Avainsana: Varhaiskasvatus (Page 1 of 2)

Lue tästä varhaiskasvatukseen liittyviä mielipiteitäni.

Vi måste satsa på småbarnspedagogiken

Kuva Martiina Woodson

Mina känslor var tudelade den här månaden när temadagen för småbarnspedagogiken var. Som mamma till ett skolbarn och ett förskolebarn har jag på nära håll följt med vad som händer om man inte tar den oro på allvar som småbarnspedagogiken och skolorna lyfter upp. Småbarnspedagogikens roll har förstärkts och är nu cementerad som en del av utbildning istället för socialvård.

Trots det har jag som riksdagsledamot fått försvara det att branchens utbildningskrav inte försämras igen. Under denna riksdagsmandatperiod har vi återinfört mindre gruppstorlekar och den subjektiva rätten till småbarnspedagogik.

Vi har ökat på nya platser inom småbarnspedagogik särksilt inom huvudstadsregionen. Barn och unga behöver mer stöd och fler vuxna omkring sig. Tack vare småbarnspedagogiken har vårt barn pysslat känsloemojier hemma som man kan använda för att berätta hur man känner sig.

Detta är en sak jag inte skulle kunna klarat av då jag jobbar mycket. En enorm personalbrist drabbar branchen. Manga frågor behöver lösas.
– lönen behöver  fås i skick
– budjetten behöver anpassas till det verkliga behovet
– vi behöver bli kvitt detaljstyrningen av användningsgrad och fyllnadsgrad
– vi behöver mer uppskattning och öppenhet

Jag lämnade nyligen en skriftlig fråga om gratis småbarnspedagogik som en grunläggande rättighet och en motion i Helsingfors att öka kvadratmetrarna per barn inom småbarnspedagogiken. Genom att investera i småbarnspedagogiken, investerar vi i jämlikheten i samhället.

 

Meilahden päiväkoti Pihlaja tulee säilyttää ja korjata

TIEDOTE
13.1.2023

Mari Holopainen: Meilahden päiväkoti Pihlaja tulee säilyttää ja korjata

Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Mari Holopainen (vihr) ihmettelee Helsingin kaupungin hankeyksikön toimintaa ja ehdotusta purkaa vuonna 1953 rakennettu Meilahden päiväkoti Pihlaja, mistä Helsingin Sanomat uutisoi tänään.

“Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta päätti hiljattain, että päiväkoti Meilahden korjaamisen pitää olla vaihtoehto. Kaupungin virkahenkilön näkemyksen mukaan Meilahden nykyisen päiväkodin korjaaminen ei ole vaihtoehto, vaikka lautakuntamme päätti juuri toisin – vastoin toimialan alkuperäistä esitystä,” Holopainen ihmettelee.

“Tämä on järkyttävä esimerkki Helsingin kaupungin toiminnasta. Kaupunginosien toiveet ja tarpeet ollaan herkästi valmiina sivuuttamaan. Meilahdessa on erinomainen tontti varhaiskasvatukselle aivan koulun vieressä. Lapset ovat siirtymässä väliaikaisiin tiloihin, joissa ei ole juurikaan ulkoilupihaa, vain pieni kivinen piha,” Holopainen sanoo.

“Kaupungin näkemykset, jotka viittaavat alueen arkkitehtuuriin istuvan arvorakennuksen purkamiseen ovat  vastoin monia hyväksyttyjä periaatteita. Korjausrakentaminen on myös lähtökohta uudessa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa”, Holopainen sanoo myös.

Holopainen vaatii osallistavampaa otetta ja muutosta kaupungin koulutuksen ja kasvatuksen johtamiseen: “Kaupungin varhaiskasvatus on jo kriisissä. Meilahden päiväkodissa on sitoutunut henkilökunta. Päätöksillä, joissa sivuutetaan kokonaisvaltainen harkinta, lapsivaikutusten arviointi, vanhempien ja henkilökunnan toiveet ei tulla parantamaan tilannetta.”

“Helsingissä suositaan kategorisesti suuria päiväkoteja, kun tarvittaisiin tapauskohtaisempaa harkintaa, Holopainen korostaa.

“Mielestäni kuntademokratiassa ei käy päinsä, että indikoidaan lähes heti lautakunnan linjauksen jälkeen, ettei tällainen onnistu. Asiasta päätetään jatkossakin lautakunnassa, ja mahdolliset kaavoituspäätökset menevät kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Asia jää siis vaaleilla valittujen valtuutettujen ja luottamushenkilöiden harkintaan,” Holopainen päättää.

Lisätiedot:

Mari Holopainen
Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja

Holopainen toimii Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen luottamustehtävissä. Hän on kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsen

mari.holopainen(at)eduskunta.fi
+358505143452

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula helpottuu kilpailukykyisellä palkkauksella ja työoloilla

Moni helsinkiläinen vanhempi on saanut syksyn alkaessa päiväkodista kirjeen. Päiväkodin johtaja kertoo, että vielä ei tiedetä ketkä päiväkodissa työskentelevät. Ihmisten rekrytointi vie paljon aikaa ja resursseja ja onnistuu vaihtelevasti. Pienten lasten elämän kannalta tutulla ja turvallisella aikuisella on iso merkitys, mutta juuri heidän oikeutensa tuttuun ympäristöön toteutuu heikosti.

Henkilöstöpula ei ole yllätys. Varhaiskasvatuksen henkilöstövaje on ollut jo pitkään kestämätön Helsingissä. Palkkaus ja työolot eivät ole riittävän kilpailukykyisiä. Useat päiväkodit joutuvat jatkuvasti toimimaan vajaalla henkilökunnalla ja aina uusilla sijaisilla. Kierre johtaa siihen, että varhaiskasvatuksen opettajat ovat ylikuormittuneita ja siirtyvät muihin ammatteihin.

