TIEDOTE
22.11.2022

Kansanedustajat Mari Holopainen ja Outi Alanko-Kahiluoto: Taiteilijoiden toimeentuloon tarvitaan parannuksia – näyttelypalkkiomallia tulee laajentaa 

Tänä vuonna taidemuseoissa on otettu käyttöön näyttelypalkkiomalli. Se on korvaus, joka maksetaan taiteilijalle näyttelyä varten tehdystä työstä, kuten näyttelyn ripustamisesta, teosten kuljettamisesta, yleisöluentojen pitämisestä tai näyttelyn markkinoinnista.

Museoiden näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen varattiin 1 000 000 euroa valtion vuoden 2022 talousarviossa. Ensimmäiset määrärahat on jaettu.

Vihreiden kansanedustajat Mari Holopainen ja Outi Alanko-Kahiluoto esittävät, että näyttelypalkkiomallia tulisi laajentaa myös pienempiin näyttelyorganisaatioihin, kuten ammattimaisesti toimiviin gallerioihin ja näyttelytiloihin.

“Kulttuuri ja taide ovat perusoikeuksia, mutta myös merkittäviä elinkeinoja. Kaikilla on oltava mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta. Samalla on varmistettava, että taiteilijat saavat tekemästään työstä kohtuullisen korvauksen,” kommentoi Holopainen.

“Kuvataiteilijoiden tulotaso on kaikista taiteilijaryhmistä heikoin. Muusikot voivat työllistyä työsuhteisiin orkesteriin ja näyttelijät teatteriin, mutta kuvataiteen alalla ei ole vastaavaa työllistävää rakennetta. Sen sijaan kuvataidealalla edelleen tyypillinen käytäntö on, että taiteilija maksaa omien teostensa esittämisestä galleriavuokraa”, perustelee Holopainen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä laati vuonna 2021 ehdotuksen näyttelypalkkiomalliksi. Työryhmän loppuraportin mukaan mallin piiriin tulisi kuulua museoiden lisäksi muutkin näyttelyjärjestäjät, jotka saavat merkittävää toiminta-avustusta Taiteen edistämiskeskukselta.

“Taiteilijoiden näyttelypalkkiojärjestelmää tulisi laajentaa koskemaan myös ei-kaupallisia gallerioita ja näyttelytiloja. Näyttelypalkkioiden vakiintuminen luo kuvataiteen kentälle merkittävän työllistävän rakenteen, joita ei kuvataiteen alalla juurikaan ole sekä viitoittaa tietä yhdenmukaisille sopimus- ja korvauskäytännöille,” korostaa Alanko-Kahiluoto.

Myös museoita pienemmillä visuaalisen alan näyttelytoimijoilla, kuten taidegallerioilla ja taidenäyttelyitä järjestävillä taiteilijajärjestöillä, on Holopaisen ja Alanko-Kahiluodon mukaan vahva halu sitoutua malliin ja omaksua se osaksi alan yleisiä korvauskäytäntöjä.

Kuvataidenäyttelyiden suosio on Suomessa korkea. Ennen koronapandemiaa vuonna 2019 kuvataidenäyttelyihin tehtiin yhteensä yli 4,8 miljoonaa vierailua. Se on enemmän kuin tanssin, teatterin, oopperan ja sirkuksen kävijämäärät yhteensä (4,2 milj.).

Mari Holopainen ja Outi Alanko-Kahiluoto ovat jättäneet 18.11.2022 kirjallisen kysymyksen näyttelypalkkiomallin laajentamista. He ovat kirjoittaneet aiheesta laajemmin myös Vihreiden blogissa.

 

Lisätiedot:

Mari Holopainen
kansanedustaja
+358505143452
mari.holopainen@eduskunta.fi

Outi Alanko-Kahiluoto
kansanedustaja
+358 50 512 1727
outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi