkimusinvestoinnit ja osaavat ihmiset luovat pohjan taloudelle. TKI-verovähennyksen ohella on huolehdittava korkeakoulujen perusrahoituksesta. Työllisyysasteen nosto vihreiden tavoittelemaan 80 prosenttiin vaatii merkittäviä investointeja uusiin aloituspaikkoihin. Olemme avanneet uusia aloituspaikkoja ja työ jatkuu.

Arvoisa puhemies,

Menojen tulee olla tasapainossa tulojen kanssa. Talouden tasapainottamista tarvitaan rakenteellisten uudistusten lisäksi. Lopulta tulot kuitenkin ratkaisevat.

Voimme valita leikkausten ja supistuvan julkisen talouden tien, mutta me vihreät haluamme valita sen toisen tien, jossa tehdään ne toimet, joiden avulla Suomi pärjää. Tuottavuuden nostaminen on tärkein tavoite taloudessa. Keinot tuottavuuden nostamiseen ovat tiedossa. Valinta on meidän. Tarvitsemme koulutuksen kunnianpalautuksen, joka on aloitettu tällä kaudella. 

Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa budjetin hyväksymistä.

Taiteilijoiden toimeentuloon tarvitaan parannuksia – näyttelypalkkiomallia tulee laajentaa

 

TIEDOTE
22.11.2022

Kansanedustajat Mari Holopainen ja Outi Alanko-Kahiluoto: Taiteilijoiden toimeentuloon tarvitaan parannuksia – näyttelypalkkiomallia tulee laajentaa 

Tänä vuonna taidemuseoissa on otettu käyttöön näyttelypalkkiomalli. Se on korvaus, joka maksetaan taiteilijalle näyttelyä varten tehdystä työstä, kuten näyttelyn ripustamisesta, teosten kuljettamisesta, yleisöluentojen pitämisestä tai näyttelyn markkinoinnista.

Museoiden näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen varattiin 1 000 000 euroa valtion vuoden 2022 talousarviossa. Ensimmäiset määrärahat on jaettu.

Vihreiden kansanedustajat Mari Holopainen ja Outi Alanko-Kahiluoto esittävät, että näyttelypalkkiomallia tulisi laajentaa myös pienempiin näyttelyorganisaatioihin, kuten ammattimaisesti toimiviin gallerioihin ja näyttelytiloihin.

“Kulttuuri ja taide ovat perusoikeuksia, mutta myös merkittäviä elinkeinoja. Kaikilla on oltava mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta. Samalla on varmistettava, että taiteilijat saavat tekemästään työstä kohtuullisen korvauksen,” kommentoi Holopainen.

“Kuvataiteilijoiden tulotaso on kaikista taiteilijaryhmistä heikoin. Muusikot voivat työllistyä työsuhteisiin orkesteriin ja näyttelijät teatteriin, mutta kuvataiteen alalla ei ole vastaavaa työllistävää rakennetta. Sen sijaan kuvataidealalla edelleen tyypillinen käytäntö on, että taiteilija maksaa omien teostensa esittämisestä galleriavuokraa”, perustelee Holopainen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä laati vuonna 2021 ehdotuksen näyttelypalkkiomalliksi. Työryhmän loppuraportin mukaan mallin piiriin tulisi kuulua museoiden lisäksi muutkin näyttelyjärjestäjät, jotka saavat merkittävää toiminta-avustusta Taiteen edistämiskeskukselta.

“Taiteilijoiden näyttelypalkkiojärjestelmää tulisi laajentaa koskemaan myös ei-kaupallisia gallerioita ja näyttelytiloja. Näyttelypalkkioiden vakiintuminen luo kuvataiteen kentälle merkittävän työllistävän rakenteen, joita ei kuvataiteen alalla juurikaan ole sekä viitoittaa tietä yhdenmukaisille sopimus- ja korvauskäytännöille,” korostaa Alanko-Kahiluoto.