Kun jollain alalla on liian vähän tekijöitä, palkkaa tyypillisesti nostetaan. Kysynnän ja tarjonnan perusperiaatteen pitäisi toteutua myös naisvaltaisilla aloilla, kuten hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa.

Miten vastata varhaiskasvatuksen kriisiin? Ensinnäkin, suhdeluvuilla ei saa kikkailla: henkilökunnan riittävyys tulee laskea ryhmäkohtaisesti, ei koko päiväkodin tasolla. Lisääntyvät suunnittelu- ja kehittämistunnit tulee huomioida. Erityistä tukea tarvitsevat lapset tarvitsevat erityisen tuen.

Tilamitoituksella ei tule tehdä säästöjä. Jokainen lapsi ja päiväkodissa työskentelevä aikuinen ansaitsee kunnolliset tilat. Työntekijät tarvitsevat taukotilan sekä tilan toiminnan suunnittelulle. Ulkotiloja ei voi suunnitella liian ahtaiksi ja näennäisesti satunnaisten retkien varaan. Päivittäisten ulkoilutilojen merkitys lapsille on suuri.

Työsuhteiden on oltava houkuttelevia, jotta päteviä hakijoita riittää. Tähän vaikutetaan palkkauksella, johtamisella ja työoloilla. Säästöt ovat mahdoton ajatus vallitsevassa tilanteessa.

Pienen lapsen turvallisuuden tunnetta vähentää se, jos päiväkodissa vastassa on usein eri henkilö. Eräs lastensuojelun ammattilainen totesi, että jokaisen lapsen elämässä pitää olla ihmisiä, jotka pystyvät muistelemaan yhdessä lapsen kanssa sitä, kun varpaaseen osui kivi tai käytiin uimassa.

Kolumni on alun perin julkaistu Helsingin Uutisissa 8.10.2022.

Varhaiskasvatuksen kriisi ratkaistaan resursseilla, ei puheilla laadukkaasta varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat kypsyneitä siihen, että ylevät puheet ja todellinen halukkuus varhaiskasvatuksen resurssointiin eivät kohtaa. Puhe laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ei auta ilman konkretiaa. 

Helsingissä on huutava pula pätevistä ammattilaisista. Olen lähes kymmenen vuotta saanut olla vanhempi, jonka lapsi on varhaiskasvatuksessa. Kuulen, että sijaisia ei saada riittävästi, vaikka yritetään. Useat päiväkodit joutuvat jatkuvasti toimimaan vajaalla määrällä henkilökuntaa. Tarvitsemme säästöjä torjuvien budjettien sijaan lisää rahoitusta varhaiskasvatukseen. Tarvitsemme pysyviä parannuksia, joilla varhaiskasvatus vahvistaa asemansa arvostettuna osana opetusta koko Suomessa. Avaan tässä kirjoituksessa alan ammattilaisilta saatuun palautteeseen perustuen, mitä tulisi tehdä, jotta osaavat ja motivoituneet ihmiset eivät uupuisi ja lähtisi alalta. 

Varhaiskasvatuksen kansalaisliikkeet, kuten Varhaiskasvatuksen kertomuksia ja Ei leikkirahaa -liike ovat esittäneet useita ratkaisuja: 

  • Suhdeluvuilla kikkailu on lopetettava: henkilökunnan riittävyys tulee laskea ryhmäkohtaisesti, ei koko päiväkodin tasolla. Osa-aikaisesti varhaiskasvatuksessa olevaa lasta ei voi laskea puolikkaana.
  • Palkkakartelleja ei saa muodostua. Työsuhteet on saatava houkutteleviksi, jotta päteviä hakijoita riittää. Tähän vaikutetaan muun muassa johtamisella, palkkauksella ja työoloilla. Varhaiskasvatuksen liikkeet esittävät, että varhaiskasvatuksen opettajille korvauksen tulisi olla vähintään 3000 euroa ja lastenhoitajilla vähintään 2500 euroa. Lisäosaamisesta tulisi maksaa henkilökohtaista lisää. (Varhaiskasvatuksen opettajan keskiansio on 2800 euroa /kk) 
  • Aikuisia tulisi olla nykyistä enemmän per lapsi. Liikkeet ovat ehdottaneet, että yli 3-vuotiaiden osalta tarvittaisiin vähintään 1 aikuinen/6 lasta. Alle 3-vuotiaiden kohdalla lapsia tulisi olla yhtä aikuista kohden enintään kolme. 
  • Sijaisjärjestelmän toimivuutta on parannettava palkkaamalla lisää työntekijöitä ja sijaisia. Lain kirjausta suhdeluvun tilapäisen ylityksen mahdollisuudesta ei voida käyttää verukkeena säästötoimille. 
  • Päiväkodeissa tulisi olla riittävä määrä avustajia ja laitoshuoltajia. Kun myös muuta henkilökuntaa on päiväkodeissa riittävästi, kasvatusalan ammattilaisten aika ei kulu esimerkiksi siivoukseen (näinhän ei oleteta tapahtuvan muissakaan ammateissa)
  • Tilamitoituksella säästäminen on lopetettava. Jokainen lapsi ja päiväkodissa työskentelevä aikuinen ansaitsee kunnolliset tilat oppimiseen ja työskentelyyn, osan kohdalla tämä toteutuu vain paperilla. 

Olen vienyt huolia ja terveisiä eteenpäin. Varhaiskasvatuksen liikkeiden sinnikäs työ on huomattu, mutta ilman resursseja ei hyviä tavoitteita saavuteta. Tällä eduskuntakaudella olemme palauttaneet pienemmät ryhmäkoot ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden. Helsingin strategiassa saimme sovittua, että koronaelpymiseen osoitetaan kaupunkitasoisesti 65 miljoonaa euroa. Koronaepidemian aikana on syntynyt oppimisvajetta ja mielenterveyden ongelmia, lapset ja nuoret tarvitsevat rahoituksesta merkittävän osan. Väliaikaiset ratkaisut eivät kuitenkaan riitä.

Palkkaus on saatava kuntoon

Helsingin kaupungin palkkaohjelman tulee olla riittävän kunnianhimoinen.  Naisvaltaisten alojen palkkaongelmiin vastataan usein, ettei vastuu kuulu millekään taholle. Kunnat ovat kuitenkin merkittävän kokoisia työnantajia, ja työnantajilla on mahdollisuus houkutella ihmisiä töihin riittävällä palkalla. Yksityisen alan työehtosopimus tarjoaa huonompaa ratkaisua: se tuo mahdollisuuden useita satoja euroja alhaisempaan kuukausipalkkaan, minkä takia varhaiskasvatuksen yhdistykset eivät ole sitä ymmärrettävästi kannattaneet. 

Varhaiskasvatuksessa on akuutti henkilöstövaje. Sijaisia ei myöskään saada riittävästi, vaikka heitä yritetään palkata. Talous ja työllisyys ovat kasvaneet viime aikoina globaalisti. Suomessa on työvoimapula usealla alalla. Ilman riittävän houkuttelevaa palkkausta ja työoloja on odotettavissa, että varhaiskasvatuksen työvoimapula pahenee. Moni yritys esimerkiksi IT-alalla tekee nopeaa muuntokoulutusta. Jos naisvaltaisille aloille ei saada riittäviä palkankorotuksia, voi käydä niinkin, että osaajia houkutellaan aivan muille aloille. Kaupungin palkkakehittämisen ohjelmaan on investoitava huomattavasti nykyistä enemmän! 

Budjetointi tulee korjata vastaamaan todellisia kuluja

Varhaiskasvatuksen tehtävät lisääntyvät. Esimerkiksi monikielisten lasten varhaista kielen oppimista tulisi tukea. Lisääntyneisiin tehtäviin ja suunnittelutunteihin ei olla aina vastaavasti lisätty rahoitusta, tarkistin tiedon juuri kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, jossa toimin luottamustehtävässä.  Jos lisäresursseja ei myönnetä uusin tehtäviin, joudutaan säästämään olemassa olevasta toiminnasta. Myös valtion tasolla on huolehdittava, että lainsäädännön myötä tulevat uudet tehtävät rahoitetaan, kuntaosuusjärjestelmä ei toimi nykyisellään.

Varhaiskasvatuksesta työskentelevät kertovat, että päiväkodeissa joudutaan toimimaan säännöllisesti vajaalla henkilökunnalla. Kun yksi aikuinen on kiinni varhaiskasvatuskeskustelussa vanhempien kanssa, tilalla ei ole toista. Henkilökunta venyy jälleen, ja lapsille on vaikeaa järjestää suunniteltua toimintaa.  Jokainen uusi tehtävä kuten suunnittelutunnit vievät aikaa ja tarvitsee sille kuuluvan rahoituksen.

Resursoidaan lasten tulevaisuutta 

Huolestuttavaa on, että varhaiskasvatuksessa Helsingin omien päiväkotien yksikkökustannukset ovat nykyisellään jo muiden suurten kaupunkien yksikkökustannusten keskiarvoa pienemmät (!) Helsingissä kiinteistökulut ovat kuitenkin toista luokkaa kuin muissa kaupungeissa eli Helsinki toteuttaa varhaiskasvatusta huomattavan edullisesti. Tämä ei tapahdu ilman inhimillisiä kustannuksia: säästöjä on ohjattu tekemään liikaa. 

Poliittisten puolueiden välillä ja niiden sisällä on näkemyseroja, se kuuluu demokratiaan. Helsingissä ennen kaikkea pormestaripuolue Kokoomus on jo vuosia ajanut 0,5 prosentin jatkuvaa säästötavoitetta toimialoille, mukaan lukien kouluille ja varhaiskasvatukseen,  ja saanut sen läpi. Säästöjä on kutsuttu tuottavuustavoitteeksi.  Kaupungin näkemys tuottavuudesta on ollut kuin vanhentuneesta oppikirjasta eli mekanistinen: se ei sisällä arviota laadusta. Kun toimintaan jatkuvasti ohjataan vähemmän rahoitusta kuin tarve olisi, jostain nipistetään tai uusia tehtäviä ei pystytä hoitamaan kunnolla.

Vaikka 0,5 prosentin säästötavoitteen lieventämiseksi on poliittisissa neuvotteluissa säännöllisesti aiempina vuosina lisätty eri keinoin rahoitusta toimialoille ja käyty tästä laajaa julkista keskustelua, on viesti toimialoille pitkään ollut se, että säästöjä  tulisi löytää. Esimerkiksi tilamitoituksia on jouduttu kiristämään, osa lapsista ja henkilökunnasta kärsii jatkuvasta metelistä. Liikuntatiloista on jouduttu aikaa sitten luopumaan ja ne on otettu lapsiryhmien käyttöön. Tätäkö Helsingissä halutaan? Emme me halua. Tutkitaan mieluummin lasten ja henkilökunnan arjen kautta, miten voimme tukea  viihtyisyyttä ja oppimista riittävien ulko- ja sisätilojen avulla.

Enemmän arvostusta ja avoimuutta 

Kun kaupungin taloudellinen raami on korostanut säästöjä, kasvatuksen ja koulutuksen on hyvin vaikeaa uskaltaa tehdä uusia avauksia ja ohjata toimintaa toivottujen parannusten toteuttamiseen. Kouluihin ja varhaiskasvatukseen kannattaisi Suomen työllisyyden ja kansainvälisen vetovoiman parantamiseksi päinvastoin investoida lisää.

