Valtuusto käsitteli Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelmaa vuoden 2010 ensimmäisessä kokouksessa. Tänään 3.2. kokouksessa äänestettiin suunnitelmaan liittyvistä ponsista. Esitin seuraavan Vihreiden ryhmäponnen, koska nykyisessä tasa-arvosuunnitelmassa sukupuoli määritellään niin, etteivät sukupuolivähemmistöt mahdu siihen: kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki tekee erilliset linjaukset sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Valtuusto hyväksyi tämän ponnen. Ainoastaan KD taisi näyttää punaista valoa.

Tein myös kaksi seuraavaa pontta: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tasa-arvon toteutumisen valvomiseksi ja tasa-arvosuunnitelman tehokkaaksi jalkauttamiseksi kuhunkin virastoon perustetaan tasa-arvoasioita eteenpäin vievä, koulutettu, tasa-arvovastuuryhmä.

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sukupuolten välisten palkkaerojen kehittymistä seurataan ja raportoidaan entistä tarkemmin. Helsingin kaupunki ryhtyy omalta osaltaan toimenpiteisiin, joilla palkkatasa-arvoa edistetään.   
 
Nämä esitykset eivät äänestyksessä menneet läpi pitkälti sen takia, että puolueryhmät jo etukäteen sopivat mikä kenenkin ryhmäponsista hyväksytään. Perustelut näille ponsiesityksille löytyvät pitämästäni tasa-arvosuunnitelmaa koskevasta ryhmäpuheesta.