Kuva: Susanna Kekkonen

Lähimatkailu on kasvattanut suosiotaan kansainvälisen matkailun äkkipysähdyksen myötä. Staycationille pääsee Helsingissä metrolla tai pyörällä. Yö kotikaupungissa on viimeistään nyt ilmiö. Samalla kun turistivirrat ovat tyrehtyneet, useat matkailuyrittäjät ovat joutuneet todella ahtaalle. Matkailu työllistää Suomessa noin 140 000 ihmistä, joista viidesosan Helsingissä.

Pandemian jälkeiseen aikaan valmistautuessa on kuitenkin mahdollisuus miettiä, millaista liikkumista ja matkailua haluamme tulevaisuudessa rakentaa ja millä hinnalla. Koronan jälkeinen aika tuo esiin patoutuneita matkustustarpeita, joista osa, kuten perheiden jälleennäkeminen, on kaivattuja ja tarpeellisia. Suomen lentoliikenteen päästöjen on kuitenkin arvioitu lähes kaksinkertaistuneen vuodesta 1990. Nopeiden lentopyrähdysten sijaan pitäisi palata aikaan, jossa ilmastoa kuormittavat reissut olivat harvassa.23

Keskeistä on kestävien liikkumismuotojen, kuten maan sisäisten ja kansainvälisten raideliikenneyhteyksien edistäminen. Myös viikonloppumatka kansallispuistossa voi olla elämys. Tällä hallituskaudella olemme satsanneet ennätyksellisesti luontokohteiden kunnostamiseen: reittien, nuotiopaikkojen ja pitkospuiden uusimiseen.

Matkailijoiden jälkeensä jättämät ympäristöongelmat mielletään usein etäisempiin kysymyksiin esimerkiksi Tyynenmeren rannoille kasautuvasta muoriroskasta. Uutinen vakavasta ympäristörikoksesta, jossa matkailuyrittäjä hautasi maahan satoja tonneja jätettä rakennusprojektin jäljiltä Lapissa muistuttaa, että vaikka vastuullisuus näkyy yhä vahvemmin, korjattavaa löytyy myös omalta maaperältä.

Kestävän matkailun edistäminen on otettu yhdeksi tavoitteeksi hallituksen selonteossa kestävän kasvun ohjelmasta, joka ohjaa oman osuutemme käyttöä EU:n elpymispaketista. Kulttuurimatkailukohteiden korjausvelkaa riittää. Kulttuuriperinnön säilymisestä tulee huolehtia niin Helsingissä kuin muualla Suomessa. Lisäksi esimerkiksi vähähiilisyyslaskentaa, vierailupalvelujen kestävyyden arviointia ja digitalisaatiota on mahdollista hyödyntää nykyistä laajemmin.

Edestakaisin lentämisen sijaan etätyö voi mahdollistaa pidempiaikaisen asumisen eri puolilla maailmaa – Pohjois-Karjalassa, Japanissa tai Helsingissä. Helsingillä on paljon annettavaa maailman luontopääkaupunkina.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (vihr.)


Teksti on julkaistu alunperin Helsingin Uutisissa 23.12.2020.