Varhaiskasvatus tulee saattaa samanarvoiseksi osaksi muuta koulutuspolkua. Kyse on lasten oikeudesta oppimiseen, henkilökunnan oikeudesta tehdä työtään hyvin ja vanhempien oikeudesta voida luottaa siihen, että varhaiskasvatuksessa jokainen lapsi ehditään kohdata. Myös johtamiseen ja toimintakulttuuriin tarvitaan muutosta ja lisää avoimuutta. Olen huomannut useasti, että ilmassa on liikaa varovaisuutta siitä, mitä uskalletaan sanoa. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee voida vaikuttaa, heillä on ajankohtaisin tieto.

Kyse on ennen kaikkea resursseista, joita tarvitaan lisää. Nyt.

Kiitos, kun luit  kirjoituksen. Sitä voi mielellään jakaa ja kommentoida. Tarvitaan lisää tietoisuutta aiheesta ja lisää varhaiskasvatuksen puolustajia. t. Mari

Mari Holopainen
kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (vihr), Helsinki
mari.holopainen(a)eduskunta.fi
+358505143452

 

 

Synnytysten turvallisuus on varmistettava aina

Synnytys on ainutlaatuinen tapahtuma, joka oli aikoinaan hengenvaarallinen sekä synnyttävälle että lapselle. Nykyisin Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista saada lapsia. Äiti-lapsikuolleisuus on pientä, koska ammattitaitoinen terveydenhuollon henkilökunta on paikalla synnytyksessä ja maksuttomat neuvolapalvelut mahdollistavat sen, että ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Synnytyksiin liittyy kuitenkin myös pelkoa ja huolta, mikä on inhimillistä. Synnytyksissä voi tapahtua komplikaatioita ja fyysinen ja henkinen kuormitus on kova. Viime aikoina synnytyskokemuksiin on liittynyt lisääntyviä huolia: erityisesti pääkaupunkiseudulla kätilöt ja tuoreet vanhemmat ovat kertoneet kiireestä ja synnyttäjien lisääntyneestä turvattomuuden tunteesta. Synnyttäjiä on jouduttu ohjaamaan tilanpuutteen vuoksi jopa Hyvinkäälle saakka tai kotiuttamaan nopeasti uusien potilaiden tieltä. 

Selittäviä tekijöitä kokemuksiin on useita. Esimerkiksi kätilöiden tehtävänkuvien muuttuminen toimintojen tehostamisen seurauksena, koronakriisi sekä  syntyvyyden kasvu  vuonna 2020 ovat lisänneet synnytyssairaaloiden kuormitusta. Pätevää työvoimaa on toisinaan hankala löytää. 

Neuvolat keskittyvät synnytyksen jälkeen äidin sijasta pääosin vauvaan. Ja syystäkin, mutta  neuvoloissa tulisi huolehtia vauvojen hyvinvoinnin ohella myös synnyttäneiden fyysisestä toipumisesta että mielenterveydestä. Perheen voidessa hyvin myös vauva voi todennäköisesti paremmin. 

Ammattitaitoista henkilökuntaa tarvitaan lisää. Lisäresurssit mahdollistavat sen, että kätilöt saavat keskittyä ydintehtäviinsä, työvuorojärjestelyt ovat inhimillisempiä ja sijaisia helpompi rekrytoida. Osansa on luonnollisesti myös työn organisoinnin kehittämisellä ja työmotivaation lisäämisellä esimerkiksi hyödyntämällä kätilöiden erityisosaamista perhekeskuksissa sekä neuvolatoiminnan puolella. 

Myös naisvaltaisten alojen arvostusta yleisesti on syytä nostaa. Synnyttäjien keski-iän noustessa terveysongelmia ja perussairauksia esiintyy synnyttäjillä aiempaa enemmän, synnytyksiä joudutaan useammin käynnistämään ja sektioiden osuus on kasvanut. Kätilöiden palkkaus ei kuitenkaan korreloi erikoissairaanhoidon vaativuuden kanssa. Aloituspaikkojen lisääminen ei yksistään riitä, mikäli koulutukseen ei riitä hakijoita tai työssä ei jakseta.

Kätilöillä on oikeus tehdä työtään hyvin ja synnyttäjillä  on aina oikeus turvalliseen synnytykseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tarjoaa mahdollisuuksia palvelupolun sujuvoittamiseen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviimpään yhteistyöhön. Uudistus ei saa johtaa kasvavien kaupunkiseutujen palveluiden heikkenemiseen. Erikoissairaanhoidon palvelut ja turvalliset synnytykset voidaan turvata myös jatkossa vain huolehtimalla riittävästä rahoituksesta.

Lähde: Our World in Data. https://ourworldindata.org/maternal-mortality (haettu 4.6.2021)

Kunnallisen perhepäivähoidon voi vielä pelastaa

Päivähoidon laatuun vaikuttavat tutkimusten mukaan erityisesti lapsiryhmän koko, hoitajien ja lapsiryhmän pysyvyys sekä hoitopäivän pituus.

Perhepäivähoitajat jäävät usein sivuun keskusteltaessa laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamisesta jokaiselle lapselle. Aikaisemmin perhepäivähoitajana saattoi toimia lähes kuka vain, mutta nykyään kunnalliset perhepäivähoitajat ovat alan ammattitutkinnon suorittaneita. Tästä huolimatta perhepäivähoidon tulevaisuus on epäselvä.

Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä oli huipussaan vuonna 1990, jolloin heitä oli noin 26 700. Vuonna 2018 heitä oli enää noin 3 200. Suuri osa perhepäivähoitajista on jäänyt eläkkeelle, moni on vaihtanut työpaikkaa, eikä uusia hoitajia ole tullut riittävästi tilalle. Kunnallisen perhepäivähoitajan työ ei houkuttele nuoria ammattilaisia alalle palkkauksella eikä työehdoilla. Työnantajapuolella ei ole kuitenkaan ollut tarpeeksi halua perhepäivähoidon kehittämiseen.

