Valtuutettu Mari Holopainen (vihr) haluaa lisätä fysioterapiatukea synnyttäneille helsinkiläisille. 12.12. jätetyssä aloitteessa Holopainen ja 19 muuta valtuutettua esittävät selvitystä siitä, miten synnytystä ja lantionpohjan lihasten kuntoa tukevaa fysioterapiaa ja parempaa fysioterapiaohjeistusta voidaan tarjota Helsingin neuvolapalveluiden yhteydessä. Tarjoamalla jokaiselle synnyttäneelle esimerkiksi käynti fysioterapeutilla ennen ja jälkeen synnytyksen, voidaan ennaltaehkäistä heikkojen lantionpohjalihasten aiheuttamia ongelmia.

–Useassa maassa naisille tarjotaan synnytyksen jälkeen henkilökohtaista fysioterapiaa vatsalihasten erkauman tai lantionpohjalihasten kuntouttamiseen. Tällä hetkellä tuen saanti Helsingissä ja koko Suomessa on vaihtelevaa. Henkilökohtaisen fysioterapian tarjoaminen neuvolan yhteydessä olisi juuri sitä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, joka maksaa itsensä takaisin monin tavoin. Tieto siitä, että henkilökohtaista tukea kuntoutumiseen on tarjolla, voi ehkäistä myös synnytykseen liittyviä yleisiä pelkoja, Holopainen toteaa.

Synnytyksen jälkeen on yleistä kärsiä lantionpohjan ongelmista, koska raskaus ja synnytys vaikuttavat lantionpohjan lihasten ja keskivartalon tukilihasten toimintaan. Tällä hetkellä yleinen käytäntö on, että neuvolasta saa paperilla ohjeen, jonka pohjalta harjoitteita tulisi tehdä itsenäisesti. Myöskään ryhmäneuvonta ei vastaa henkilökohtaista fysioterapiaa. Esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa ohjattu fysioterapia kuuluu synnytyksen jälkeisiin palveluihin. Ranskassa jokaiselle naiselle korvataan jopa kymmenen tuntia lantionpohjan fysioterapiaa synnytyksen jälkeen.

Vastaava aloite on hyväksytty myös vihreiden valtakunnalliseksi tavoitteeksi puoluekokouksessa kesällä 2018 Tampereen Seudun Vihreiden Naisten toimesta.

Valtuustoaloite: Fysioterapiaa äideille neuvolapalveluiden yhteydessä
jätetty Helsingin kaupunginvaltuustossa 12.12.2018

Lantionpohjalihasten hyvä kunto on suuri elämänlaadullinen tekijä. Moni nainen kärsii synnytyksen jälkeen lantionpohjan ongelmista, koska raskaus ja synnytys vaikuttavat lantionpohjan lihasten ja keskivartalon tukilihasten toimintaan.

Tällä hetkellä ohjeistus lantionpohjan jumppaan neuvolassa on usein raskausaikana ja/tai synnytyksen jälkeen saatu paperiohje, minkä pohjalta harjoitteita tulisi tehdä itsenäisesti. Esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa ohjattu fysioterapia kuuluu synnytyksen jälkeisiin palveluihin.

Lantionpohjan lihasten uudelleen löytäminen raskauden ja synnytyksen jälkeen tarvitsisi ammattilaisen opastusta suurella osalla ihmisistä. Lantionpohjan lihaksilla on suuri merkitys muuan muassa virtsanpidätyksen kannalta ja lihasten heikkous voi aiheuttaa mm. kohdun laskeumaa.  Syvät vatsa- ja selkälihakset toimivat yhdessä lantionpohjan lihasten kanssa pitäen yllä ryhtiä. Näiden lihasten heikko toiminta vaikuttaa fyysiseen toimintakykyyn.

Lantionpohjanlihasten kunnon vaikutus kohdistuu myös henkiseen hyvinvointiin ja sitä kautta arjessa jaksamiseen. Synnytyksen jälkeen päähuomio menee usein vauvaan ja oman hyvinvoinnin parantamiseen ei aina riitä voimia tai osaamista ilman riittävää tukea. Tarjoamalla jokaiselle synnyttäneelle äidille neuvolapalveluiden yhteydessä tukea ja esimerkiksi käynti fysioterapeutilla ennen ja jälkeen synnytyksen, voidaan ennaltaehkäistä ongelmia.

Aloitteen allekirjoittajat esittävät, että selvitetään, miten synnytystä ja lantiopohjan lihasten kuntoa tukevaa fysioterapiaa ja parempaa fysioterapiaohjeistusta voidaan tarjota Helsingissä neuvolapalveluiden yhteydessä.

Lisätiedot:
Mari Holopainen
mari.holopainen(at)vihreat.fi
+358407620944

Kuva Susanna Kekkonen