Kaupunkisuunnittelulautakunta äänesti hotellihankkeesta 5.11.2009. Päätin äänestää hotellia vastaan esityslistoihin huolella tutustuttuani. Kaikki asiantuntijalausunnot olivat kielteisiä. Omin silmin katsottuna hotelli ei näyttänyt sopivan paikalle. Jonkun tasapaksumman alueen profiilin nostoon tämän tyyppinen arkkitehtuuri sopisi hyvin.  

 

Toivon, että kansainvälisiä hankkeita olisi lisää ja designhotellit tervetulleita, mutta haluan samalla, että myös kuuluisien arkkitehtien töitä voidaan arvioida kriittisesti. Tuntuu, että nyt jossain puheenvuoroissa kansainvälisyys ja ”design” otettiin itseisarvoina ”pakko saada Helsinkiin” siitä huolimatta, että visuaaliseen ilmeeseen ei oltu tyytyväisiä. Helsingin pienen historiallisen keskustan vetovoima ei kohennu hotellista, joka ei lopulta ole niin erikoinen vaan muotokieleltään enemmänkin yksinkertaisen laatikkomainen. Uskon, että parempi vaihtoehto löytyy. Lautakunnan enemmistö kannatti hanketta, mutta asiasta päätetään vasta lopulta valtuustossa.