Rahoitusmarkkinoille tarvitaan selkeät kestävyyskriteerit

Kuva: Susanna Kekkonen

Rahoitusmarkkinoilla luokitusta sijoituskohteiden kestävyydestä pidetään tervetulleena.

Eduskunta käsittelee parhaillaan Suomen alustavia linjauksia EU:n kestävän rahoituksen taksonomian ympäristökriteereihin. Taksonomian avulla määritellään, mitkä ovat kestäviä sijoituskohteita, ohjataan niille rahoitusta edullisemmin ja vähennetään viherpesua.

Rahoitusmarkkinoilla luokitusta sijoituskohteiden kestävyydestä pidetään tervetulleena. Suomi kuitenkin päätyi, toisin kuin EU:n enemmistö, äänestämään viime marraskuussa taksonomian ilmastokriteereitä vastaan. Hallituspuolueista vihreät ja vasemmistoliitto tukivat niiden hyväksymistä. Taksonomia-asetus on poliittisesti kiistanalainen, sillä eri valtioilla ja eri toimialoilla on jopa päinvastaisia intressejä.

Kestävyyskriteeristön luominen on haastava harjoitus. On kuitenkin tärkeää, että ympäristökriteerien taksonomiasta päästään sopuun ja siitä tulee vahvasti tutkittuun tietoon pohjautuva tehokas instrumentti.

Periaate itsessään on nerokas: ohjata rahoitusta edullisemmin kestävämpiin investointeihin. Onkin toivottavaa, että Suomen kannoissa näkyy tällä kertaa vahvasti tutkittu tieto ja kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Päästöjen vähentämisellä ja luonnon monimuotoisuuden suojelulla on kiire.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomissa 30.1.2022.

© 2024 Mari Holopainen

Theme by Anders NorenUp ↑