Kategoria: Kolumni

Helsingin Uutisten kolumni: Yö Helsingissä –  kestävämpää matkailua tarvitaan myös pandemian jälkeen

Kuva: Susanna Kekkonen

Lähimatkailu on kasvattanut suosiotaan kansainvälisen matkailun äkkipysähdyksen myötä. Staycationille pääsee Helsingissä metrolla tai pyörällä. Yö kotikaupungissa on viimeistään nyt ilmiö. Samalla kun turistivirrat ovat tyrehtyneet, useat matkailuyrittäjät ovat joutuneet todella ahtaalle. Matkailu työllistää Suomessa noin 140 000 ihmistä, joista viidesosan Helsingissä.

Pandemian jälkeiseen aikaan valmistautuessa on kuitenkin mahdollisuus miettiä, millaista liikkumista ja matkailua haluamme tulevaisuudessa rakentaa ja millä hinnalla. Koronan jälkeinen aika tuo esiin patoutuneita matkustustarpeita, joista osa, kuten perheiden jälleennäkeminen, on kaivattuja ja tarpeellisia. Suomen lentoliikenteen päästöjen on kuitenkin arvioitu lähes kaksinkertaistuneen vuodesta 1990. Nopeiden lentopyrähdysten sijaan pitäisi palata aikaan, jossa ilmastoa kuormittavat reissut olivat harvassa.23

Keskeistä on kestävien liikkumismuotojen, kuten maan sisäisten ja kansainvälisten raideliikenneyhteyksien edistäminen. Myös viikonloppumatka kansallispuistossa voi olla elämys. Tällä hallituskaudella olemme satsanneet ennätyksellisesti luontokohteiden kunnostamiseen: reittien, nuotiopaikkojen ja pitkospuiden uusimiseen.

Matkailijoiden jälkeensä jättämät ympäristöongelmat mielletään usein etäisempiin kysymyksiin esimerkiksi Tyynenmeren rannoille kasautuvasta muoriroskasta. Uutinen vakavasta ympäristörikoksesta, jossa matkailuyrittäjä hautasi maahan satoja tonneja jätettä rakennusprojektin jäljiltä Lapissa muistuttaa, että vaikka vastuullisuus näkyy yhä vahvemmin, korjattavaa löytyy myös omalta maaperältä.

Kestävän matkailun edistäminen on otettu yhdeksi tavoitteeksi hallituksen selonteossa kestävän kasvun ohjelmasta, joka ohjaa oman osuutemme käyttöä EU:n elpymispaketista. Kulttuurimatkailukohteiden korjausvelkaa riittää. Kulttuuriperinnön säilymisestä tulee huolehtia niin Helsingissä kuin muualla Suomessa. Lisäksi esimerkiksi vähähiilisyyslaskentaa, vierailupalvelujen kestävyyden arviointia ja digitalisaatiota on mahdollista hyödyntää nykyistä laajemmin.

Edestakaisin lentämisen sijaan etätyö voi mahdollistaa pidempiaikaisen asumisen eri puolilla maailmaa – Pohjois-Karjalassa, Japanissa tai Helsingissä. Helsingillä on paljon annettavaa maailman luontopääkaupunkina.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (vihr.)


Teksti on julkaistu alunperin Helsingin Uutisissa 23.12.2020.

Helsingin Uutisten kolumni: Onko asukkaiden ääni unohdettu Helsingissä?

Kuva: Susanna Kekkonen

Eri suunnista on kuulunut viime aikoina huolia asukkaiden äänen sivuuttamisesta Helsingissä. Paikalliset asukkaat ovat pyristelleet esimerkiksi hampurilaisravintolan levittäytymistä vastaan suojaviheralueelle suojellulla omakotitaloalueella. Kumpulan kallion pelastajat ovat nousseet vastustamaan kallioiden räjäytystä päiväkodin tieltä, kun rakennuksen sijainnille olisi muitakin vaihtoehtoja.

