Palveluverkkojen kehittäminen on ollut nimenä harhaanjohtava. Todellisuudessa palveluverkkojen kehittämisen tarkastelu on keskittynyt palveluihin lähinnä tilojen näkökulmasta. Vaikka tilat ovat tietysti olennainen osa palvelua, niin palvelut eivät tietenkään muodostu pelkästään tiloista eivätkä palveluiden kustannukset muodostu pelkästään tilakustannuksista. Esimerkiksi opetustoimen osalta koulujen kokonaiskustannuksista noin 1/4 tai 1/5 on tilakustannuksia toiminnan luonteesta riippuen ja henkilöstökulujen osuus on noin 60 %. Lukion lakkauttamisella on muitakin kuin tilallisia kustannusvaikutuksia, mutta nämä muut kustannukset on tässä tarkastelussa sivuutettu.  Palveluverkon kehittäminen ei pitkällä tähtäimellä voi edetä ainoastaan tilakustannuksia tarkastellen. Jatkossa kustannusten ja vaikutuksen arviointi tulisi tehdä laajemmin. Mielestäni näin laajaa palveluverkkotarkastelua ei kannata jatkaa yksisilmäisesti tilakustannuskärjellä.

Tein valtuustossa seuraavan ponnen: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen palveluverkkojen kehittämisestä kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkossa palveluverkkojen kehittämisessä tilakustannusten – ja säästöjen lisäksi suunniteltujen muutosten muut kustannukset ja säästöt otetaan huomioon paremmin ja tuodaan ne tiedoksi, koska tilakustannukset muodostavat vain osan palveluiden kokonaiskustannuksista. 

 

Ponnesta äänestettiin tänään 16.6.2010, mutta se ei saanut enemmistöä taakseen.