Myös museoita pienemmillä visuaalisen alan näyttelytoimijoilla, kuten taidegallerioilla ja taidenäyttelyitä järjestävillä taiteilijajärjestöillä, on Holopaisen ja Alanko-Kahiluodon mukaan vahva halu sitoutua malliin ja omaksua se osaksi alan yleisiä korvauskäytäntöjä.

Kuvataidenäyttelyiden suosio on Suomessa korkea. Ennen koronapandemiaa vuonna 2019 kuvataidenäyttelyihin tehtiin yhteensä yli 4,8 miljoonaa vierailua. Se on enemmän kuin tanssin, teatterin, oopperan ja sirkuksen kävijämäärät yhteensä (4,2 milj.).

Mari Holopainen ja Outi Alanko-Kahiluoto ovat jättäneet 18.11.2022 kirjallisen kysymyksen näyttelypalkkiomallin laajentamista. He ovat kirjoittaneet aiheesta laajemmin myös Vihreiden blogissa.

 

Lisätiedot:

Mari Holopainen
kansanedustaja
+358505143452
mari.holopainen@eduskunta.fi

Outi Alanko-Kahiluoto
kansanedustaja
+358 50 512 1727
outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi

TKI-verovähennys tulee toteuttaa osana parlamentaarista sopua

Mari Holopainen (vihr.) sanoo, että hallituksen tulisi lunastaa lupaukset tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan investoimisesta täysimääräisesti.

”Näyttää siltä, että varsinaista tiukkaa vastustusta uudelle TKI-verovähennykselle ei juurikaan löydy. Hallituskausien lopuissa paineet kasaantuvat, jolloin yleinen sekoilu tyypillisesti lisääntyy. Viisainta olisi kuitenkin edistää lakihanketta, ja suuntaa joka eduskunnassa on parlamentaarisesti saavutettu,” Holopainen korostaa.

”Tällä hallituskaudella olemme saavuttaneet merkittävän sitoumuksen TKI-investointien kasvattamisesta kohti neljää prosenttia bruttokansantuotteesta. Kyselytunnilla pääministeri Sanna Marin totesi oikein, että TKI-verovähennys on vain osa tätä kokonaisuutta. Mutta TKI-verovähennyksellä voitaisiin kuitenkin kannustaa esimerkiksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä investoimaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Se olisi tärkeä osa kokonaisuutta,” Holopainen korostaa.

“Mielestäni lakialoite alkuperäisestä hallituksen esityksestä kannattaisi viedä pikaisesti eduskunnan käsiteltäväksi. Vähennys ehdittäisiin vielä toteuttamaan kuten oltiin suunniteltu,” Holopainen sanoo.

”Kokoomus hyväksyi viime kaudella heikennyksiä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan esimerkiksi yliopistojen ja korkeakoulujen indeksileikkaukset toteuttamalla. Toivon, että suunta on nyt kääntynyt myös korkeakoulujen rahoituksen turvaamisessa. Verovähennykset eivät riitä nostamaan Suomea tutkimuksen kärkimaaksi. Perusrahoituksesta huolehtiminen on keskeistä,” Holopainen sanoo.

”Parhaillaan meneillään oleva startup-tapahtuma Slush osoittaa, että Suomella on kaikki edellytykset pärjätä osaamispohjaisessa taloudessa. Se vaatii kuitenkin investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tuottavuutta tulee kasvattaa., Holopainen sanoo.

Mari Holopainen toimii eduskunnan tutkijoiden ja kansanedustajien verkoston Tutkaksen puheenjohtajana ja eduskunnan startup-ryhmän varapuheenjohtajana.

Lisätiedot: Mari Holopainen, mari.holopainen(a)eduskunta.fi+358505143452

Suomen kaivoslaki mahdollistaa geopoliittisten riskien toteutumisen 

Entisen pääministerin Esko Ahon (kesk) ja nykyisen pääministerin Sanna Marinin (sd) nostama huoli strategisesta omavaraisuudesta vaatii kaivoslain uudelleen tarkastelua. 

