Entisen pääministerin Esko Ahon (kesk) ja nykyisen pääministerin Sanna Marinin (sd) nostama huoli strategisesta omavaraisuudesta vaatii kaivoslain uudelleen tarkastelua. 

“Esko Aholla on tässä kannanotossaan sellainen ajatusvirhe, että nykylain puitteissa mineraalit eivät edes kuulu valtiolle,” Holopainen nostaa esiin. 

Lisäksi Kiina-kauppaa edistämään siirtynyt Aho väittää, että kaivoksia torjuttaisiin Suomessa. 

“Mikä tahansa yhtiö voi varata lähes minkä tahansa alueen Suomesta. Laki ei turvaa edes omaisuudensuojaa,” Holopainen ihmettelee Ahon lausuntoa. 

“On ihan turha puhua suomalaisesta huoltovarmuudesta, kun lainsäädännön perusteella mineraaleja ei omista valtio. Ahon näkökulma ajaa vain ulkomaisten yritysten etua. Mikä tahansa yhtiö voi hakea kriittiset mineraalit Suomesta. Valtio ei voi edes rajata, kenelle luvat myönnetään. Tähän tarvitaan muutoksia,” Holopainen toteaa. 

“Pääministeri Marin on aiheellisesti nostanut esiin strategisen autonomian. Hänen olisi syytä huomioida, että mineraalien osalta turvallisuusympäristön muutos ja globaali raaka-ainekilpailu kriittisten mineraalien osalta soveltuvat erityisen huonosti “löytäjä saa pitää” malliin”, sanoo Holopainen.

Yksinoikeus mineraaleihin voi päätyä myös EU:n ulkopuolella toimiville yhtiöille. Näin esimerkiksi Kiina voisi toimia Suomessa tytäryhtiön kautta. Malminetsintälupa ja kaivoslupa voidaan siirtää eteenpäin. Siirto ei edellytä, että siinä huomioidaan turvallisuusnäkökohdat huomioonottavia lakeja, “ Holopainen nostaa esiin. 

Kaivoslaki antaa erittäin laajan etuoikeuden mille tahansa yhtiölle varata Suomen mineraalivarannot.  “Siksi kaksi eduskuntaa on vaatinut hoitamaan kaivoslain kuntoon suhteessa CETA-sopimukseen. Miksei työ- ja elinkeinoministeriö ole noudattanut eduskunnan tahtotilaa?”, Holopainen ihmettelee. 

“Asiantuntijoiden esiin nostamat huolet olisi mahdollista korjata määrittelemällä tiukemmin ne yleisiin etuihin perustuvat reunaehdot, joiden puitteissa lupaa ei ole pakko myöntää. Harkintavaraa pitäisi jättää kuten Ruotsissakin toimitaan,” Holopainen korostaa. 

Myös kuntien tulisi voida päättää sopiiko malminetsintä niiden alueelle. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-ala on esittänyt tätä, kansanedustaja Holopainen sanoo. 

Talousvaliokunta käsittelee parhaillaan kaivoslakia. Eduskunta on hyväksynyt aiemmin kaivoslakia koskevan mietinnön yksimielisesti. Siinä edellytetään, että hallitus varmistaa kaivostoimintaa ohjaavalla lainsäädännöllä nykyistä selkeämmin muille elinkeinoille ja asumiselle tärkeiden tai luontoarvoiltaan korvaamattomien alueiden suojelun sekä varmistaa korvauskäytäntöjen oikeudenmukaisuuden haittojen kärsijöille. 

TIEDOTE
3.11.2022

Lisätiedot: Kansanedustaja Mari Holopainen, talousvaliokunnan jäsen ja valiokuntavastaava