Olen ehdolla vihreiden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajisto valitaan Seinäjoen puoluekokouksessa 10.6.2023.


Suunta

Aikana, jolloin Euroopassa kuivuvat joet ja juomavesi paikoin loppuu, tarvitaan liikkeitä, jotka rakentavat luonnonvarojen kannalta kestävissä rajoissa toimivaa taloutta kannattavasti.

7 prosentin kannatus ei riitä siihen.

Siksi muutoksia on tehtävä. Viestiä on kirkastettava. Tavoitteet pitää nostaa korkealle ja luoda strategia, jolla ne saavutetaan. Tarvitaan enemmän rohkeutta. Ja meitä jokaista tarvitaan.

Suomessa on loistavat mahdollisuudet rakentaa kestävää taloutta tieteeseen, taiteeseen ja koulutukseen rakentuen. Tarvitsemme sosiaaliliberaalin talouspuolueen, joka näyttää suuntaa. Vihreät on se puolue.

Tapa tehdä

Haen varapuheenjohtajaksi, jotta voin olla mukana rakentamassa yhä vahvempaa koko Suomen avointa liikettä, johon jokainen kokee olevansa tervetullut, ja jossa säännöt ovat samat kaikille. Toimivassa puolueessa on tilaa keskustella ja olla myös eri mieltä. Demokratiassa vuoropuhelu on vahvuus. Tarvitsemme viestintää, jossa näkyy ihmisiä eri elämäntilanteissa. Vihreys ei ole kiiltokuvamaista, vaan siinä näkyy koko kirjo niin kuin elämässä, asuit sitten maaseudulla tai ja kaupungissa, olit nuori tai iäkkäämpi.

Meillä on ratkaisuja, jotka palvelevat yrittäjyyden uusia muotoja, taloutta, turvallisuutta, koulutusta ja varhaiskasvatusta. Ennen kaikkea meidän on kuunneltava tarkemmin, mitä ihmisillä on mielessä. Meillä pitää olla vastauksia niihin huoliin, joita ihmiset kohtaavat arjessa. Meidän täytyy olla paremmin mukana talouspoliittisessa keskustelussa ja tuoda esiin kestävä tulevaisuusvaihtoehto, joka on tehty yhdessä ja demokraattisesti puolueen ohjelmatyössä.

Miksi ehdolla

Varapuheenjohtajana haluan olla kirkastamassa viestiämme, jotta meitä ei määriteltäisi vain ulkoapäin. Uskon, että voin tutkijana, kauppatieteilijänä ja pitkän linjan vihreänä tarjota oman osaamiseni kestävän talousvaihtoehdon esiin tuomisessa. Haluan nostaa esiin, että olemme puolue, joka on niin kulttuuriperinnön, lähiluonnon, uusien yrittämisen muotojen, luovien alojen, toimivien sote-palveluiden, tutkitun tiedon kuin koulutuksen puolella. Suuri määrä uusia jäseniä osoittaa, että olemme entistä relevantimpi puolue. Luottamus tulee lunastaa luomalla polkuja, joiden avulla pääsee helposti mukaan.

Olen antanut yli 15 vuotta tälle liikkeelle, viimeksi kansanedustajana. Eduskuntavaaleissa sain yli 5000 äänestäjän luottamuksen ajamilleni tavoitteille. Olen kiertänyt monella paikkakunnalla Suomessa ja tavannut ehdokkaita ja aktiiveja niin kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa kuin aluevaaleissakin. Haluan auttaa siinä, että kaikki voivat loistaa omalla tavallaan.