Jätin helmikuussa Helsingin kaupunginvaltuustoon aloitteen, jonka tavoitteena on parantaa helsinkiläisten perhepäivähoitajien työoloja ja lisätä sitä kautta työn houkuttelevuutta. Aloitteessa vaaditaan, että varsinaisen työpäivän ulkopuolella tehtävä työ laskettaisiin työajaksi. Tällä hetkellä perhepäivähoitajat joutuvat huolehtimaan osittain vapaa-ajallaan muun muassa kodin siivouksesta, ruokahuollosta sekä paperitöistä. Palkka tehdystä työstä kuuluu jokaiselle.

Perhepäivähoitajille tulee määritellä kiinteä kuukausipalkka, joka ei muutu lapsiryhmän koon mahdollisesti muuttuessa. Myös perhepäivähoitajille maksettavia kustannuskorvauksia on tarkistettava niin, että ne tosiasiallisesti riittävät kattamaan työn aiheuttamat kustannukset. Tällä hetkellä näin ei ole.

Perhepäivähoidon pelastaminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä. Siksi aloitteessa esitetään myös kokeilua perhepäivähoitajien ottamisesta mukaan kaupungin ruokapalveluiden piiriin. Toteutuessaan tämä helpottaisi perhepäivähoitajan arkea merkittävästi ja vähentäisi työn kuormitusta. Ruoan hankinta ja valmistaminen vievät paljon perhepäivähoitajan aikaa myös varsinaisen työpäivän ulkopuolella. Mikäli perhepäivähoitajat otettaisiin kaupungin ruokapalvelujen piiriin, vähenisi hoitajien työmäärä merkittävästi sekä työpäivän aikana että sen jälkeen.

Suomessa toimii tuhansia perhepäivähoitajia ja perhepäivähoidon piirissä on tuhansia lapsia. On tärkeää, että Helsinki huolehtii perhepäivähoidon edellytyksistä ja linjaa, mihin suuntaan sitä kehitetään. On aika nostaa perhepäivähoitajien tekemä arvokas työ esiin.

 

Mari Holopainen
Vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu
Ehdolla kuntavaaleissa Helsingissä

 

Varhais­kas­vatus on tasaver­tainen osa koulutus­polkua – ei bisnes

Kuva: Susanna Kekkonen

Sanna Marinin hallitusohjelmassa halusimme nostaa esiin, että koulutus on perusta, joka takaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tasavertainen opetus on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan.

Oli hieno hetki, kun uudella kokoonpanolla eduskunnassa palautimme kaikkien lasten oikeuden varhaiskasvatukseen ja yli 3-vuotiaiden pienemmät ryhmäkoot koko Suomeen. Kokeilu viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatkuu ja sitä laajennetaan.

Hallitusohjelmassa on päätetty selvittää, voidaanko voitontavoittelun rajoittaminen perusopetuksen tavoin ulottaa varhaiskasvatukseen, koska varhaiskasvatuksen merkitys osana oppimisen polkua tunnistetaan yhä vahvemmin. Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on nostanut jo pidemmän aikaa esiin periaatteellisen kysymyksen siitä, miksi voitontavoittelu julkisilla rahoilla on mahdollista opetuksessa.

Yksilötasolla valintoja päiväkotipaikoista tehdään etenkin sen mukaan, mitä on saatavilla lähellä kotia. On vaikea nähdä, miksi pääosin julkisesti rahoitetussa varhaiskasvatuksessa ns. ”voittoja” ei kotiuteta takaisin päiväkotien omaan toimintaan kuten kaiken muun koulutuksen, säätiöpohjaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kohdalla toimitaan, vaan yhä enenevässä määrin pääomasijoittajille.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten osalta palkkaerot ovat merkittäviä erilaisten työehtosopimusten myötä: palkka on keskimäärin pienempi yksityisissä päiväkodeissa julkisiin verrattuna. Haasteena on, että koska henkilöstökustannukset ovat suurin kuluerä, kulut on pyrittävä pitämään mahdollisimman matalina ja tehtävänkuva laajenee usein varhaiskasvatuksen ulkopuolelle esimerkiksi puhtaanapitoon.

Varhaiskasvatuksen ja ammattilaisten kannalta suunta kohti lasten sivistyksellisia oikeuksia – eikä enää vanhempien työssäkäynnin mahdollistavaksi sosiaalipalveluksi – on perusteltu. Varhaiskasvatusta tulisi kohdella täysin tasavertaisena osana lapsen muuta koulutuspolkua. Varhaiskasvatuksen asema tarvitsee muutosta ja mallia muutokseen kannattaa hakea peruskouluista, ei palvelusetelimarkkinan kasvun kautta, josta Suomessa kyllä on jo kokemuksia.

Helsingissä valtuusto on hyväksynyt lähipäiväkotiperiaatteen. Se toimii toteutuessaan lähikoulun kaltaisena lupauksena, jotta ihan jokainen lapsi saa varhaiskasvatuspaikan läheltä kotoaan. Lisäresursseja tulee tarjota erityistä tukea tarvitseville päiväkodeille enemmän sosioekonomisin perustein kuten kouluissa.

Yksityisten varhaiskasvatuksen ketjujen yleistymisen edistämisen sijaan joustavia säätiö- tai yhdistysmalleja voitaisiin soveltaa varhaiskasvatukseen oman opetuksen ohella. Säätiöpohjaisten mallien vahvistamisesta hyötyisivät myös varhaiskasvatuksen pienet yhdistysmuotoiset toimijat ketjujen sijaan. Nämä toimenpiteet toisivat varhaiskasvatusta taas askeleen lähemmäksi muiden koulutustasojen nauttimaa arvostusta.

Blogi julkaistu alunperin Vihreiden nettisivuilla.