“Esko Aholla on tässä kannanotossaan sellainen ajatusvirhe, että nykylain puitteissa mineraalit eivät edes kuulu valtiolle,” Holopainen nostaa esiin. 

Lisäksi Kiina-kauppaa edistämään siirtynyt Aho väittää, että kaivoksia torjuttaisiin Suomessa. 

“Mikä tahansa yhtiö voi varata lähes minkä tahansa alueen Suomesta. Laki ei turvaa edes omaisuudensuojaa,” Holopainen ihmettelee Ahon lausuntoa. 

“On ihan turha puhua suomalaisesta huoltovarmuudesta, kun lainsäädännön perusteella mineraaleja ei omista valtio. Ahon näkökulma ajaa vain ulkomaisten yritysten etua. Mikä tahansa yhtiö voi hakea kriittiset mineraalit Suomesta. Valtio ei voi edes rajata, kenelle luvat myönnetään. Tähän tarvitaan muutoksia,” Holopainen toteaa. 

“Pääministeri Marin on aiheellisesti nostanut esiin strategisen autonomian. Hänen olisi syytä huomioida, että mineraalien osalta turvallisuusympäristön muutos ja globaali raaka-ainekilpailu kriittisten mineraalien osalta soveltuvat erityisen huonosti “löytäjä saa pitää” malliin”, sanoo Holopainen.

Yksinoikeus mineraaleihin voi päätyä myös EU:n ulkopuolella toimiville yhtiöille. Näin esimerkiksi Kiina voisi toimia Suomessa tytäryhtiön kautta. Malminetsintälupa ja kaivoslupa voidaan siirtää eteenpäin. Siirto ei edellytä, että siinä huomioidaan turvallisuusnäkökohdat huomioonottavia lakeja, “ Holopainen nostaa esiin. 

Kaivoslaki antaa erittäin laajan etuoikeuden mille tahansa yhtiölle varata Suomen mineraalivarannot.  “Siksi kaksi eduskuntaa on vaatinut hoitamaan kaivoslain kuntoon suhteessa CETA-sopimukseen. Miksei työ- ja elinkeinoministeriö ole noudattanut eduskunnan tahtotilaa?”, Holopainen ihmettelee. 

“Asiantuntijoiden esiin nostamat huolet olisi mahdollista korjata määrittelemällä tiukemmin ne yleisiin etuihin perustuvat reunaehdot, joiden puitteissa lupaa ei ole pakko myöntää. Harkintavaraa pitäisi jättää kuten Ruotsissakin toimitaan,” Holopainen korostaa. 

Myös kuntien tulisi voida päättää sopiiko malminetsintä niiden alueelle. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-ala on esittänyt tätä, kansanedustaja Holopainen sanoo. 

Talousvaliokunta käsittelee parhaillaan kaivoslakia. Eduskunta on hyväksynyt aiemmin kaivoslakia koskevan mietinnön yksimielisesti. Siinä edellytetään, että hallitus varmistaa kaivostoimintaa ohjaavalla lainsäädännöllä nykyistä selkeämmin muille elinkeinoille ja asumiselle tärkeiden tai luontoarvoiltaan korvaamattomien alueiden suojelun sekä varmistaa korvauskäytäntöjen oikeudenmukaisuuden haittojen kärsijöille. 

TIEDOTE
3.11.2022

Lisätiedot: Kansanedustaja Mari Holopainen, talousvaliokunnan jäsen ja valiokuntavastaava

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula helpottuu kilpailukykyisellä palkkauksella ja työoloilla

Moni helsinkiläinen vanhempi on saanut syksyn alkaessa päiväkodista kirjeen. Päiväkodin johtaja kertoo, että vielä ei tiedetä ketkä päiväkodissa työskentelevät. Ihmisten rekrytointi vie paljon aikaa ja resursseja ja onnistuu vaihtelevasti. Pienten lasten elämän kannalta tutulla ja turvallisella aikuisella on iso merkitys, mutta juuri heidän oikeutensa tuttuun ympäristöön toteutuu heikosti.

