Avainsana: Eduskunta

Vaaleista ja vaalitaktikoinnista

Kuva Jani Karlsson

Muutama sana vaaleista ja vaalitaktikoinnista. Vaalitaktikointi on noussut ilmiönä esiin näissä vaaleissa, vaikka oikeistopopulismi on ollut voimissaan jo pitkään.

Taktinen äänestäminen tarkoittaa sitä, ettei äänestä parhaana pitämäänsä puoluetta tai henkilöä, vaan sitä jonka arvioi nousevan jonkinlaiseen vaa’ankieliasemaan. Nyt ajatuksena on ollut vaikuttaa perussuomalaisten menestykseen, ja estää tai edistää tietyn päämininisteripuoluekoalition syntymistä.

Taktikointi on useasta syystä vaikeaa, ei vähiten siksi, että muiden äänestyskäyttäytymistä on haastavaa ennakoida. Suomi on jaettu vaalipiireihin, joissa kussakin puolueilla on erilainen keskinäinen järjestys, ja joissa muodostuu erilainen piilevä äänikynnys. Taktikointi voi myös jättää viimeisen läpimenijän omasta suosikkipuolueesta rannalle, ja nostaa viimeisenä läpimenijänä sen puolueen ehdokkaan, jota äänestäjä halusi välttää.

Omaan neljän vuoden kokemukseeni pohjaten korostan myös, että vain äänestämällä vihreää ehdokasta, saat varmasti vihreämpää politiikkaa. Olemme joutuneet eduskunnassa jatkuvasti asemaan, jossa ilmasto- ja ympäristöpolitiikka jää vihreiden vastuulle muiden vaalilupauksista huolimatta. Olen saanut perustella talousvaliokunnassa, miksi ilmastotutkijoita tulee kuulla myös taloutta koskevissa päätöksissä. Äänestämällä demareita vihreiden sijaan, voit saada ilmastoasioissa kepulaisen demarin eduskuntaan.

Jos siis haluaa taktikoida esimerkiksi oikeistopopulismia vastaan ja tehdä töitä esimerkki mahdollisen kokoomuksen, demareiden ja vihreiden hallitusvaihtoehdon puolesta, varmin tapa siihen on kasvattaa kannattamansa puolueen äänimäärää. Tue siis puoluetta ja ehdokasta, jota kannatat. Keinoja tähän on useita:

1. Jaa tietoa somessa kannattamasi puolueen tai ehdokkaan tavoitteista.
2. Puhu vaaleista. Kerro kavereille ja sukulaisille, ketä äänestät ja miksi kannattaa äänestää.
3. Lahjoita rahaa ehdokkaiden kampanjoihin.
4. Lähde jakamaan esitteitä tai pudota niiden naapurien postiluukkuun, jotka sallivat mainokset.

Jokaisella on yksi ääni, mutta aktivisti voi jakaa 1000 esitettä. Demokratiassa voit vaikuttaa.

Kohti sinipunavihreää hallituspohjaa?

Kahden viikon päästä alkaa eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Yksikään puolue ei (onneksi) tule muodostamaan yksin hallitusta. Moni miettii edelleen puoluetta ja mahdollista parhaan hallituspohjan taktikointia. Mikä olisi paras hallitusvaihtoehto näillä kannatusluvuilla?

Näen, että vihreiden, kokoomuksen ja demareiden muodostama sinipunavihreä -hallitus voisi olla paras saavutettavissa oleva vaihtoehto Suomen tulevaisuuden kannalta.

Kokoomus ja demarit ovat lähtökohtaisesti kansainvälisen yhteistyön varaan rakentavia keskitien puolueita. Ne myös torppaisivat toistensa huonoimpia ideoita. Vihreitä tarvitaan hallitukseen pitämään luonnon, koulutuksen ja tutkimuksen puolta.