Supersankareita ja kaveritaitoja – varhaiskasvatus tasavertaiseksi osaksi lapsen koulutuspolkua

Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen, perheiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja pärjäämisen kannalta nousee esiin Instagram-virrassani. Helsingin päiväkotien päivityksissä näkyy askartelua, ulkoleikkejä, nallen ja supersankarin roolivaatteita, on ajan ja avaruuden opettelua. Toiminta rakentuu suunniteltujen tavoitteiden kuten liikkumisen, luetun ymmärtämisen ja kaveritaitojen pohjalle. Kun lapseni päiväkodissa opeteltiin viikoittain tunnetaitoja, tuli mieleeni sama kysymys, jonka tuttavani nosti esiin katsellessaan lapsensa esikouluryhmän ohjelmaa: saisimmeko myös me aikuiset palata eskariin? Niin keskeisiä asioita voisi oppia esimerkiksi ryhmässä toimimisen kannalta.

Ei leikkirahaa

Samaan aikaan puhutaan varhaiskasvatuksen haasteista, jopa kriisistä. Ne nousivat laajaan julkiseen keskusteluun työntekijöiden resurssien ja työolojen riittämättömyyttä korostavan Vain kaksi kättä -liikkeen myötä, ja muutama vuosi sitten parempia palkkoja naisvaltaisille aloille vaativan Ei leikkirahaa -liikkeen ansiosta. Olin mukana muutaman vihreän valtuustokollegan ja lasten kanssa mielenilmauksessa Senaatintorilla, jossa huudettiin ”ei leikkirahaa”. Ei leikkirahaa -liikkeen viestinä oli ”työ on tärkee, palkka on törkee!”. Mieleenpainuvaa oli, kun puoli vuotta myöhemmin kärräilin alle kaksivuotiasta lastani tyhjän, lähes aution Senaatintorin poikki ja hämmästykseni rattaista alkoi kuulua sama rytmikäs ”ei leikkilahaa, ei leikkilahaa” -huuto. Hänelle tila palautti mieleen tämän huudahduksen, vaikka tuskin sen merkitystä.

Vaikuttaminen kannattaa. Tässä hallitusohjelmassa halusimme nostaa esiin, että koulutus on perusta, joka takaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet. Se on paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan. Oli hieno hetki, kun uudella kokoonpanolla eduskunnassa pystyimme hetki sitten palauttamaan edellisen hallituksen heikennykset: kaikkien lasten oikeuden varhaiskasvatukseen ja yli 3-vuotiaiden pienemmät ryhmäkoot koko Suomeen. Kokeilu viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatkuu ja sitä laajennetaan.

Varhaiskasvatuksen “voitot” tulisi sijoittaa takaisin toimintaan

Kuitenkin vain oikein resursoitu ja suunniteltu varhaiskasvatus tuottaa toivottuja yksilötason ja yhteiskunnallisia tuloksia. Ratkaisuja kuntien rahapulaan on haettu useissa kunnissa ulkoistamalla varhaiskasvatuspalveluja yrityksille esimerkiksi palvelusetelimallin avulla, mikä on johtanut päiväkotiketjujen yleistymiseen. Keskeisten julkisten palvelujen yksityiseen tuotantoon liittyy kuitenkin myös haittapuolia. Esimerkit vanhusten hoivapalveluista ja lastensuojelusta ovat hälyttäviä. Henkilöstökustannukset ja muut kulut on pidettävä mahdollisimman matalina. Varsin laajasti hyväksytty asenne rahalliseen voitontavoitteluun lasten ensimmäisten vuosien avulla lienee tulosta varhaiskasvatuksen hahmottamisesta jokseenkin erillisenä osana lapsen muuta opinpolkua. Tämä aiheuttaa myös erilaista palkkatasoa työehtosopimusten myötä: palkka on keskimäärin pienempi yksityisissä päiväkodeissa julkisiin verrattuna.

Varhaiskasvatuksen merkitys osana oppimisen polkua tunnistetaan yhä vahvemmin ja siksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on nostanut esiin periaatteellisen kysymyksen siitä, miksi voitontavoittelu julkisilla rahoilla on mahdollista opetuksessa. Vaikka yksilötasolla valintoja päiväkotipaikoista tehdään sen mukaan, mitä on saatavilla, on vaikea nähdä, miksi pääosin julkisesti rahoitetussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa ”voittoja” ei kotiuta takaisin päiväkotien omaan toimintaan kuten kaiken muun koulutuksen, säätiöpohjaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kohdalla toimitaan. Hallitusohjelmassa onkin päätetty selvittää, voidaanko voitontavoittelun rajoittaminen perusopetuksen tavoin ulottaa varhaiskasvatukseen.

Yksityisten varhaiskasvatuksen ketjujen yleistymisen edistämisen sijaan joustavia säätiö- tai yhdistysmalleja voitaisiin soveltaa varhaiskasvatukseen omien palveluiden ohella. Säätiöt ovat yleinen tapa järjestää yleishyödyllistä toimintaa. Näin toimitaan myös Helsingissä yksityiskouluissa, koska laki ei salli voitonjakamista ulos omistajille tai ulkopuolisille sijoittajille, vaan tuotot palautetaan takaisin lasten hyväksi tehtävään toimintaan. Säätiöpohjaisten mallien vahvistamisesta hyötyisivät myös varhaiskasvatuksen pienet yhdistysmuotoiset toimijat.

Lähipäiväkoti taattava

Helsinki sai tunnustuksen vuoden 2019 varhaiskasvatuskuntana. Pääkaupungissa varhaiskasvatus toteutetaan edelleen pääosin julkisin palveluihin ja tyytyväisyys palveluita kohtaan on hyvällä tasolla. Kaupunki on tehnyt oikeita toimia: ryhmäkokoja ei ole kasvatettu eikä varhaiskasvatusoikeutta rajattu niiden mahdollistavien lakimuutostenkaan aikana. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä on mahdollista tukea lisää niin vanhempien kuin työntekijöiden kannalta. Ja jos muut alat tarjoavat paremmat edellytykset tulla toimeen, nousee alanvaihtajien määrä.

