Päivähoidon laatuun vaikuttavat tutkimusten mukaan erityisesti lapsiryhmän koko, hoitajien ja lapsiryhmän pysyvyys sekä hoitopäivän pituus.

Perhepäivähoitajat jäävät usein sivuun keskusteltaessa laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamisesta jokaiselle lapselle. Aikaisemmin perhepäivähoitajana saattoi toimia lähes kuka vain, mutta nykyään kunnalliset perhepäivähoitajat ovat alan ammattitutkinnon suorittaneita. Tästä huolimatta perhepäivähoidon tulevaisuus on epäselvä.

Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä oli huipussaan vuonna 1990, jolloin heitä oli noin 26 700. Vuonna 2018 heitä oli enää noin 3 200. Suuri osa perhepäivähoitajista on jäänyt eläkkeelle, moni on vaihtanut työpaikkaa, eikä uusia hoitajia ole tullut riittävästi tilalle. Kunnallisen perhepäivähoitajan työ ei houkuttele nuoria ammattilaisia alalle palkkauksella eikä työehdoilla. Työnantajapuolella ei ole kuitenkaan ollut tarpeeksi halua perhepäivähoidon kehittämiseen.

Jätin helmikuussa Helsingin kaupunginvaltuustoon aloitteen, jonka tavoitteena on parantaa helsinkiläisten perhepäivähoitajien työoloja ja lisätä sitä kautta työn houkuttelevuutta. Aloitteessa vaaditaan, että varsinaisen työpäivän ulkopuolella tehtävä työ laskettaisiin työajaksi. Tällä hetkellä perhepäivähoitajat joutuvat huolehtimaan osittain vapaa-ajallaan muun muassa kodin siivouksesta, ruokahuollosta sekä paperitöistä. Palkka tehdystä työstä kuuluu jokaiselle.

Perhepäivähoitajille tulee määritellä kiinteä kuukausipalkka, joka ei muutu lapsiryhmän koon mahdollisesti muuttuessa. Myös perhepäivähoitajille maksettavia kustannuskorvauksia on tarkistettava niin, että ne tosiasiallisesti riittävät kattamaan työn aiheuttamat kustannukset. Tällä hetkellä näin ei ole.

Perhepäivähoidon pelastaminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä. Siksi aloitteessa esitetään myös kokeilua perhepäivähoitajien ottamisesta mukaan kaupungin ruokapalveluiden piiriin. Toteutuessaan tämä helpottaisi perhepäivähoitajan arkea merkittävästi ja vähentäisi työn kuormitusta. Ruoan hankinta ja valmistaminen vievät paljon perhepäivähoitajan aikaa myös varsinaisen työpäivän ulkopuolella. Mikäli perhepäivähoitajat otettaisiin kaupungin ruokapalvelujen piiriin, vähenisi hoitajien työmäärä merkittävästi sekä työpäivän aikana että sen jälkeen.

Suomessa toimii tuhansia perhepäivähoitajia ja perhepäivähoidon piirissä on tuhansia lapsia. On tärkeää, että Helsinki huolehtii perhepäivähoidon edellytyksistä ja linjaa, mihin suuntaan sitä kehitetään. On aika nostaa perhepäivähoitajien tekemä arvokas työ esiin.

 

Mari Holopainen
Vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu
Ehdolla kuntavaaleissa Helsingissä