Olen taloustieteilijä Sixten Korkmanin linjoilla siinä, että vaikka valtion velkaantumista koskeva kompromissi on vaikea, tällä kokoonpanolla toimiva linja on löydettävissä. Kokoomus ja Sdp ovat eri mieltä velkaantumisesta, ja molempien kertomukset aiheesta ovat ylimitoitettuja. Suomi ei ole Kreikan tiellä, kuten kokoomus sanoo. Sdp taas luottaa liikaa verotuksen kiristämiseen.

Velkaantumista tulee taittaa, mutta ei koulutuksen ja kestävyyden kustannuksella. Tarvitaan verouudistus, joka kannustaa kiertotalouteen ja keventää keskipitkällä aikavälillä työn verotusta. Tarvitaan ennen kaikkea rakenteellisia uudistuksia. Ikääntyvä Suomi kaipaa lisää monen eri alan osaajia. Sosiaaliturva tulee uudistaa siten, että työn tekeminen, yrittäminen ja opiskelu on aina mahdollista.

Vasemmisto ei välttämättä mahdu Kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen, Rkp mahtuu yleensä moneen kokoonpanoon. Valitettavasti monet kokoomuksen ehdokkaat haluavat samaan hallitukseen maan rajat sulkevien, työperäistä maahanmuuttoa vähentävien ja ilmastotavoitteet kieltävien perussuomalaisten kanssa. Olen harmissani siitä, että osa kokoomuksen ehdokkaista näkee demarit niin punaisena vaihtoehtona, että on valmis valitsemaan tiedevastaiset perussuomalaiset. Ääni sinimustalle hallitukselle on ääni taantumukselle. Siksi vihreäsinipunahallitus.

Yhtään ääntä ei ole annettu. Tulevaisuuden suunta määritellään nyt.

Tietopo­li­tiikkaa tarvitaan ohjaamaan digitali­soi­tuvaa yhteiskuntaa ihmisläh­töi­seksi ja kestäväksi

Kuva: Susanna Kekkonen

Digitalisaatio vaikuttaa meihin joka päivä. Se muokkaa maailmaa nopeasti ja laajasti yhtä aikaa ympäristökriisin, kaupungistumisen, globalisaation sekä väestön vanhenemisen rinnalla. Digitalisaatio on yhteiskunnallisesti merkittävä teema, jonka painoarvo kasvaa jatkuvasti. Sitä on kuitenkin käsitelty politiikassa vasta vähän.

Hyödyt digitalisaatiosta saadaan tavoitteellisella politiikalla 

Suomessa on tuudittauduttu digitaalisesti edistyneen maan mielikuvaan, joka ei enää kaikin osin vastaa todellisuutta. Tulevaisuusvaliokunta julkaisi keskustelunavauksen: Tieto- ja teknologiapolitiikan poikkihallinnollinen johtaminen. Selvityksen esipuheessa todetaan, että Suomi ei ole viime vuosina kyennyt täysimääräisesti hyödyntämään uuden teknologian suomia mahdollisuuksia. Olemme jäämässä jälkeen verrokkimaista, ja kykymme tehdä kestävän hyvinvoinnin investointeja heikkenee. Tieto, osaaminen ja teknologia ovat hyvän tulevaisuuden rakennuspuita, mutta vain, jos niihin panostetaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Vahingossa, ilman harkittua politiikkaa, emme voi saavuttaa riittävää tuottavuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta emmekä vihreää siirtymää.

Otsikkonsa mukaisesti tulevaisuusvaliokunnan selvitys kartoittaa vaihtoehtoja tietopolitiikan johtamiseen. Digitalisaatio ulottuu organisaatioiden ja sektorien rajojen yli. Tällainen ympäristö haastaa perinteisen johtamisen. Kun digitalisaation hyötyjä haetaan organisaation sisällä, tulokset ovat rajallisia. Esimerkiksi julkisen palvelun asiakkaiden tiedot sijaitsevat hajallaan eri toimijoiden tietojärjestelmissä. Tällä hallituskaudella perustettu ministeriöiden yhteinen digitoimisto on erinomainen avaus uuden politiikkalohkon ja hallinnonaloja yhdistävän johtamisen luomiseksi. Toivottavasti Tulevaisuusvaliokunnan selvityksen pohjalta pystytään rakentamaan tälle kehitykselle jatkoa vaalien jälkeen.

