Kiitos kysymyksistä ja palautteesta koskien Meri-Rastilaa. Lautakunta päätti siis äänestyksen jälkeen 8.5.2012 lähettää Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnitteluun. Vihreät, Vasemmisto ja Rkp kannattivat kaupunkirakennetta, joka perustuisi ennen kaikkea Our Cityn tuottaman vaihtoehtokaavan periaatteisiin. Keskeisenä erona viraston esitykseen oli, että nykyistä kaupunkirakennetta tiivistettäisiin ja Meri-Rastilan arvokkain alue, länsiranta säilytettäisiin virkistyskäytössä. Kokoomus ja SDP kannattivat viraston esitystä. Voimasuhteet lautakunnassa riittävät siihen, että näiden kahden puolueen edustajat muodostavat enemmistön ainakin tämän vuoden loppuun asti.

Seuraavaksi kaava tulee lautakuntaan hyväksyttäväksi kaavamuutoksena, koska nyt kyseessä oli vasta luonnos. Tämän jälkeen kaava tulee vielä hyväksyä kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Osayleiskaavavaiheen jälkeen siirrytään asemakaavoitukseen. Asemakaava tulee myös hyväksyä lautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaavoilla on vahva asema, kun ne on hyväksytty. Siksi kaavaprosessit ovat monivaiheisia. Parhaita ratkaisuja tulee etsiä ja satojen vuosien päähän ulottuvia vaikutuksia tulee harkita tarkoin.

Lautakunta piti tärkeänä, että Meri-Rastilan alueen jatkokaavoituksessa selvitetään myös mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle alueen asukkaista ja kansalaisjärjestöistä lähteneiden esitysten mukaisesti. Toivomusponsi ei kosketa Meri-Rastilan länsirantaa, koska vaihtoehtokaavassa on osoitettu hyvin kevyesti rakentamista länsirannan kaava-alueelle (lähinnä tien lähellä meluesteeksi). Mikäli täydennysrakentamista tullaan tarjoamaan, kyseessä olisi erillinen kaavoitusalue ja –prosessi. Nyt tehdyllä ponnella ei siis tehty kaavapäätöstä, vaan kyseessä oli kehotus tutkia mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen. Koska vaihtoehtokaava lähtee täysin eri periaatteista kuin viraston esitys, ei ole tarkoituksenmukaista, että nämä molemmat toteutettaisiin. Myöskään leirintäalue ei kuulunut nyt päätettyyn kaava-alueeseen. Mikäli leirintäalue joskus siirtyy pois, aluetta olisi mahdollisuus kehittää ensisijaisesti kulttuurimaisemana.

Vihreiden tavoitteena on jatkaa vaihtoehtokaavaan perustavan mallin edistämistä ranta- ja metsäalueen säilyttämiseksi. Vaihtoehtokaava tarjoaa yhtä paljon asuntoja Meri-Rastilaan kuin viraston esitys. Vielä ei ole myöhäistä pohtia kaavoittamista uudella tavalla. Vaikka se tuntuu houkuttelevan joitakin tahoja, emme tee vetovoimaista Helsinkiä pelkillä kerrostaloilla. Puistoja ja lähivirkistysalueita kadottamalla emme myöskään rakennna Helsingistä kilpailukykyistä paikkaa asua lähikaupunkeihin verrattuna.