Karkkia, tulitikkuja, omenoita ja korvatulppia. Näitä ovat ehdokkaat jakaneet vaaliesitteidensä kylkiäisinä. Korvatulppia jakoi päiväkodissa työskentelevä ehdokas, koska monet päiväkodit ovat täyteen ahdettuja ja niissä on sellainen mekkala, että korvat soivat. Kuulostaako houkuttelevalta työpaikalta? Miten jatkuva melu vaikuttaa lasten stressitasoon ja aivojen kehitykseen? Meteli on yksi monista asioista, joita ensi vuoden alusta aloittava, päivähoidon asioihin keskittyvä varhaiskasvatuslautakunta tulee Helsingissä ratkomaan.

Varhaiskasvatus hakusessa

Varhaiskasvatuksen suunta on ollut pitkään eksyksissä ja sen kehittäminen epämääräistä. Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa pienten lasten varhaiskasvatus on sosiaali- ja terveysministeriön alaista.  Varhaiskasvatuksen dosentti Marjatta Kalliala ja kasvatustieteen professori Lasse Lipponen ihmettelevät, (HS 25.10.2012) miksi hallituksen nykyisessä esitysluonnoksessa muut varhaiskasvatuksen resurssit siirretään vihdoin vuoden 2013 alusta opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM), mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaisi päivähoidon sisällön ohjauksesta kuten ennenkin. Asiantuntijat pelkäävät, että varhaiskasvatuksen sisällön uudistuminen vesittyisi taas kerran.

Helsingin pitäisi olla suunnannäyttäjänä, mutta suunta on ollut erikoinen. Ensin ruotsinkielinen varhaiskasvatus siirtyi opetusvirastoon ja suomenkielisen piti seurata perässä. Kuinkas kävikään. Vastikään valittu sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty (Kok.) teki täyskäännöksen aiempiin kannanottoihinsa ja esitti 30.11.2011, että suomenkielinen varhaiskasvatus jätetään sosiaali- ja terveystoimeen. Saimme varhaiskasvatuksen opiskelijoilta ja ammattilaisilta eriäviä kannanottoja. Toiveina oli, että päiväkotien ja koulujen yhteistyö ja varhaispedagoginen osaaminen vahvistuisivat. Kouluissa esiin tuleviin ongelmiin pitäisi puuttua jo päiväkodissa. Pahoinvoivien lasten ja perheiden ohjaamiseen toivottiin lisää osaamista.

Syrjäytyminen alkaa jo päiväkodissa

Samalla apulaiskaupunginjohtaja esitti huolensa siitä, että Helsinki ei saa riittävästi koulutettua henkilökuntaa päiväkoteihin töihin. Miten ihmeessä tulemme saamaan parhaat ja motivoituneet työntekijät meille töihin, jos varhaiskasvatuksen asiantuntijoita ja opiskelijoita ei kuunnella?

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat toistaneet samoja huolenaiheita, mutta heidän osaamistaan on sivuutettu päätöksissä. Päivähoidon tasoerot ovat liian suuria kirjoittavat Kalliala ja Lipponen (HS 25.10.2012). Varhaiskasvatusta tutkivat Laura Kirves ja Nina Sajaniemi esittävät huolensa siitä, miten syrjäytyminen voi alkaa jo päiväkoti-iässä (HS 19.10.2012). Sitä ruokkiva ryhmästä pois eristäminen on pienten lasten yleinen kurinpitokeino päiväkodeissa. Heidän tutkimuksensa mukaan päiväkotien työntekijöistä 76 prosenttia käyttää jäähypenkkiä ja 34 prosenttia lapsen eristämistä rangaistuskeinoina.

Kanava käyttäjien toiveille

Hyvä puoli on se, että vaikka Helsingin päivähoito jatkaa kummallista kyllä sosiaali- ja terveystoimessa, se saa aikaisempaa itsenäisemmän aseman. Sen asioita käsittelevä oma lautakunta eli poliittinen ohjaus aloittaa ensi vuoden puolella ja syntyy selkeämpi kanava vaikuttaa lasten päivähoitoon. Nykyisin varhaiskasvatus on valitettavasti rikka rokassa sosiaalilautakunnan pitkässä listassa.

Vaarana on se, että päivähoito tulee kilpailemaan samoista resursseista muun sosiaalipuolen jatkuvasti kasvavien kulujen kanssa. Suomenkielinenkin päivähoito siirtynee vastuksesta huolimatta opetustoimen yhteyteen ennemmin tai myöhemmin valtakunnallisen kehityksen myötä.

Tässä toivelistani tulevalle lautakunnalle jo etukäteen: Kun jätän lapseni suurimmaksi osaksi valveillaoloaikaa muiden hoitoon toivon, että se olisi turvallista, jokaista lasta huomioivaa, kehittävää ja tarjoaisi pieniä elämyksiä.

Jotta tämä onnistuisi, tarvitaan motivoitunutta ja osaavaa henkilökuntaa. Helsingin kaupungin tulee miettiä, miten olla joustava ja kiinnostava työnantaja ja miten tarjota jatkuvia kehittymismahdollisuuksia. Naisvaltaisen alan palkkausta olisi syytä tarkistaa ylöspäin.

Eineksiä tulisi vähentää ruokailussa. Eräs päiväkodin johtaja esitteli ylpeänä pientä liikuntasalia ja kertoi, että nykyisin niistä on tullut harvinaisuuksia lapsi/neliömitoitustavoitteiden myötä. Mielestäni se pieni liikuntasali ei ole myöskään liikaa pyydetty.