Tietopolitiikka on nyt kuin ympäristöpolitiikka 70-luvulla

Vastaavalla tavalla kuin ympäristöpolitiikka muodostui omaksi politiikkalohkokseen vihreän liikkeen alkuaikoina, tarvitaan digitalisaation, ennakoimattomien kriisien ja demokratiaa horjuttavan disinformaation aikana kestävää, yli hallituskausien ulottuvaa tietopolitiikkaa. Vihreiden tietopoliittisessa ohjelmassa vuodelta 2021 peräänkuulutetaan tietopolitiikan vahvempaa roolia. Me vihreät haluamme tukea ihmislähtöistä digitalisaatiota ja vakiinnuttaa tietopolitiikan uudeksi politiikkalohkoksi. Siinä missä edellisen sadan vuoden aikana Suomeen on luotu nykyisen hyvinvointimme perustaksi työlainsäädännön, peruskoulun ja neuvoloiden kaltaisia instituutioita, on tulevien vuosikymmenten aikana kehitettävä vastaavan tasoisia yhteiskunnallisia ratkaisuja ja ajantasaista lainsäädäntöä tukemaan ja turvaamaan digitalisoituvaa elämää.

Yhteistyötä puolueiden välillä

Merkittävää digitalisaation politiikkalohkossa on myös eri puolueiden yhteistyötä korostava tekemisen tapa. Digitalisaatioon ja teknologioihin liittyvässä asioissa raja-aidat puolueiden, ideologioiden ja erilaisten eturyhmien välillä ovat matalampia kuin monella muulla alueella. Kumppanina tulevaisuusvaliokunnan selvityksen teossa on ollut Tietopolitiikka.fi -ryhmä, johon kuuluu digipolitiikan tekijöitä kaikista eduskuntapuolueista. Tietopolitiikkaryhmä on myös julkaissut tieto- ja teknologiapolitiikan suosituksia tuleviin hallitusneuvotteluihin. En olisi yllättynyt, mikäli monet näistä suosituksista etenevät vaalituloksesta riippumatta. Puolueiden erot ja arvojen kamppailu on tärkeä osa demokratiaa, mutta joillain alueilla on saavutettavissa enemmän yhdessä.

Rahoitusmarkkinoille tarvitaan selkeät kestävyyskriteerit

Kuva: Susanna Kekkonen

Rahoitusmarkkinoilla luokitusta sijoituskohteiden kestävyydestä pidetään tervetulleena.

Eduskunta käsittelee parhaillaan Suomen alustavia linjauksia EU:n kestävän rahoituksen taksonomian ympäristökriteereihin. Taksonomian avulla määritellään, mitkä ovat kestäviä sijoituskohteita, ohjataan niille rahoitusta edullisemmin ja vähennetään viherpesua.

Rahoitusmarkkinoilla luokitusta sijoituskohteiden kestävyydestä pidetään tervetulleena. Suomi kuitenkin päätyi, toisin kuin EU:n enemmistö, äänestämään viime marraskuussa taksonomian ilmastokriteereitä vastaan. Hallituspuolueista vihreät ja vasemmistoliitto tukivat niiden hyväksymistä. Taksonomia-asetus on poliittisesti kiistanalainen, sillä eri valtioilla ja eri toimialoilla on jopa päinvastaisia intressejä.

Kestävyyskriteeristön luominen on haastava harjoitus. On kuitenkin tärkeää, että ympäristökriteerien taksonomiasta päästään sopuun ja siitä tulee vahvasti tutkittuun tietoon pohjautuva tehokas instrumentti.

