Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 16.8.2011 lausunnon aloitteesta, jossa ehdotettiin katto- ja kaupunkiviljelyn edistämistä. Lausunto oli myönteinen, mutta siitä puuttui konkreettisia toimia. Ehdotuksestani lisättiin seuraava kehotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki voi edelleen aktiivisesti edistää viljelyä monin tavoin. Kaupunki voi mm. tarjota tietoa paikoista, jotka ovat tyhjiä ja viljelykelpoisia. Pilottihankkeiden avulla olisi mahdollista markkinoida kaupunkiviljelyä entistä laajempaan tietoisuuteen. Uusien alueiden kaavoituksessa voidaan huomioida viljely ja ruoantuotanto monipuolisesti.

Kaupunkiviljely on myötätuulessa. Sen avulla lisätään paitsi Helsingin kaupungin strategian mukaista tavoitetta vahvistaa yhteisöllisyyttä myös viihtyvyyttä. Kaupunkiviljelyn avulla pystytään hyödyntämään rakennusalueita hyvissä ajoin ja näin on toimittukin mm. Kalasatamassa siirreltävissä olevien viljelysäkkien avulla. Samalla luodaan projektialueiden tulevaa identiteettiä.