Kotikaupunkiin ja lähialueen kaavamuutoksiin vaikuttaminen vaatii vapaaehtoisilta satoja tunteja työtä ja suoranaista “päällä seisomista ja akrobatiaa”. On selvää, että kaikki eivät saa samalla tavoin ääntään kuuluviin. Toisaalta ilta- ja viikonlopputöissä toimivien luottamushenkilöiden resurssit ovat inhimillisesti usein riittämättömät perehtymään kaavoituksen ja palveluiden paikalliskysymyksiin tarvittavalla syvyydellä. Yhteistyö kansalaisten ja päätösten välillä jää ohueksi, mikäli ihmisten osallisuus ei ole osa valmisteluorganisaation dna:ta.

Keinoja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi on tarjolla palvelumuotoilun hengessä. Säännöllisen vuorovaikutuksen ja kaupunginosakierrosten avulla tulee kuulla ihmisiä, koska tehtyjen päätösten keskellä eletään vuosikymmeniä eteenpäin.

Kaupungin lähestymistavan tulisi olla eri intressejä yhteensovittava. Helsinki on valinnut kovan kasvun ja rakentamisen tien jopa 7000 asunnon vuosittaisella kasvutavoitteella, mutta tiivistämisen yhteydessä on vaarana menettää – ja tosiasiallisesti menetetäänkin – asukkaille tärkeitä viheralueita. Helsingin vehreys ja kulttuuriympäristöt ovat olennainen osa kaupungin kansainvälistä vetovoimaa.

Kaikkien toiveita on tietenkin mahdotonta täyttää. Asukkaiden arvokasta tietotaitoa tulisi kuitenkin hyödyntää, kun vaihtoehtoja on vielä aidosti pöydällä. Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille ja julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Mari Holopainen

Kolumni on julkaistu alunperin Helsingin Uutisissa 19.9.2020. 

Helsingin Uutisten Kolumni: Helsinki tarvitsee luonnon monimuotoisuutta ja urbaania monimuotoisuutta

Koronaepidemia on tuonut esiin luonnon merkityksen: Mahdollisuus rauhoittumiseen, ulkona liikkumiseen ja vuodenaikojen mukana elävän ympäristön tarkkailuun vain kivenheiton päässä kotoa, tekevät pohjoisesta pääkaupungistamme ainutlaatuisen. Myös tulevien helsinkiläisten lasten on saatava bongata siilejä ja oravia.

Löysin karanteeniaikojen aikana itäisen Helsingin Kasakallion, jonka laella sijaitsee muinaismuistokohde. Kivikkoinen luonto on todella hienoa, suosittelen käymään. Kevät on osoittanut, kuinka tärkeä paikka Lapinlahti on esimerkiksi jätkäsaarelaisille, jopa siinä määrin, että Lapinlahden avoimen virkistyskäytön puolesta nousi kansanliike. Nurmikolla voi juosta ja mereen pulahtaa. Etenkään iäkkäiden tai lasten pääsy luontoon ei toteudu, mikäli matka on pitkä.

Luonnon monimuotoisuuden lisäksi ilmeikkäiden kaupunginosien monimuotoisuus tekee kaupungeista kiinnostavia. Vaikka lahjakkaita arkkitehteja löytyy, typistyvät ideat liian usein uudisrakennustuotannossa rakennuttajien tehokkuusnäkökulmien jalkoihin. Uudisasunnon ostajat pääsevät vaikuttamaan laatutasoon ja valintoihin usein aivan liian myöhään. Emme voi loputtomiin fiilistellä vain jugend-Helsingin kauneudella; tarvitaan uutta ja kiinnostavaa kaupunkia myös uudistuotannon osalta.

On kannatettavaa, että niin suunnittelijan kuin rakentajan nimet jäisivät kyltillä rakennukseen näkyvälle paikalle kuten aiemmin, jotta kiitokset voi osoittaa oikeaan osoitteeseen. Myös ryhmärakennuttaminen on yksi keino vaikuttaa laatuun. Kokemus osoittaa, että purkumokia tulee välttää lähihistorian osalta. Helsingille tyypillisiä 60-luvun ostareita arvioitiin juuri sen tähden, että arvokkaimpia niistä voitaisiin säästää. Historiasta kertovia rakennuksia, sisätiloja ja aluekokonaisuuksia tulisi suojella, sillä ne ovat osa arvokasta kulttuuriperintöä.