Periaate itsessään on nerokas: ohjata rahoitusta edullisemmin kestävämpiin investointeihin. Onkin toivottavaa, että Suomen kannoissa näkyy tällä kertaa vahvasti tutkittu tieto ja kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Päästöjen vähentämisellä ja luonnon monimuotoisuuden suojelulla on kiire.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomissa 30.1.2022.

Ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelmasta ja talouden näkymistä koronakriisin keskellä

Pidin (21.4.2020) Vihreiden ryhmäpuheen julkisen talouden suunnitelmasta ja talouden näkymistä koronakriisin aikana. 


Arvoisa puhemies,

Suomalaiset ovat sinnitelleet poikkeusoloissa. Epidemiaan on menehtynyt läheinen, muistisairas ei ole pitänyt hetkeen ketään kädestä kiinni, huoli kotona yksin pärjäilevästä lapsesta on suuri, epävarmuus toimeentulosta ja lainoista ahdistavat. Koronaepidemia ei kohtele kaikkia samoin tavoin.

Riskiryhmiin kuuluvia suomalaisia on ikänsä puolensa lähes miljoona ihmistä ja muiden riskitekijöiden perusteella huomattavasti enemmän, eikä ikä tai terveys kaikissa tilanteissa suojaa taudin vakavimmilta muodoilta.

Tultuamme vuosi sitten valituiksi kansanedustajan tehtävään, kukaan meistä ei osannut ajatella, että päättäisimme poikkeusolojen toimista, joilla pyritään takaamaan oikeus terveyteen ja elämään. Tähän asti koronaepidemian rajoittamistoimet ovat Suomessa onnistuneet varsin hyvin: pärjäämme vertailuissa tehohoitoon joutuneiden ja kuolleisuuslukujen osalta. Rajoitteet eivät ole olleet tiukimpia Euroopassa, koska ohjeet on otettu tosissaan ja toimimme riittävän ajoissa. Kevätauringossa on voinut ulkoilla, eikä oikeus oppimiseen ole lakannut. 

Arvoisa puhemies,

Julkisen talouden näkymään ja taloudellisiin ennusteisiin sisältyy poikkeuksellista globaalia epävarmuutta. Varmaa on ainoastaan suunta: se on tällä hetkellä alaspäin. Arviot Suomen bruttokansantuotteen supistumisesta tänä vuonna vaihtelevat noin viidestä prosentista kolmeentoista riippuen siitä, kuinka nopeasti ja millä keinoin epidemia saadaan hillittyä. 

Ihmiselle ennestään tuntematon virus leviää ja tarttuu hyvin herkästi ilman fyysistä etäisyyttä lisääviä rajoitteita. Covid-19-tartuntatauti muodostaa talous- ja terveyskriisit, joita ei voi ratkaista erikseen. Se, miten minimoimme sekä taloudelliset että terveydelliset haitat rokotteen saamiseen asti ratkaisee paljon. Kansainvälinen yhteistyö tiedon hyödyntämisessä, strategian muodostamisessa ja huoltovarmuuden kehittämisessä esimerkiksi EU:n ja maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa on tärkeää. Ratkaisuja on löytynyt esimerkiksi testaamisesta ja tartuntaketjuja jäljittävästä mobiiliteknologiasta, joka samalla kunnioittaa yksityisyyden suojaa. 

Useat tahot Euroopan Keskuspankista lähtien ovat korostaneet elvytyksen keskeistä roolia. Velkaantuminen on Suomessa kestettävällä tasolla, mutta resurssit on sijoitettava oikein ja kannattavalla tavalla. Valtio lisää menoja, jotta pitäisimme huolta yrityksistä, työpaikoista, terveydenhuollosta ja kunnista, joissa verotulot ovat tippuneet, mutta investointi- ja palvelutarve jatkuu. Nyt kärsivät kaupungitkin, jotka normaalioloissa mahdollistavat valtion verotuloja. 

