TIEDOTE
23.2.2023
 

Kansanedustaja Mari Holopainen: eduskunnan täysistunto on oikea paikka päättää saamelaiskäräjälaista

 Saamelaiskäräjälaki on saatava eduskunnan täysistuntoon ennen istuntokauden päättymistä.

”Eduskunnan täysistunto on oikea paikka käsitellä myös saamelaiskäräjälaki. Toivon, että perustuslakivaliokunta pystyy etenemään asiassa. Valiokunnalle on jo annettu tähän lisäaikaa,” Holopainen korostaa.

Eduskunnan valiokunnat ovat saaneet saamelaiskäräjälain käsiteltyä perustuslakivaliokuntaa lukuun ottamatta.

”Demokraattisen päätöksentekoprosessin toimivuudesta on huolehdittava. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin,” Mari Holopainen toteaa.

Talousvaliokunta totesi lausunnossaan, että tasapainoinen ja ajantasainen saamelaiskäräjälaki on myös tärkeä osa taloudellista toiminta- ja investointiympäristöä. Talousvaliokunta piti keskeisenä, että yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoite turvaa toimivalla tavalla saamelaisten mahdollisuutta perinteisten elinkeinojensa harjoittamiseen, eri elinkeinojen yhteensovittamista ja edistää sääntelyn ja viranomaistoiminnan ennakoitavuutta.

Saamelaiskäräjälain tavoitteena on turvata saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja parantaa saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Uudistustyön lähtökohtana ovat olleet perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus. Voimassa olevan saamelaiskäräjälain on arvioitu olevan monilta osin vanhentunut, paikoin epäselvä ja avoin ristiriitoja aiheuttaneille tulkinnoille.

 

Lisätiedot:

Mari Holopainen
kansanedustaja (vihr.), talousvaliokunnan jäsen
+358505143452
mari.holopainen@eduskunta.fi
https://www.mariholopainen.fi/