Henkilöstöpula ei ole yllätys. Varhaiskasvatuksen henkilöstövaje on ollut jo pitkään kestämätön Helsingissä. Palkkaus ja työolot eivät ole riittävän kilpailukykyisiä. Useat päiväkodit joutuvat jatkuvasti toimimaan vajaalla henkilökunnalla ja aina uusilla sijaisilla. Kierre johtaa siihen, että varhaiskasvatuksen opettajat ovat ylikuormittuneita ja siirtyvät muihin ammatteihin.

Kun jollain alalla on liian vähän tekijöitä, palkkaa tyypillisesti nostetaan. Kysynnän ja tarjonnan perusperiaatteen pitäisi toteutua myös naisvaltaisilla aloilla, kuten hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa.

Miten vastata varhaiskasvatuksen kriisiin? Ensinnäkin, suhdeluvuilla ei saa kikkailla: henkilökunnan riittävyys tulee laskea ryhmäkohtaisesti, ei koko päiväkodin tasolla. Lisääntyvät suunnittelu- ja kehittämistunnit tulee huomioida. Erityistä tukea tarvitsevat lapset tarvitsevat erityisen tuen.

Tilamitoituksella ei tule tehdä säästöjä. Jokainen lapsi ja päiväkodissa työskentelevä aikuinen ansaitsee kunnolliset tilat. Työntekijät tarvitsevat taukotilan sekä tilan toiminnan suunnittelulle. Ulkotiloja ei voi suunnitella liian ahtaiksi ja näennäisesti satunnaisten retkien varaan. Päivittäisten ulkoilutilojen merkitys lapsille on suuri.

Työsuhteiden on oltava houkuttelevia, jotta päteviä hakijoita riittää. Tähän vaikutetaan palkkauksella, johtamisella ja työoloilla. Säästöt ovat mahdoton ajatus vallitsevassa tilanteessa.

Pienen lapsen turvallisuuden tunnetta vähentää se, jos päiväkodissa vastassa on usein eri henkilö. Eräs lastensuojelun ammattilainen totesi, että jokaisen lapsen elämässä pitää olla ihmisiä, jotka pystyvät muistelemaan yhdessä lapsen kanssa sitä, kun varpaaseen osui kivi tai käytiin uimassa.

Kolumni on alun perin julkaistu Helsingin Uutisissa 8.10.2022.

Kulttuu­riin sijoitta­minen on taloudel­li­sesti järkevää — kulttuu­ri­bud­jetti tulee nostaa prosent­tiin valtion budjetista

Kulttuuriala nähdään yhä usein “kivana ja ylimääräisenä” asiana, johon valtio upottaa rahaa. Kulttuuri tulisi nähdä jokaisen ihmisen perusoikeutena — ja merkittävänä elinkeinona. Taloustutkimus Oy:n tekemän selvityksen mukaan valtion 1,3 miljardin euron tuki tuottaa alalla 14 miljardin tuotoksen. Vihreiden kulttuuripoliittinen ohjelma alkaa sanoin: on aika tunnistaa se voima, jonka kulttuuri antaa niin ihmisille kuin myös yhteisöille, alueille, kunnille ja taloudelle.

Järjestin viime viikolla keskustelutilaisuuden kulttuurialan talousvaikutuksista. Asiantuntijat edustaen eri kulttuuri- ja taidealoja olivat yksimielisiä siitä, että kulttuuri ymmärretään usein  väärin sekä käsitteenä, toimialana että kannattavuudeltaan. Yhtenä hyvänä esimerkkinä toimii Kansallisooppera, jonka välittömät ja välilliset tuotokset ovat nelinkertaiset saamiinsa valtionavustuksiin verrattuna. Kulttuurialan ja Vihreiden yhteinen tavoite on kasvattaa kulttuurin rahoitusta pysyvästi yli prosenttiin valtion budjetista.

