Mari Holopainen (vihr.) sanoo, että hallituksen tulisi lunastaa lupaukset tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan investoimisesta täysimääräisesti.

”Näyttää siltä, että varsinaista tiukkaa vastustusta uudelle TKI-verovähennykselle ei juurikaan löydy. Hallituskausien lopuissa paineet kasaantuvat, jolloin yleinen sekoilu tyypillisesti lisääntyy. Viisainta olisi kuitenkin edistää lakihanketta, ja suuntaa joka eduskunnassa on parlamentaarisesti saavutettu,” Holopainen korostaa.

”Tällä hallituskaudella olemme saavuttaneet merkittävän sitoumuksen TKI-investointien kasvattamisesta kohti neljää prosenttia bruttokansantuotteesta. Kyselytunnilla pääministeri Sanna Marin totesi oikein, että TKI-verovähennys on vain osa tätä kokonaisuutta. Mutta TKI-verovähennyksellä voitaisiin kuitenkin kannustaa esimerkiksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä investoimaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Se olisi tärkeä osa kokonaisuutta,” Holopainen korostaa.

“Mielestäni lakialoite alkuperäisestä hallituksen esityksestä kannattaisi viedä pikaisesti eduskunnan käsiteltäväksi. Vähennys ehdittäisiin vielä toteuttamaan kuten oltiin suunniteltu,” Holopainen sanoo.

”Kokoomus hyväksyi viime kaudella heikennyksiä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan esimerkiksi yliopistojen ja korkeakoulujen indeksileikkaukset toteuttamalla. Toivon, että suunta on nyt kääntynyt myös korkeakoulujen rahoituksen turvaamisessa. Verovähennykset eivät riitä nostamaan Suomea tutkimuksen kärkimaaksi. Perusrahoituksesta huolehtiminen on keskeistä,” Holopainen sanoo.

”Parhaillaan meneillään oleva startup-tapahtuma Slush osoittaa, että Suomella on kaikki edellytykset pärjätä osaamispohjaisessa taloudessa. Se vaatii kuitenkin investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tuottavuutta tulee kasvattaa., Holopainen sanoo.

Mari Holopainen toimii eduskunnan tutkijoiden ja kansanedustajien verkoston Tutkaksen puheenjohtajana ja eduskunnan startup-ryhmän varapuheenjohtajana.

Lisätiedot: Mari Holopainen, mari.holopainen(a)eduskunta.fi+358505143452