Kulttuuritapahtumat on peruttu ja lisätalousarviossa toimijoille kohdistetaan tukea. Suuri osa esim. palvelualoista tarvitsee tukea, mutta on myös aloja joissa liiketoiminta kasvaa koronaepidemian vaikutuksesta kuten  elintarvikkeiden verkkokauppa. Tukien kohdentaminen ei voi tapahtua sattumanvaraisesti tai yrityksen koon perusteella, eikä sen pitäisi kohdentua yhtiöille, jotka hyödyntävät veroparatiiseja tai pystyvät jakamaan kohtuuttomasti osinkoja vaikeana aikana. Myös järjestöt tarvitsevat tukea. Luottamus ja tunne oikeudenmukaisuudesta on keskeinen yhteiskunnan perusta.

Talouden rakennetta on toivottavaa edelleen monipuolistaa: kaikki vanhat menestystarinat eivät ole uusia menestystarinoita. Meillä ei ole yhtä uutta Nokiaa, mutta meillä on useita lupaavia kasvuyrityksiä. Koronkriisin jälkeen on toimialoja, joissa on työvoimapula. Pienenä avoimena vientivetoisena maana Suomessa on erityisen tärkeätä satsata koulutukseen ja osaamiseen. Siten pärjäämme kyllä.  

Arvoisa puhemies

Vaikka koronakriisi on vähentänyt tuotantoa ja kuluttamista dramaattisesti, edes tällä hetkellä emme ole ilmaston tai luonnonvarojen käytön kannalta kestävällä uralla. Valtio ei voi panostaa sellaisiin kohteisiin, jotka syventävät ilmastonmuutosta tai heikentävät biodiversiteettia tai vesistöjemme puhtautta. 

Luonto, metsät, järvet ja rantakalliot ovat osoittaneet ainutlaatuisuutensa, kun ihmiset kaikkialla Suomessa ovat suunnanneet ulos hakemaan hengähdyspaikkoja kriisin keskellä. Myös tulevilla sukupolvilla on oltava oikeus samaan. Vaikka edessä oleva taantuma on vakava, tarjoaa se meille mahdollisuuden katsoa talousjärjestelmäämme  ja talouden rakenteita uudesta näkökulmasta ja rakentaa siitä samalla inhimillisesti ja ekologisesti kestävämmän.    

Taloutta elvyttäviä investointeja tulee suunnata kestävää kasvua lisääviin hankkeisiin henkilöliikenneraiteisiin, pyöräilyyn ja kävelyyn. Pitkien etäisyyksien Suomessa kestävää liikkumista maan sisällä ja muualle Eurooppaan esimerkiksi yöjunalla on edistettävä. Menojen lisääntyessä on entistä tärkeämpää huolehtia laajasta ja kestävästä veropohjasta ja siirrettävä painopistettä ympäristölle haitallisen toiminnan verottamiseen, jotta ihmisistä voidaan pitää huolta jatkossakin. 

Arvoisa puhemies,

Yhteiskunnastamme on tullut esiin uusiakin puolia, monissa kouluissa ja työpaikoilla on tehty digiloikka niillä välineillä, jotka jo pitkään ovat olleet ulottuvilla. Osittaista etätyötä jatkossakin suosimalla voidaan säästää ruuhkassa kuluvaa aikaa ja turhia päästöjä.

Koronakriisi on osoittanut, että tutkimus ja tiede ovat koko yhteiskunnan etu, ja olemme huomanneet viimeistään nyt, että niihin kannattaa satsata mikäli haluamme varmistaa päivitetyn tiedon ja uusimmat ratkaisut. Turvallisen ja toimivan rokotteen nopea saatavuus on ratkaisevaa terveys- ja talouskriisistä ulospääsemiseksi. 

Hallitusohjelmassa on sovittu ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä Suomesta, eikä tämä lupaus ole muuttunut.