Muita konkreettisia toimia Helsingin varhaiskasvatustilanteen helpottamiseksi ovat lähipäiväkotitakuun toteuttaminen, jotta ihan jokainen lapsi saa varhaiskasvatuspaikan läheltä kotoaan sekä lisäresurssien tarjoaminen erityistä tukea tarvitseville päiväkodeille. Erityistarpeiden tukeminen on hoidettava lainsäädännön avulla kuntoon. Nämä toimenpiteet toisivat varhaiskasvatusta taas askeleen lähemmäksi muiden koulutustasojen nauttimaa arvostusta.

Mari Holopainen
kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja

Kirjoitus julkaistu alunperin Helsingin Vihreiden verkkosivuilla.

Miten lähipäiväkotipaikka ratkaistaan kaikille Helsingissä?

Päiväkotipaikkojen pula tuntuu ratkaisemattomalta ongelmalta Helsingissä.  Päivittäinen matka-aika päiväkodin, työn ja kodin välillä voi pahimmillaan olla useamman tunnin. Tämä ei ole ilmastotavoitteiden, eikä lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta järkevää. Turhaa matkustamista tulisi välttää kaikin keinoin. Samalla epävarmuus päiväkotipaikan saamisesta voi olla työnsaannin esteenä tai lykätä töihin paluuta.


Lapsiväestön kasvu on nopeaa

Lasten määrä Helsingissä on kasvanut tasaisesti viimeiset kymmenen vuotta. Lapsia on kaupungissa enemmän kuin kertaakaan 1970-luvun puolenvälin jälkeen. Yllätys tämä ei ole, koska täydennysrakentaminen on vilkasta. Helsingin kantakaupungissa asuu enemmän lapsiperheitä, myös pienemmissä neliöissä.

Kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen asiakasmäärän ennustetaan olevan yhteensä 40 350 lasta vuonna 2019. Ennusteeseen on laskettu 213 lasta vähemmän kuin vuonna 2018. Ennusteet ovat kuitenkin paukkuneet yli ennenkin. Lasten määrä on huikea. Se ylittää heittämällä keskimääräisen suomalaisen kaupungin väkiluvun.  Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa keskimääräiset nettomenot per lapsi ovat noin 9700 euroa vuodessa.   Varhaiskasvatuksen noin 400 miljoonan euron markkina on melkoinen. Ja se kasvaa.

Väestönkasvun suuruus vaihtelee ikäryhmittäin suunnitelmakaudella 2018–2021 arviolta näin:  Varhaiskasvatusikäisten, 1–6 -vuotiaiden määrä kasvaa 3% eli 1 021 ja peruskouluikäisten, 7–15 -vuotiaiden määrä kasvaa 8 % eli 4 411.

Miten Helsinki aikoo turvata varhaiskasvatuksen laadun ja riittävyyden?

Helsingin kaupungin tulee toteuttaa alueellisen varhaiskasvatuspaikan takuu. Niin yksinkertaista se on. Tavoitteeseen liittyen on jätetty jo ainakin kaksi hyvää aloitetta, minun ja Pilvi Torstin. Omassa aloitteessani varhaiskasvatuksen laajeneva kaupallisuus ja palvelusetelimalli on nostettu pöydälle.  Aloitteeni kehottaa määrittämään takuuajan ja matkan päivähoidolle riittävän läheltä kotia.

Peruskoulujen osalta lapsille taataan lähikoulupaikka. Sen sijaan osa pienemmistä lapsista vanhempineen joutuu matkustamaan kauas ja viettämään aikaa erilaisissa kulkuvälineissä. Kun kaupunki pystyy jo järjestämään lähikoulupaikan oppilaille,  luontevana jatkoaskeleena on tarjota myös varhaiskasvatuspaikkatakuu kohtuullisen välimatkan ja ajan päästä. Helsingin kaupunki on lisännyt lapsimäärän kasvaessa suuren määrän päiväkotipaikkoja ja suuri osa lapsista saa jo päiväkotipaikan kodin läheltä tai kohtuullisen välimatkan päästä. Siten alueellisen lähivarhaiskasvatuspaikan tarjoaminen ei olisi laajuudeltaan mahdoton tehtävä, mutta edellyttää joustavampia ennakointimalleja ja resursseja.

Lähivarhaiskasvatuksen mahdollistamiseksi meidän on selvitettävä joustavien tilamallien kuten paviljonkipäiväkotien käyttöönottoa sekä mahdollisuuksia lisätä perhepäivähoitoa etenkin pienempien lasten osalta osana ratkaisua. Hoitotarpeen ja muuttoliikkeiden ennakointia voidaan parantaa hyödyntämällä Helsingin kaupungin digitalisointihanketta.

Kaavoitus ratkaisuna

Miksei päiväkodin suunnittelu ole niin helppoa, kuin voisi kuvitella. Täydennysrakentaminen asettaa haasteita. Jo valmiiksi kaavoitetulle alueelle ei ole helppo ujuttaa uutta päiväkotitonttia ilman, että lähiluonto kärsii.  Siksi:

Uudet asuinalueet tulee suunnitella siten, että päiväkotien määrään ja täyttöasteisiin jätetään väljyyttä. Tilaa ei pidä suunnitella minimäärää lapsiennusteen perusteella.
Koulujen ja päiväkotien tilamitoitussuunnittelussa on oltava riittävä väljyys, jotta lähikoulu- ja päiväkotipaikka voidaan taata ilman ahtautta. Varhaiset vuodet ovat kaikkein tärkeimpiä kehityksen kannalta. Silloin lapsella pitäisi olla mahdollisuus altistua kaikelle hyvälle.

