Arvoisa puhemies,

Käsillä on tämän hallituksen viimeinen budjetti. Vaikka hallitus on tuonut yli 900 pääasiassa edistyksellistä lakiesitystä eduskuntaan, ovat kriisit koetelleet.

Ihmisten huoli taloudellisesta toimeentulosta on kasvanut ruuan hinnan ja asuntolainojen korkojen noustessa. Sähkölaskut koettelevat koteja nyt varsin sattumanvaraisesti sähkösopimuksen tyypistä ja lämmitysmuodosta riippuen. Vain hyvin pienellä osalla suomalaisista on kyky selviytyä useiden tuhansien kuukausieristä. Vihreiden mielestä on välttämätöntä huolehtia siitä, että kukaan ei jää pulaan. Tarjoamme apua toimeentuloon ja laskuista selviytymiseen valtion kautta. 

Valtion kompensointi tarjoaa vain nopeaa helpotusta, mutta ei pysyviä ratkaisuja. Osalla energiayhtiöistä tuotantokulut ovat muuttuneet vain vähän. Hinta määräytyy kalleimman tuotantotavan perusteella. Siksi on välttämätöntä katkaista kohtuuttomien voittojen takominen ihmisten, ja valtioiden maksukyvyn kustannuksella. Vihreiden kannattama windfall-vero on tarpeellinen. Myös hinnan määräytymisestä on tehtävä kestävä uusissa olosuhteissa. Inflaation taustalla on energian hinnan nousu –  energia hinnan nousuun on tuotava ratkaisuja. 

Energiaviranomaisten tehtävänä on ollut huolehtia energian saatavuudesta. Se ei enää riitä – on kyse myös hinnasta, jonka on säilyttävä kestettävänä. On huolehdittava, että käytössämme on kriisiaikojen paras osaaminen ja organisaatio, jolla on valmius reagoida nopeasti. 

Arvoisa puhemies, 

On muistettava, että jokaisen talouskriisin dynamiikka on erilainen. Ei ole valmista kriisin ratkaisemisen sabluunaa. On seurattava useiden talouden indikaattoreiden, kuten työllisyyden, kehittymistä ja tehtävä tarvittaessa uusia nopeita johtopäätöksiä. Finanssikriisi opetti, että niukkuus johtaa supistuvien voimavarojen kierteeseen. Viime vuodet osoittivat, kuinka talous voi ylikuumentua. Kriisi, jonka pohjalla on sodan aiheuttama energiainflaatio ja takana pandemia, on tilanteena uusi. 

Jokainen kriisi synnyttää myös populismia. Ilmastokriisin torjuminen tai tuulivoima eivät ole syynä käsillä olevaan sodan aiheuttamaan energiakriisiin. Suomen asema olisi tukalampi, jos olisimme kiinni venäläisessä fossiilienergiassa. Vaikka on energiapula, ei turve muutu uusiutuvaksi energialähteeksi. Eikä hiilinielujen romahtaminen voi jatkua.

Suomi jatkaa apua Ukrainalle. Ukrainalaiset kantavat suurimman taakan. 

Arvoisa puhemies,

Talouden hiipumisesta huolimatta työllisyys on kehittynyt suotuisasti. Työllisiä oli lokakuussa 66 000 enemmän kuin vuotta aiemmin ja työllisyysasteen trendi oli 74,4 prosenttia, joka 1,6 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna.

Käsillä on heikkenevien talousnäkymien ohella työvoimapula ja useiden naisvaltaisten alojen pitkäaikaisten rakenteellisten palkkakuoppien aiheuttama kriisi niin sairaanhoidossa kuin varhaiskasvatuksessa. Tämä vaatii täyden huomiomme. 

Koulutuspaikat eivät riitä ratkaisemaan työssä jaksamista, mutta niitäkin tarvitaan. Vihreä ryhmä on tyytyväinen, että valtiovarainvaliokunta päätti osoittaa varhaiskasvatuksen opettajien uudet koulutuspaikat ja lisärahoituksen alueille, joissa opettajista on suurin puute. Eduskunta painottaa, että on myös tärkeää turvata muuntokoulutus. 

Vihreiden mielestä investoinnit koulutukseen ja osaamiseen ovat ensiarvoisen tärkeitä nyt ja tulevalla kaudella.

Arvoisa puhemies,

Kriisin keskellä ei tule pysähtyä ja hukata katsetta. On tunnistettava, että luontokato etenee. Vihreiden johdolla olemme panostaneet luonnonsuojeluun 100 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Tässä vuosibudjetissa teemme vielä kuuden miljoonan euron lisäpanostuksen. Talouden on toimittava luonnonvarojen kannalta kestävissä rajoissa. Uudet investoinnit esimerkiksi vetyteknologiaan kertovat siitä, että suomalaisen osaamisen ja tutkimuksen pohjalle rakentuu uutta liiketoimintaa. Suomalaiset yritykset ovat tarttuneet kiertotalouden luomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja tätä työtä tulee yhä voimakkaammin tukea lainsäädännöllä. 

Tutkimusinvestoinnit ja osaavat ihmiset luovat pohjan taloudelle. TKI-verovähennyksen ohella on huolehdittava korkeakoulujen perusrahoituksesta. Työllisyysasteen nosto vihreiden tavoittelemaan 80 prosenttiin vaatii merkittäviä investointeja uusiin aloituspaikkoihin. Olemme avanneet uusia aloituspaikkoja ja työ jatkuu.

Arvoisa puhemies,

Menojen tulee olla tasapainossa tulojen kanssa. Talouden tasapainottamista tarvitaan rakenteellisten uudistusten lisäksi. Lopulta tulot kuitenkin ratkaisevat.

Voimme valita leikkausten ja supistuvan julkisen talouden tien, mutta me vihreät haluamme valita sen toisen tien, jossa tehdään ne toimet, joiden avulla Suomi pärjää. Tuottavuuden nostaminen on tärkein tavoite taloudessa. Keinot tuottavuuden nostamiseen ovat tiedossa. Valinta on meidän. Tarvitsemme koulutuksen kunnianpalautuksen, joka on aloitettu tällä kaudella. 

Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa budjetin hyväksymistä.