Kuva: Susanna Kekkonen

Sanna Marinin hallitusohjelmassa halusimme nostaa esiin, että koulutus on perusta, joka takaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tasavertainen opetus on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan.

Oli hieno hetki, kun uudella kokoonpanolla eduskunnassa palautimme kaikkien lasten oikeuden varhaiskasvatukseen ja yli 3-vuotiaiden pienemmät ryhmäkoot koko Suomeen. Kokeilu viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatkuu ja sitä laajennetaan.

Hallitusohjelmassa on päätetty selvittää, voidaanko voitontavoittelun rajoittaminen perusopetuksen tavoin ulottaa varhaiskasvatukseen, koska varhaiskasvatuksen merkitys osana oppimisen polkua tunnistetaan yhä vahvemmin. Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on nostanut jo pidemmän aikaa esiin periaatteellisen kysymyksen siitä, miksi voitontavoittelu julkisilla rahoilla on mahdollista opetuksessa.

Yksilötasolla valintoja päiväkotipaikoista tehdään etenkin sen mukaan, mitä on saatavilla lähellä kotia. On vaikea nähdä, miksi pääosin julkisesti rahoitetussa varhaiskasvatuksessa ns. ”voittoja” ei kotiuteta takaisin päiväkotien omaan toimintaan kuten kaiken muun koulutuksen, säätiöpohjaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kohdalla toimitaan, vaan yhä enenevässä määrin pääomasijoittajille.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten osalta palkkaerot ovat merkittäviä erilaisten työehtosopimusten myötä: palkka on keskimäärin pienempi yksityisissä päiväkodeissa julkisiin verrattuna. Haasteena on, että koska henkilöstökustannukset ovat suurin kuluerä, kulut on pyrittävä pitämään mahdollisimman matalina ja tehtävänkuva laajenee usein varhaiskasvatuksen ulkopuolelle esimerkiksi puhtaanapitoon.

Varhaiskasvatuksen ja ammattilaisten kannalta suunta kohti lasten sivistyksellisia oikeuksia – eikä enää vanhempien työssäkäynnin mahdollistavaksi sosiaalipalveluksi – on perusteltu. Varhaiskasvatusta tulisi kohdella täysin tasavertaisena osana lapsen muuta koulutuspolkua. Varhaiskasvatuksen asema tarvitsee muutosta ja mallia muutokseen kannattaa hakea peruskouluista, ei palvelusetelimarkkinan kasvun kautta, josta Suomessa kyllä on jo kokemuksia.

Helsingissä valtuusto on hyväksynyt lähipäiväkotiperiaatteen. Se toimii toteutuessaan lähikoulun kaltaisena lupauksena, jotta ihan jokainen lapsi saa varhaiskasvatuspaikan läheltä kotoaan. Lisäresursseja tulee tarjota erityistä tukea tarvitseville päiväkodeille enemmän sosioekonomisin perustein kuten kouluissa.

Yksityisten varhaiskasvatuksen ketjujen yleistymisen edistämisen sijaan joustavia säätiö- tai yhdistysmalleja voitaisiin soveltaa varhaiskasvatukseen oman opetuksen ohella. Säätiöpohjaisten mallien vahvistamisesta hyötyisivät myös varhaiskasvatuksen pienet yhdistysmuotoiset toimijat ketjujen sijaan. Nämä toimenpiteet toisivat varhaiskasvatusta taas askeleen lähemmäksi muiden koulutustasojen nauttimaa arvostusta.

Blogi julkaistu alunperin Vihreiden nettisivuilla.