Mari Holopainen ja Juhana Vartiainen: Miten maailma selviytyy koronaepidemiasta mahdollisimman vähäisellä inhimillisellä ja taloudellisella kärsimyksellä?

Vuosisatamme vaikein epidemia on mullistanut maailmaa hetkessä. Covid-19 on vaarallinen tauti, koska se tarttuu herkemmin ja väestöllä ei ole aiempaa immuniteettia tai rokotesuojaa, toisin kuin tutumpien influenssojen tapauksessa. Arviot kuolleisuudesta vaihtelevat. Imperial Collegen raportti arvioi infektiokuolleisuuden olevan 0,9 % (vaihteluvälillä 0,4%-1,4%).  

Covid-19-tartuntatauti muodostaa kaksi erilaista kriisiä, talouskriisin ja terveyskriisin, joita yritetään ratkoa erikseen. Taloustieteilijä, nobelisti Paul M. Romer esittää, että erilliset strategiat kriisin ratkaisemiseksi voivat olla keskenään ristiriitaisia. Siksi kriisin seuraukset voivat johtaa epäonnistumiseen pitkällä tähtäyksellä.

Kriisin tässä vaiheessa talous ja terveys näyttäytyvät monelle keskenään vastakkaisina tavoitteina. 

Jos halutaan katkaista viruksen leviäminen, on hyväksyttävä laajat taloudelliset menetykset, kun rajoittamistoimet estävät normaalin tuotannon ja vaihdannan. Jos taudin annettaisiin levitä ilman riittäviä sosiaalisen kanssakäymisen rajoitteita, päätyisimme herkästi Espanjan tai Italian kaltaiseen tilanteeseen, jossa terveydenhuollon ja sairaaloiden hoitokapasiteetti ylittyy, eikä riittävää hoitoa pystytä tarjoamaan sitä tarvitseville. Huolestuttavaa on, että useiden epidemiologian asiantuntijoiden ja Maailman Terveysjärjestö WHO:n arvioiden valossa ns. flatten the curve -strategia, jossa hyväksytään, että tauti pääsee hidastetusti leviämään, ei sekään välttämättä takaa tehohoidon kapasiteetin riittävyyttä. Se voi olla pitkäaikaisilta taloudellisilta ja terveydellisiltä vaikutuksiltaan vakava skenaario. 

Tehdyt liikkumista rajoittavat toimenpiteet ovat siis tarpeellisia. 

Sosiaalisen kanssakäymisen rajaaminen hidastaa tartuntatahtia, mutta samalla se lamauttaa erityisesti palvelutuotannon ja aiheuttaa massatyöttömyyttä. Inhimilliset seuraukset voivat myös olla kohtalokkaita, jos esimerkiksi perheväkivalta lisääntyy ja vanhukset joutuvat olemaan yksin karanteenissa kenties kuukausia. 

Vaikka talouden nousu- ja laskukausien tilastollinen yhteys kuolleisuuteen on monimutkainen, on mielestämme selvää, että suuret taloudelliset menetykset näkyvät ajan mittaan myös heikompana terveydenhoitona. Jos talous taantuu pitkäksi ajaksi, myös julkistalouden ja sitä kautta terveydenhoidon voimavarat kärsivät. Silloin meillä on entistä ankarampi resurssipula perushoidossa, erikoissairaanhoidossa, henkilöstössä, lääkkeissä. Sairaaloissa ei olisi samanlaista kapasiteettia antaa kehittyneitä syöpähoitoja. Perusterveydenhoito saattaa hankaloitua. Oikeus elämään vaarantuu myös, jos talous pääsee perustavanlaatuisesti romahtamaan. 

