Helsingin Sanomat otsikoi 30.10.2012 virheellisesti, että enemmistö valtuutetuista haluaa Vallilanlaaksoon joukkoliikennekadun. Uusista valtuutetuista vain 33% kannattaa valtuuston kertalleen tyrmäämää Vallilanlaakson joukkoliikennekatua. Valtuutetuista peräti 68% kannattaa vanhaan ratapohjaan maisemoitua raitiovaunureittiä tai nykyisen pyörä- ja kävelytien säilyttämistä. Tiedot selviävät Helsingin Sanomien vaalikoneesta.

Nykyinen valtuusto osoitti, että liikenneyhteydet ovat tärkeitä, mutta ne eivät voi olla kaupunkisuunnittelun ainoana lähtökohtana. Liikenteen täytyy järkevästi nivoutua muuhun kaupunkisuunnitteluun. Olemassa olevan tieverkoston mahdollisuudet ratikkareitille tulee tutkia tarkoin. Laaksoa tulee kehittää ensisijaisesti tiiviisti rakennetun Vallilan virkistysalueena. Bussiliikenteellä sitä ei pidä halkaista kuten jo kertaalleen päätettiin. Sivistyskaupungilla on kykyä kehittää parempi joukkoliikennettä tukeva ratkaisu.