Syksyn ensimmäisessä kokouksessa 25.8.2010 valtuusto päätti palvelusetelikokeilusta kolmessa kohteessa: ne suun terveydenhuollon palvelut, jotka on tällä hetkellä hoidettu maksusitoumuksin, kaupunginsairaalan tähystystutkimukset ja psykiatrian psykoterapiat. Palvelusetelikokeilu on kannatettava. Parhaimmillaan kuluttajat saavat valita mieleisensä palvelut. Uhkakuvat siitä, että kuluttajat eivät ole itse kykeneväisiä määrittämään, mitä palvelulta haluavat, eivät useinkaan pidä paikkaansa. Kaikki eivät halua samanlaista palvelua.

Palveluseteliä ei kuitenkaan pitäisi ottaa käyttöön pelkästään palveluntarjoajien moninaisuuden vuoksi; on osoitettava selkeitä hyötyjä nykyiseen toimintaan verrattuna. Tavoitteena pitäisi olla palvelutarjonnan monipuolistumisen ja valinnanvapauden kasvamisen ohella palvelujen hinnan aleneminen kuluttajalle ja kaupungille samalla, kun palvelujen laatu nousee tai pysyy ennallaan. Palveluseteli toimii paremmin jollain aloilla. Kuluttajilla on useiden palveluiden suhteen kyky vertailla eri palvelun tuottajia. Tällaisia ovat toistuvasti käytettävät palvelut (esim. kodinhoidon palvelut), joiden laadun arviointi ei vaadi erityisammattitaitoa. Sen sijaan palveluita, joita käytetään kertaluontoisesti tai harvoin (esim. leikkaus) ja, joiden onnistumisen arviointiin tarvitaan alan asiantuntemusta, on kuluttajan vaikeampi tai lähes mahdoton vertailla keskenään.

Palvelusetelin käyttö vaatii onnistuakseen myös riittävää tarjontaa alan palveluntarjoajista. Uusille yrittäjille alalle tulon esteet eivät saisi olla korkeita, jotta riittävää tarjontaa ja tervettä kilpailua – myös hinnasta- pääsee syntymään. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi siivouspalvelut. Palvelusetelikokeilun päätyttyä tulee arvioida palvelun kustannuksia kaikissa kolmessa kohteessa. Haasteena on kokeilun lyhyt kesto, jolloin todelliset hinnan muutokset suuntaan tai toiseen eivät välttämättä tule näkyviin.