Puhutaan rahasta

Pitäisikö rahasta, kulttuurin tuottavuudesta ja taloudellisista vaikutuksista puhua enemmän? Työllisyysvaikutukset ja vaikutus bkt:hen nostavat kulttuurialan taloudellista arvoa ja osoittavat sen olevan merkittävä elinkeino. Kuusisto&Sahlstedt Oy:n johtajan Kati Kuusiston painava viesti onkin, että kulttuuriala on toimiala siinä missä muutkin toimialat. Kulttuuritapahtumat synnyttävät merkittävää taloudellista aktiivisuutta, sillä ne kiihdyttävät samalla myös muiden alojen, kuten ravintola- majoitus- ja matkailualojen, kasvua.

KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen toi esille, että kulttuurialojen tuotos on kasvanut noin 2,4 miljardia euroa viime vuosikymmenen aikana, mutta kulttuurialojen työllisyys on silti vähentynyt yli 20 prosenttia vuosien 2010 ja 2019 välillä. Audiovisuaalinen kulttuuri ja multimedia sekä esittävä taide ovat lisänneet tuotosta, mutta tuotos on vähentynyt kirjastoissa, kirjallisuudessa ja sanomalehdissä. Luovien alojen työn edellytyksissä ja palkkauksessa olisi paljon parannettavaa.

Kansallisoopperan pääjohtaja Gita Kadambi totesi, että kulttuurin ja vielä tarkemmin taiteen arvon määrittelyn tekee vaikeaksi itse taiteen vaikea mitattavuus. Miten arvotetaan taiteen itseisarvo ja vapaus? Taiteen taloudellista arvoa on vaikea määritellä, sillä taiteella ei ole yksiselitteistä määritelmää eikä funktiota. Taide voi lisätä luovuutta, vahvistaa tunne-elämää, ravistella, kyseenalaistaa tai virkistää.

Rahasta puhuminen kuitenkin kannattaa. Mitä paremmin kulttuurin taloudellinen arvo pystytään osoittamaan, sitä parempi todennäköisyys, että kulttuurialan rahoitus olisi riittävällä tasolla.

Kulttuuri ja taidekas­vatus kuuluvat kaikille

Kaikilla on oltava mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta asuinpaikasta, iästä, taustasta, sosioekonomisesta asemasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg toi esille, että usein taiteen yhteiskunnallinen arvo voidaan nähdä vasta pidemmän ajanjakson kuluttua. Musiikki kehittää ihmisissä juuri niitä taitoja ja ominaisuuksia, joita nykyään usein nimitetään tulevaisuustaidoiksi: pitkäjänteisyys, päätöksenteko, arviointikyky, kyky luoviin ratkaisuihin ja tunteiden käsittelyyn.

Taide ei synny ilman taiteili­joita

“Silloin kun taiteilija voi hyvin, meillä on myös rikas taide-elämä”, totesi Suomen Taiteilijaseuran va. toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota taiteilijoiden hyvinvointiin sekä nostettava arvostusta taiteilijoita kohtaan. Tehtävää taiteilijoiden työn edellytysten parantamiseksi riittää: esimerkiksi apurahojen tasoa ja määrää pitäisi kasvattaa, kuvataiteilijan tekijänoikeuksia vahvistaa ja näyttelypalkkiomallia laajentaa gallerioihin.

Tällä hallituskaudella on uudistettu näyttelypalkkiojärjestelmää, joka takaa taiteilijalle korvauksen museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Näyttelypalkkiomalli on suuri harppaus: se vahvistaa taiteilijoiden toimeentuloa ja työn arvostusta sekä viitoittaa tietä laajemmin kohti yhtenäisiä sopimus- ja korvauskäytäntöjä taidealalla. Taiteilijoiden sekä muiden kulttuurialan toimijoiden toimeentuloa ja sosiaaliturvaa tulisi parantaa. Sosiaaliturvajärjestelmä kaipaa kokonaisuudistusta, ja erityisesti siirtymistä eri toimeentulon muotojen välillä tulisi sujuvoittaa.

