Varför rösta på Mari?

Jag vill bygga ett hållbart samhälle. Vi behöver värna om den finlandssvenska kulturen och språket, och att alla tjänster finns tillgängliga på svenska. Vi kan riva murar och skapa positiv gemenskap genom en tidigt kontakt mellan språken och kulturerna.

Jag är Mari Holopainen, riksdagsledamot och stadsfullmäktige från Helsingfors som uppskattar den närliggande naturen. Jag har engagerat mig inom politiken för att påverka eftersom jag är en orubblig idealist. Jag tror att oavsett vilka motgångar som väntar så kommer vi tillsammans ta oss igenom allt. För en bättre morgondag måste djärva beslut fattas även när de verkar svåra.

En hållbar framtid byggs tillsammans

Vår viktigaste uppgift är att ta ansvar för morgondagen – så att det inte lämnas till barnen.

Jag tror att kreativitet och utbildning är de bästa sätten att förbereda sig för framtiden.

Jag är ekonom och doktorand vid Aalto Universitet. Som ekonom tror jag att vi med en hållbar förnyelse av vår ekonomiska struktur, kan överleva utan drastiska nedskärningar. Det skapar nya möjligheter för välmående och entreprenörskap.

I framtiden kommer Finlands konkurrenskraft i allt högre grad att baseras på forskning, utbildning och kultur. Om vi ​​inte gör de nödvändiga investeringarna kommer vi inte att klara oss i internationell konkurrens. Beslutsfattande bör alltid baseras på fakta.

I mitt arbete har jag främjat konst och kultur, några exempel på det är biblioteket i Fiskehamnen och Helsingforsbiennalen. I takt med att ekonomins fokus skiftar alltmer mot immateriellt värdeskapande, är det nödvändigt att skapa fler sätt att genuint främja kultur och kreativa brancher som en del av den ekonomiska politiken.

Jag är också realist. Om naturen inte tas om hand finns det ingen ekonomi att upprätthålla.

Vi måste omedelbart gå över till en cirkulär ekonomi och värna om de gamla skogarna, eftersom hållbarhetens gränser har överskridits på många håll. Hållbar konkurrenskraft uppnås med kunnande, entreprenörer och forskningsarbete. Av den anledningen etablerade vi en startup-grupp i riksdagen, vars mål har varit att främja möjligheter till nya tekniska genombrott. Jag vill fortsätta vidta djärva klimatåtgärder och försvara forskningsbaserat beslutsfattande, eftersom en hållbar framtid bygger på dem.

Den lokala naturen är ett andningshål för mig och dess skydd har varit en av mina viktigaste uppgifter som beslutsfattare, till exempel att bevara det mångsidiga skogsområdet Matokallio. Skid- och löpspår i Helsingfors vid havet är en daglig påminnelse om att ekonomin inte får gå på bekostnad av naturen och människorna, utan på deras villkor.

Det finns inget välbefinnande utan jämlikhet

Mer investeringar bör göras i utbildning från och med småbarnspedagogik, så att alla har möjlighet att fullfölja sina drömmar, oavsett bakgrund. Som mamma till ett skolbarn och ett förskolebarn har jag tydligt sett vad som händer om den oro som småbarnspedagogiken och utbildningen lyfter upp inte tas på allvar. Alla barn och unga skall ha möjlighet att trivas och växa i en miljö som uppmuntrar och stödjer dem att hitta sin egen väg. Den finska modellen för skolbarns hobby som vi uppnådde den här säsongen är ett viktigt steg i detta mål.

En värdig ålderdom är en absolut utgångspunkt, den rätten får vi inte tumma på. Våra föräldrar och far- och morföräldrar har byggt ett Finland fullt av möjligheter för oss genom att arbeta hårt och investera i expertis. Nu är det vår tur att ta vårt ansvar och trygga deras välmående. Alla ska ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv, för i Finland lämnas ingen efter.

Framtiden är inte inhiberad – dess riktning definieras nu. Är du med?

Delta i min kampanj!

Om du vill stödja min kampanj genom att donera kan du göra det på min sida i Grönas kandidatgalleri.

Gå med i stödgruppen på Facebook: Mari Holopainens tukiryhmä. Som medlem i gruppen får du höra de senaste nyheterna och engagera dig i att utveckla min kampanj.

Kort om Mari Holopainen

Jag är kandidat i riksdagsvalet 2023. Förtroendeuppdraget för en riksdagsledamot har varit en stor ära och jag har satsat hårt varje dag. 

  • 42-åring från Helsingfors, mamma till en 12-åring och ett 6-årigt barn
  • Första mandatperioden riksdagsledamot och fjärde mandatperioden kommunalfullmäktige (grön)
  • Ledamot i finansutskottet och framtidsutskottet samt suppleant i framtidsutskottet och finansutskottet
  • Ledamot av riksdagens bankfullmäktige
  • Ordförande i Tutkas, föreningen av forskare och riksdagsledamöter, och en av grundarna och vice ordförandena i riksdagens startup-grupp
  • Doktorand vid Aalto Universitet, tidigare arbetat som gästforskare vid Oxford och Berkeleys universitet
  • Publicerat bl.a. om användarorienterad utveckling av tjänster
  • Ekonomiemagister & student i statsvetenskap i ekonomi och social historia
  • Nyfiken och uthållig
  • Bor i Kulosaari. Gillar bildkonst, yoga, löpning och skidåkning i den närliggande naturen och simturer med familjen.

Maris uppgifter i riksdagen

Min historia hittills

Jag är en av de många som ville flytta till Helsingfors för att studera och förverkliga sina drömmar. Jag flyttade till Meijlans som 19-årig student med två kompisar. ”Klubb” stod det på dörren till kollektivboendet. Jag läste franska vid universitetet undertiden jag studerade till handelshögskolans inträdesprov. Jag har alltid jobbat vid sidan av studierna. Från och med gymnasietiden, arbetade jag huvudsakligen hos en snabbmatsrestaurang. Senare arbetade jag som marknadsanalytiker i Helsingfors och Toronto. Jag har bott i olika delar av Helsingfors men den längsta perioden i Berghäll.

För 14 år sedan ställde jag upp som kandidat till kommunfullmäktige och blev invald. Människor, samhället och dess framtid har alltid intresserat mig, men jag hade inte varit engagerad i politiska ungdomsorganisationer tidigare. I fullmäktige och stadsbyggnadsnämnden försvarade jag stadsplaneringen bl.a. bevarande av skogar och bevarande av värdefullt byggnadsarv. Därtill har jag drivit frågan om att utveckla det nya och öppnare beslutsfattandet i kommunen.

Jag började mitt forskningsarbete vid institutionen för produktionsekonomi vid Tekniska universitetet, det vill säga vid nuvarande Aalto-universitetet. Med min förstfödda lärde jag känna stadens lekplatser, vars existens jag knappt hade lagt märke till tidigare. Skridskobanor, Stadikka och bibliotek är stadens pärlor. Det bästa med Helsingfors är framförallt naturen och havet nära staden, till exempel Tölöviiken, centralpark, Fölisön och Blåbärslandet.

Tack vare ditt stora förtroende kunde jag börja arbeta som riksdagsledamot. Jag arbetar som ledamot i ekonomiutskottet och i framtidsutskottet. Mandatperioden har varit oerhört intressant och utmanande men mycket givande! Jag har gjort mitt yttersta för att driva det frågor jag tror på.