Asuinrakennuksiin tulee kaavoitusvaiheessa jättää ”kivijalkatiloja”, joita hyödyntää päiväkoteina ja myöhemmin alueen ikärakenteen muuttuessa niitä voidaan ottaa esimerkiksi liiketilakäyttöön.

Suurpäiväkotien normista tulee luopua.  Päiväkodit halutaan nykyisin sellaisiksi, että niihin mahtuu sata tai satoja lapsia. Tämä hankaloittaa sopivien tonttien ja tilojen löytämistä.
Kaupungin tavoitteena on rakentaa lähinnä suuria päiväkoteja itse linjaamallaan päätöksellä. Se ei ole joustavaa: tällaisesta kategorisesta linjauksesta tulisi luopua, jotta päiväkotipaikkapulaa voidaan helpottaa.

Tilojen suunnitteluun tarvitaan pedagogista asiantuntemusta ja kokemusta arjesta. Lue aloitteestamme lisää. 

Sopivien tilojen etsiminen tulee olla monipuolista. Alueelliset tarpeet pitäisi koordinoida uusien koulujen, toimitilojen ja asuinrakennusten suunnittelun kanssa.
Tämä tavoite taas vaatii sen, että tilojen tulee olla modulaarisia ja monikäyttöisiä. 

Kaupallisten päiväkotiketjujen yleistymisen sijaan säätiö- tai yhdistysmallia voitaisiin soveltaa varhaiskasvatukseen omien päiväkotien lisäksi. Säätiömallissa omistajille tai ulkopuolisille pääomasijoittajille ei jaeta voittoa kuten päiväkotiketjuissa nyt voi tehdä. Tuotot sijoitetaan takaisin toimintaan, lasten hyväksi. Näin toimivat julkisella rahalla pyörivät niin sanotut yksityiskoulutkin, koska laki ei salli voitonjakamista ulos kouluista.

Kaupungin tarjoama varhaiskasvatuspaikka on jokaisen oikeus.  Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on nostanut esiin tärkeän periaatteellisen kysymyksen siitä, miksi voitontavoittelu varhaiskasvatuksessa on ylipäätään mahdollista toisin kuin kouluissa tai säätiö- ja yhdistyspohjaisissa toimintamalleissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on laadukas lähipalvelu, jossa lapsen opinpolku toteutuu varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen.  Kaupunki määrittää, kuinka monen kuukauden kuluttua päiväkotipaikan hakemisesta paikka tarjotaan, ja millä kilometrietäisyydellä lapsi saa päiväkotipaikan varmasti.  Aloite etenee kohti päätöksentekoa valtuustossa. 

 

Mari Holopainen on kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdos

Lähipäiväkotipaikan takuu Helsinkiin

Jätin valtuustoaloitteen lähipäiväkotipaikasta kaikille perheille (30.1.).  Esitän, että Helsingin kaupunki toteuttaa alueellisen varhaiskasvatuspaikan takuun.  Aloite kehottaa määrittämään takuuajan ja matkan päivähoidolle riittävän läheltä kotia. Aloitteen allekirjoitti 20 valtuutettua.

Peruskoulujen osalta lapsille taataan lähikoulupaikka. Sen sijaan osa pienemmistä lapsista vanhempineen joutuu matkustamaan kauas ja viettämään aikaa erilaisissa kulkuvälineissä. Päivittäinen matka-aika päiväkodin, työn ja kodin välillä voi pahimmillaan olla useamman tunnin. Epävarmuus päiväkotipaikan saamisesta voi olla työnsaannin esteenä tai lykätä töihin paluuta.

Kaupunki pystyy järjestämään lähikoulupaikan oppilaille. Luontevana askeleena on tarjota varhaiskasvatuspaikkatakuu kohtuullisen välimatkan ja -ajan päästä. Joustavien tilamallien kuten paviljonkipäiväkotien käyttöönottoa sekä mahdollisuuksia lisätä perhepäivähoitoa etenkin pienempien lasten osalta osana ratkaisua tulee selvittää. Helsingin kaupungin digitalisointihanketta ja ennakoivaa tietoa perheiden tarpeista ja muuttoliikkeista voidaan hyödyntää.

Helsingin kaupunki on lisännyt lapsimäärän kasvaessa suuren määrän päiväkotipaikkoja ja suuri osa lapsista saa jo päiväkotipaikan kodin läheltä tai kohtuullisen välimatkan päästä. Siten alueellisen lähivarhaiskasvatuspaikan tarjoaminen ei olisi laajuudeltaan mahdoton tehtävä, mutta edellyttää joustavampia ennakointimalleja ja resursseja.

Vaihtoehtoisesti alueelliseen päiväkotipulaan on esitetty palvelusetelimallin käyttöönottoa ja laajempaa yksityisten palveluntarjoajien käyttöä. Palvelusetelimallin haasteeksi jää kuitenkin Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n esiin nostama periaatteellinen kysymys siitä onko perusteltua, että voitontavoittelu varhaiskasvatuksessa on ylipäätään mahdollista toisin kuin kouluissa. Peruskoulutuksessa tuotot sijoitetaan takaisin toimintaan, lasten hyväksi. Näin toimivat julkisella rahalla toimivat säätiömuotoiset yksityiskoulutkin, koska laki ei salli voitonjakamista ulos kouluista ulkopuolisille sijoittajille. Säätiömalli voisi toimia varhaiskasvatuksessakin.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on laadukas lähipalvelu, jossa lapsen opinpolku toteutuu varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen.  Kaupunki määrittää, kuinka monen kuukauden kuluttua päiväkotipaikan hakemisesta paikka tarjotaan, ja millä kilometrietäisyydellä lapsi saa päiväkotipaikan varmasti.

Mari Holopainen on kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen ja vihreiden eduskuntavaaliehdokas Helsingissä

« Older posts

© 2024 Mari Holopainen

Theme by Anders NorenUp ↑