Amos Rexin museonjohtaja Kai Kartio totesi, että koronapandemian hoidossa helpoimpia sulkutoimenpiteitä poliittisesti oli laittaa kulttuuritoiminta kiinni – perustein, jotka epidemiologisesti olivat kyseenalaisia. Tämä osoittaa hänestä sen, miten huonosti kulttuurin arvo yhteiskunnassamme ymmärretään. Kulttuurialan ammattilaiset saavat yhä välillä kuulla heittoja “oikeisiin töihin” menemisestä. Kulttuuri- ja taidealat työt ovat oikeita töitä.

BKT vai muut talouden mittarit

Kansantaloutta on totuttu mittaamaan bruttokansantuotteen (BKT) avulla. Se ei kuitenkaan ole hyvä mittari mittaamaan hyvinvointia eikä ota huomioon talouskasvusta aiheutuvia haittoja. Valtioiden kehitystä tulisi tarkastella yhä enemmän vaihtoehtoisen talous­mittareiden avulla. Niitä ovat esimerkiksi HDI eli inhimillisen kehityksen indeksi, ISEW eli kestävän taloudellisen hyvinvoinnin mittari, GPI eli aidon kehityksen mittari ja HPI eli onnellisen planeetan indeksi.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikana yhdeksi talousajattelun kärjeksi tulisi asettaa aineeton arvonluonti ja luova talous.

Uusi-Seelanti luopui vuonna 2019 virallisesti bruttokansantuotteen käytöstä maan tärkeimpänä taloudellisen kehityksen mittarina. Suomessa sekä koko Euroopan Unionin tasolla bkt:n rinnalla tulisi käyttää yhä enemmän muita mittareita, jotka kuvaavat paremmin kansalaisten hyvinvointia, koulutusta, terveyttä ja tyytyväisyyttä omaan elämään ja  ympäristöön.

Useat alat ovat laskeneet, kuinka niihin sijoitettu euro nostaisi hyvinvointia seitsenkertaisesti tai kymmenkertaisesti. Tämä ei kuitenkaan välttämättä näy BKT:ssa ja muissa taloudellista toimintaa ohjaavissa laskelmissa. Syy on yksinkertainen: laskelmat huomioivat huonosti esimerkiksi hyvinvointia.

Siksi kannustan siihen, että kulttuurialoilla rohkeasti kyseenalaistetaan ne mittarit, jotka eivät huomioi esimerkiksi hyvinvointia tai luontokatoa. Koska on tarpeen siirtyä sellaiseen taloudelliseen toimintaan, jota raamittaa luonnonvarojen kestävyys, pärjännee kulttuuri aineettomana arvonluontia tuovana alana tässä hyvin. Kulttuuri on myös olennainen osa niin kutsuttua vihreää siirtymää.

Tänä vuonna julkaistussa Vihreässä kulttuurimanifestissa kiteytetään vihreän kulttuuripolitiikan tavoitteet, joista ensimmäinen on kulttuurin rahoituksen kasvattaminen pysyvästi yli prosenttiin valtion budjetista. Kannatamme kulttuuripoliittisen selonteon laatimista, kulttuuripolitiikan johtamisen parantamista ja Yleisradion rahoituksen ja monipuolisen kulttuuritarjonnan turvaamista. Kulttuurin roolia tulee vahvistaa osana kuntien elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä ottaa laajasti käyttöön taiteen ja kulttuurin prosenttiperiaate. On tärkeää tehdä näkyväksi kulttuurin myönteiset taloudelliset vaikutukset.

« Older posts Newer posts »

© 2024 Mari Holopainen

Theme by Anders NorenUp ↑