Kaupunkisuunnittelulautakunnan huomisessa kokouksessa käsitellään Pohjois-Vuosaaren Mustavuoren aluetta. Kävelin sunnuntaina alueen läpi. Ulkoilijoita oli erittäin runsaasti: yhden hiihtäjän hävitessä näkyvistä horisonttiin ilmestyi seuraava. Kaavan toteutuessa nykyisellään muutamien pientalojen alle jäisivät tuhansien helsinkiläisten lenkkeily-hiihto- ja retkeilymaastot. Vaikka Vuosaaressa on laskennallisesti enemmän puistoalueita kuin Helsingissä keskimäärin, on alueelle viime vuosina rakennettu runsaasti. Lisäksi puistoalueiden keskiarvon tarkastelu sisältää mm. keskustan palveluineen, jota ei ole mielekästä vertailla Helsingin kaukaisimpien raja-alueiden kanssa, joissa luonnonläheisyys on alueelle muuton valintakriteerinä kulttuuri- ja muiden palveluiden ollessa vähäisempiä.  


Tämän illan kaupunginvaltuuston kokouksessa puolueiden taloutta koskevissa linjapuheissa toistuu huoli talouden nopeasta kurjistumisesta. Helsingin verotulojen arvioidaan tämän hetkisten laskelmien mukaan pienenevän yli 200 miljoonaa euroa vuonna 2009.  Käytännössä suurempi osa investointeja tullaan rahoittamaan lainarahalla. Talouden elvyttämiskeinoina on mainittu useasti mm. välttämättömien investointien aikaistaminen, kaupungin palvelurakenteiden uudistaminen, prosessien tehostaminen mm. sähköisiä palveluita parantamalla sekä myös mahdollinen kunnallisveroprosentin nostaminen. Taantumasta selviämisen lisäksi katseet on käännettävä pidemmälle tulevaisuuteen. Vanhentuvia rakenteita ei kannata tekohengittää. Kestävään kehitykseen, mm. matalaenergiarakentamiseen ja joukkoliikenteeseen investoiminen, myös taantuman aikana, maksaa itsensä takaisin.