Esitykseni Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksen palauttamisesta kaatui tänään 8.5.2012 kaupunkisuunnittelulautakunnassa täpärästi äänin 5-4.

Palautuksen tavoitteena oli tiivistää olemassa olevaa asuinrakennetta täydennysrakentamisella ja säilyttää siten länsirannan metsä nykyisessä virkistyskäytössä. Palautusesityksen tukena olivat asukkaiden ja WDC2012- hankkeeseen kuuluvan Our City-projektin tuottamat vaihtoehtokaavaluonnokset. Our Cityn vaihtoehtoisessa kaavassa oli luonnosteltu asuntoja osapuilleen yhtä paljon kuin viraston esityksessä.

Our Cityn ehdotus osoitti, että täydennysrakentaminen on mahdollista tiivistämällä uusin keinoin. Meri-Rastilan vetovoimaisuus on rannassa ja metsässä, siksi rakentaminen oli sijoitettu muualle. Vastalauseena esitettiin muuan muassa, että rakennusliikkeet eivät ole kiinnostuneita yksittäisistä kaupunkirakenteen sisälle sijoittuvista rakentamiskohteista. Tämä ei voi olla lähtökohta, johon kaavoittaminen perustuu etenkään tiivistyvällä pääkaupunkiseudulla. Metron ja meren lähellä olevia tontteja on mahdollista käyttää myös ryhmä- tai omatoimirakentamiseen.

Our Cityn ehdotus osoitti myös, että segregaatiosta ja asuinalueiden viihtyisyydestä ei saada riittävästi tietoa pelkästään tilastoja tulkitsemalla. On välttämätöntä, että kun jatkossa kaavoituksen avulla yritetään ottaa kantaa asuinalueiden eriarvoistumisen ehkäisyyn, se tehdään laajassa yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Viihtyvyyttä tulee parantaa siellä, missä se koetaan kehnoksi, ei rakentamalla asuinalueiden vetovoimaisiksi koettuja kulmia täyteen. Parhaiden ratkaisujen etsiminen vaatii kykyä tehdä asioita uudella tavalla. Tämä työ jatkukoon.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti seuraavat ponnet: Meri-Rastilan alueen jatkokaavoituksessa mahdollistetaan ryhmä- ja omatoimirakentaminen ja alueen jatkokaavoituksessa selvitetään myös mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle alueen asukkaista ja kansalaisjärjestöistä lähteneiden kaavaesitysten esittämällä tavalla.

Valitettavasti jälkimmäinen tavoite on vaikeampi toteuttaa nyt, kun länsirantaan ollaan suunnittelemassa rakentamista, joka ei nivoudu vaihtoehtoisiin suunnitelmiin ja jossa ei pyritä säilyttämään laajoja yhtenäisiä luontoalueita. Kaavaluonnos tuodaan seuraavaksi lautakuntaan kaavamuutoksena. Meri-Rastilan asukas- ja kansalaisjärjestötyö on hieno esimerkki asukaslähtöisestä suunnittelusta, jossa todellisia ja pitkälle hiottuja vaihtoehtoja on pystytty tarjoamaan.