Kirjoitimme kaivoslain muutostarpeista vihreiden varapuheenjohtajan Veli Liikasen kanssa (HS, 11.12.2018).  Jos minut valitaan kansanedustajaksi, aion edistää pikaista muutosta kohti kestävää ja järkevää kaivoslakia kaikin voimin.  Luontomme on meille ja tuleville sukupolville tärkeä. Suojellaan sitä paremmin!

”Avolouhokset uhkaavat luontoa jopa Saimaan rannoilla ja Lapin arvokkaimmilla matkailu- ja tunturialueilla

Tarvitsemme kaivoslain, joka huomioi paremmin ihmisten ja yhteisöjen oikeudet ja varjelee arvokasta luontoa suojavyöhykkeineen.

Kun pahin pöly ympäristökatastrofin jälkeen tasaantuu, entistä Talvivaaraa, nykyistä Terrafamea, jo suitsutetaan. Tosin pilaantuneiden lähijärvien kaloja ei suositella edelleenkään syötäväksi, eikä vettä voi käyttää löylyvetenä (HS 17.11.). Suomeen on hiljan perustettu uusi valtionyhtiö, Suomen malmijalostus oy, edistämään kaivostoiminnan laajentumista maassamme. On erikoista, että hallitus tehtailee uutta kaivosbuumia huomioimatta kaivoksiin kohdistuvaa erittäin kriittistä kansalaiskeskustelua.

Vanhanaikainen kaivoslaki on synnyttänyt tilanteen, jossa ulkomaiset kaivosyhtiöt varaavat malmivarantoja kiihtyvällä tahdilla. Suomalaiset viranomaiset tarjoavat erittäin hyvät tiedot ainutkertaisten malmioiden sijainnista. Varausten ja malminetsinnän läpimeno kaivosviranomaisena toimivassa Tukesissa on useimmiten läpihuutoasia.

Varaukset vievät merkittävän osan maaperämme pinta-alasta, ja niitä tehdään myös Natura- tai luonnonsuojelualueille ja asutuksen keskuuteen. Avolouhokset uhkaavat lähimatkailua ja luontoa jopa Saimaan rannoilla ja Lapin arvokkaimmilla matkailu- ja tunturialueilla.

Malminetsintäalueiden ihmiset elävät vuosia epävarmuudessa, ja kiinteistö- ja metsäinvestoinnit varausalueille tyrehtyvät. Tuotot menevät kaivosyhtiöiden taskuihin, kun esimerkiksi louhintamääriin perustuvaa kaivosveroa ei yhteiskunnan hyväksi peritä. Lähialueilla haittavaikutuksista kärsivien kiinteistönomistajien korvaukset ovat pieniä tai olemattomia.

Ei ole ihme, että Taloustutkimuksen kyselyssä kaivosteollisuuden suosio oli ylivoimaisesti heikoin kaikista teollisuudenaloista. Herää kysymys, onko kansalaisten mielipidettä kuultu ollenkaan villiä länttä muistuttavassa kaivospolitiikassa.

Tarvitsemme kaivoslain, joka huomioi paremmin ihmisten ja yhteisöjen oikeudet ja varjelee arvokasta luontoa suojavyöhykkeineen. Tarvitsemme puolueettomampaa intressivertailua eri elinkeinojen välillä.

On kohtuutonta, että taakka luonnon ja vesistöjen suojelusta jää liiaksi vapaaehtoisten varaan. Pienillä toimijoilla on vastassa miljardien eurojen liikevaihtoa pyörittäviä kaivosyhtiöitä, joilla on resursseja paikalliseen ja valtakunnalliseen uutisointiin ja vaikuttajaviestintään.

Suomalaiset arvostavat puhdasta luontoa ja vesistöjä. Siksi meidän on kansakuntana asetettava selkeät rajat kaivannaisteollisuuden toiminnalle. Suomen on louhosten määrän maksimoinnin sijasta panostettava korkeaan osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Kiertotalous vähentää louhimistarvetta, ja tutkimus parantaa hyötysuhteita.”

HS, 11.12.2018
Mari Holopainen kauppatieteiden väitöskirjatutkija, kaupunginvaltuutettu ja ehdolla eduskuntaan Helsingissä
Veli Liikanen kaupunginvaltuutettu, Mikkeli, vihreiden varapuheenjohtaja ja ehdolla eduskuntaan Kaakkois-Suomessa