Rakentaminen on yksi sukupuolittuneimpia aloja. On hyvä pohtia, kuka kaupunkia rakentaa ja kenelle. Osallistamalla eri ikäisiä, eri taustoista tulevia ihmisiä yhtäläisesti kaupungin suunnitteluun takaamme toimivimman lopputuloksen: monipuolinen kaupunki kestää aikaa.

Kolumni julkaistu alunperin 30.5.2020 Helsingin Uutisissa. 

Helsingin Uutisten kolumni: Osaaminen on Helsingin paras investointi

Kuva: Martiina Woodson

Aiemmassa elämässä ehdin jo melkein kyllästyä innovaatio-sanaan. Vajaa vuoden kokemus eduskunnasta saa nopeasti ikävöimään sitä, että edes pieni osa tästä keskustelusta ja start-up-pöhinöistä rantautuisi Arkadianmäelle. Tarve monipuolisemmalle elinkeinorakenteelle on todettu, mutta politiikkatoimet ovat aivan liian hitaita. ”Suomi on vientivetoinen maa” on slogan, jonka täällä kuulee usein. Harmittavan usein tällä tarkoitetaan sitä, että mikään ei saisi muuttua. Samoin vetoamalla mystiseen ”elinkeinoelämään” saatetaan vaatia edustajan suulla tiettyä säilyttävää toimenpidettä, vaikka elinkeinoelämä rakentuu monenlaisista tarpeista ja tulevaisuuden näkymistä. Olen huolissani tästä, koska mikäli jäädään muljumaan siinä kuvitelmassa, että nykyistä yritysrakennetta tulee suojella, eduskunnan toimenpiteet ja investointikohteet eivät tule kohdentumaan hyvinvointia turvaavalla tavalla.

Talouspolitiikan arviointineuvosto, Suomen Pankki ja elinkeinojen rakennetta tutkivat tahot ovat tuoneet esiin, että tärkeimpiä politiikkatoimia ovat koulutusinvestoinnit ja osaamispohjaisen kasvun tukeminen. Suurin osa tulevista työpaikoista tulee syntymään aloille, joissa tarvitaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamaa koulutusta. Siksi olemme nyt päättäneet oppivelvollisuuden pidentämisestä, ja ammatillisten oppilaitosten resurssikriisiä korjattiin ja korkeakoulutuksen rahoitusta nostettiin hieman. Helsingin ja kasvukeskusten osalta tulisi tarjota myös riittävä määrä lukiokoulutusta ja korkeakoulutuksen aloituspaikkojen osalta tarvitaan merkittävä lisäys.

Tavoitteena tulee olla osaamispohjaisen ja kestävän tuottavuuskasvun edistäminen. Helsinki on tässä onnistunut varsin hyvin. Nyt on tärkeää luoda nopeat väylät työllistyä ja hyvä elinympäristö tänne muuttaville. Lakiin ja asetuksiin voi suhtautua uhkana tai mahdollisuutena. Globaalia materiaalien kulutusta tulee leikata vähintään puoleen nykyisestä tasosta. EU:n koneisto on saanut kohtuullisen nopeasti käännettyä katsetta kestävän kehityksen rahoitusta kohti Green Dealin avulla. Kiertotalous esimerkiksi luo uutta työtä ja liiketoimintaa. Ekologinen jälleenrakennus tarkoittaa, että kaikki samat työpaikat eivät säily, mutta tilalle tulee uusia, kun tartumme niihin.

Mari Holopainen, vihreiden kansanedustaja

 

Kolumni on julkaistu alunperin Helsingin Uutisissa 26.2.2020. 

© 2024 Mari Holopainen

Theme by Anders NorenUp ↑