Emme siis taistele ainoastaan koronavirusta, vaan myös sen mittavia talousvaikuksia vastaan rahavirtojen ja liike-elämän ollessa käytännössä pysähdyksissä. Miljardienkaan kysyntäelvytyspaketit eivät riitä talouden pelastamiseksi, jos palveluiden ja tavaroiden tuottaminen eli talouden tarjontakapasiteetti on estynyt. Nykytilanteen pitkittyminen potentiaalisesti jopa useilla kuukausilla voi johtaa taloudelliseen katastrofiin.

Siksi strategian on oltava tasapainoinen. Miten koronaepidemiasta voitaisiin selviytyä mahdollisimman vähällä inhimillisellä ja taloudellisella kärsimyksellä?  On välttämätöntä arvioida, kansainvälisiin esimerkkeihin ja päivittyvään tutkimustietoon nojaten, mitkä epidemian hillitsemisen ajalliset skenaariot ja keinot olisivat kaikkein tehokkaimpia. 

Eri maiden tutkijapiireissä on selvästi saanut suosiota käsitys, jonka mukaan alkuvaiheen rankkojen rajoitustoimien jälkeen kannattaa siirtyä taktiikkaan, jossa elämää ja taloutta vähittäin normalisoidaan, samalla kun käytetään määrätietoisesti testausta tartuntaketjujen jäljittämiseen. Tämän puolesta on puhunut alussa mainitsemamme talousnobelisti Paul Romer, ja siitä keskustellaan esimerkiksi ruotsalaisten huipputaloustieteilijöiden Ekonomistas-palstalla . Tällaiseen agressiiviseen ”testaa-jäljitä”-lähestymistapaan on perustunut myös Aasian maiden tähänastinen onnistuminen viruksen rajoittamisessa.

Suomessa on todettu, ehkäpä tässä vaiheessa realistisesti, että riittävää testauskapasiteettia ei ole, vaikka sitä nostetaankin. Testaustekniikat kehittyvät kuitenkin koko ajan.  Tiukat rajoitustoimet olisi nähtävä siten, että niiden aikana valmistaudutaan seuraavaan vaiheeseen. Voisiko siis kehittynyt testaus ja tartuntaketjujen agressiivinen jäljitys olla seuraavan vaiheen taktiikka, aina siihen asti kun toimiva lääke tai rokote on käytössä? Tämä mahdollistaisi vähittäin mahdollisimman monen ihmisen paluun työelämään. Saksa ilmoitti juuri, että se siirtyy epidemian hillitsemisen strategiasta epidemian pysäyttämiseen, ja aikoo nostaa testauskapasiteettiaan ainakin 200 000 testiin päivässä huhtikuun loppuun mennessä, meillä tämä tarkoittaisi 13 000 testiä päivässä. Ketkä tarttuisivat Suomessa tähän haasteeseen? 

Meidän on myös mietittävä, miten voimme parhaiten käyttää digitaalisen maailman työkaluja tartuntaketjujen jäljittämiseen. Kiinan kaltaisessa autoritaarisessa maassa voidaan suoraviivaisesti seurata ja kontrolloida ihmisten liikkumista ja eristää maan osia. Mutta meidänkin perustuslakiemme puitteissa olisi mietittävä, miten voisimme käyttää lähes kaikkien taskuissa liikkuvia älylaitteita koronakriisin selättämiseen. 

Lisäksi teknologia kehittyy nopeasti kun kriisi on globaali ja yhteinen. Suomessakin on uutisoitu kehitteillä olevasta uudesta vasta-ainetestistä, jonka avulla voidaan identifioida myös viruksen sairastaneet ja vastustuskyvyn muodostaneet henkilöt. Pienenä, teknologiaintensiivisenä maana Suomella on mahdollisuudet ottaa kaikki parhaat keinot käyttöön.

 

KTM Mari Holopainen on Vihreiden kansanedustaja ja talousvaliokunnan jäsen

VTT Juhana Vartiainen on ekonomisti, Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja

Kuva: Eduskunnan kuvapalvelu

© 2024 Mari Holopainen

Theme by Anders NorenUp ↑