Tänään 3.11.2010 kaupunginvaltuusto käsitteli talousarviota vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2011-2013. Budjetin yhteyteen kirjataan toiminnallisia tavoitteita; tänä vuonna merkittävimpinä palveluiden tuottamisen strategia ja tuottavuus- ja hyvinvointiohjelma. Kaupunki laatii vuoden 2011 aikana palveluiden tuottamisen strategian, jossa määritellään, miten palvelut voidaan järjestää mahdollisimman tehokkaasti ja uusin tavoin. Uudistuksen yhteyteen on kirjattu monia hyviä tavoitteita: mm. henkilöstön mukaanotto ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen, palveluiden ja koko toiminnan kustannusten läpinäkyvyys, toimintojen tarkastelu yli hallintorajojen, uusien toimintatapojen ja prosessien ennakkoluuloton hyödyntäminen ja sähköisten palveluiden parantaminen.

Henkilöstön vahva osallistaminen kehittämiseen ja ideointiin oli poikkeuksellisen hyvin otettu huomioon. Sen sijaan asukkaita ei mainittu lainkaan. Tein asukkaiden osallistamisesta seuraavan ponnen: Valtuustostrategian mukaisesti Helsingin tavoitteena on luoda entistä avoimempia kehittämistapoja, joissa yhdistetään käyttäjät, kehittäjät ja julkistahot. Tuottavuusohjelmassa luvataankin osallistaa henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt, mutta ei asukkaita. Hyväksyessään talousarvion ja taloussuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin palveluiden tuottavuushankkeessa osallistetaan myös asukkaita ja asukasjärjestöjä palveluiden käyttäjälähtöisen suunnittelun toteutumiseksi. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta tuodaan valtuustolle tiedoksi palveluiden tuottavuusohjelman yhteydessä.