TIEDOTE
19.12.2022

Talousvaliokunnan vihreiden valiokuntavastaava Mari Holopainen näkee, että sähkötuen omavastuuosuutta tulee alentaa, kotitalousvähennystä laajentaa tai kuluttajille ohjata muita suoria tukia. Oman kodin myyminen ja yritysten konkurssit talvikuukausien korkean sähkönhinnan takia tulee välttää. 

“Tukien kierrättämisessä sähköyhtiöiden kautta tulisi olla varovainen. Kuluttajan saama tuki ei voi jäädä kiinni esimerkiksi sopimustyypistä tai siitä, missä kuussa lasku tulee maksettavaksi,” vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen korostaa.

Eduskuntapuolueet kokoontuvat tänään iltapäivällä käsittelemään toimia kotitalouksien tukemiseksi energiakriisissä.

“Ehdotettu hintakatto ei ole paras malli. Keskustelussa tuntuu unohtuneen, että useista tukimalleista, kuten kotitalousvähennyksestä ja toimeentulotuesta, vaikkakin riittämättömän suuruisina, on jo päätetty. Ne helpottavat arkea. Nyt haemme lisäratkaisuja, jotta kukaan ei jäisi kohtuuttomaan pulaan,” kertoo Holopainen.

Hallituksen linjauksiin kuluttajien sähkötuista on tähän mennessä varattu yhteensä noin 600 miljoonaa euroa. Sähkölaskun perusteella on mahdollista saada kotitalousvähennystä, jos lasku neljän kuukauden ajalta ylittää 2000 euroa. Vähennys on voimassa tammi-huhtikuussa 2023. Kotitalouksille on tarjolla myös Kelan suoraan maksama sähkötuki. Omavastuuosuus sähkölaskusta on 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi sähkön arvonlisäveroalennus kohdistuu kaikille.

“Suorat korvaukset kuluttajille toimivat parhaiten. Sähkötuen omavastuuosuuden alentaminen tulisi mielestäni kuulua keinovalikoimaan. 400 euroa on useimmille aivan liikaa kuukauden sähkölaskuksi. Sähkötukea olisi helppoa laajentaa laskemalla omavastuuta esimerkiksi 100-200 euroon kuussa kalliiden talvikuukausien ajaksi. Harkinnanvaraisesti pienituloisimmille omavastuuosuus voisi olla vielä matalampi tai se voitaisiin poistaa kokonaan. Kotitalousvähennystä on mahdollista laajentaa. Olemme ehdottaneet myös energiarahaa, joka olisi suoraan ihmisille ohjautuva tukimuoto kuten nyt käytössä oleva sähkötuki,” kertoo Holopainen kannattamistaan toimista.

Holopaisen mukaan huomiota on kiinnitettävä enemmän niihin yrityksiin, joiden toimintaa sähkön hinnan nousu uhkaa. Apua tulisi hänen mielestään tarjota talven yli, jotta vältyttäisiin konkursseilta.

Hintakatto tässä yhteydessä tarkoittaisi, että valtio kompensoisi automaattisesti ylimenevän osan hinnasta. Se ei siis ole sähkön hinnoittelumallin muuttamiseen viittaava ehdotus. ”Automaattiset hinnanalennukset, kuten ekonomistien laajasti kritisoima arvonlisäveron alennus ja sähkön hintakatto ovat kalliita eivätkä toimi kannustimena vähentää sähkön kysyntää. Toki on samalla realistista huomioida, että lähes kaikki tukimallit pienentävät kannustimia vähentää sähkön käyttöä,” Holopainen sanoo.

”Korkeat sähkölaskut on siirretty kuluttajille, eikä kaikissa tapauksissa perustellusti. Lisäksi osa sähkönmyyjistä on määrittänyt sopimusehtoja, kuten irtisanomismahdollisuutta, käyttäjien kannalta aiempaa heikommaksi. Viranomaisilla on velvollisuus valvoa kuluttajien oikeuksia,” Holopainen muistuttaa.

Windfall-verolla on mahdollista maksaa nyt päätettäviä sähkötukia. Näin valtion talous ei ota niin suurta lovea. Hinnoittelun ongelmia sekään ei korjaa. “Olen itse sillä kannalla, että myös sähkön markkinahinnoittelun mallia tulisi korjata. Ratkaisuja tähän haetaan EU-tasolla,” Holopainen sanoo.

Holopaisen mukaan yhtäaikaisia kulutuspiikkejä tulisi ohjata myös tehokkaammin ennakoivalla tiedotuksella. “Sähköverkkoja hallinnoivalla Fingridillä on hyvät ennusteet sähkönkulutuksesta. Tekstiviesteillä sähkön kulutushuipuista tiedottaminen kannattaa ottaa käyttöön. Näin kotitaloudet ja yritykset pystyisivät loiventamaan kulutuspiikkejä ja alentamaan yhteisesti kaikkien maksamaa hintaa,” ehdottaa Holopainen.

Talousvaliokunta käsittelee energiapolitiikan tilannetta EU:ssa ja Suomessa tämän viikon kokouksessa.

Yhteystiedot:
Kansanedustaja, kauppatieteilijä Mari Holopainen
Talousvaliokunnan jäsen
mari.holopainen@eduskunta.fi
+358505143452