Puheeni valtuustossa Helsingin lausunnosta Suomen hallitukselle 22.3.2017

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa puhutaan ei mistään sen kummemmasta kuin elämästä ja kuolemasta ja 47 % prosentista toimintamenojen budjetista, joka on lähdössä Helsingin hallinnasta.

Hyvää mallissa on se, että pienet kunnat yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joilla on mahdollisuus paremmin järjestää palvelunsa. Helsingin kannalta tätäkään etua ei synny, koska yli 600 000 asukkaan kaupungissa on riittävä markkina terveyspalveluiden järjestämiseen ilman maakuntaa.

Suunnitellussa mallissa nykyisen valinnanvapauslainsäädännön osalta ei ole juuri hyvää kuin se, että useiden terveysalan yritysten kurssit ovat nousseet. Sote-asetelmia tulee tarkastella siitä näkökulmasta kuin keskeistä on uuden mallin kannalta eli nimenomaan markkinoiden näkökulmasta. Markkinoiden toimintaa voi ymmärtää enemmän talousteorian kuin lääketieteen tai sosiaalitieteiden kautta. Harva taloustieteilijä puolestaan ymmärtää, että miten antibioottikuuri toimii. Terveyspalveluissa hintoja kurissa pitävä kilpailudynamiikka toimii heikosti, muun muassa koska kuluttajan on vaikea vertailla laatua ja hoito on välttämätön ostaa.

Yksityiset palvelut ovat tarpeellisia ja täydentävät terveydenhuollon kenttää. Ne ovat onnistuneet monessa asiassa hyvin, mutta mikäli ne saavat ison osan markkinoista pienessä maassa, toimiala tulee keskittymään ja hinnat nousemaan.

Terveyspalveluiden tulee uudistua, mutta lähtökohtana tulee olla ihmisten, ei ainoastaan terveysalan yritysten etu kuten nykyisessä suunnitelmassa on käymässä. Hallituksen sote-malli saattaa romuttaa Suomen kustannustehokkaan ja pääosin erittäin laadukkaan terveydenhuollon. Hoitoon pääsyssä on parannettavaa, mutta sote-mallissa on paljon sekavuutta ja riskejä.

Lukuisia ongelmia on nostettu esiin. Malli johtaa esimerkiksi siihen, että ensimmäisessä vaiheessa joudutaan irtisanomaan kunnan tai maakunnan työntekijöitä, jotka kustannustehokkaasti hoitavat työtään. Osalla on hyvä neuvotteluasema uusiin töihin ja osalla ei. Päätavoite parantaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saumattomuutta ei ole toteutumassa. Sote-mallia ei pidä toteuttaa nykymuodossa.

Minusta on hyvin huolestuttavaa, että hallituspuolueiden osalta esitetään täällä valtuustossa kuin ei olisi kuultu mitään niistä asiantuntijalausunnoista, joissa on esitetty vakavia puutteita kyseisessä valinnanvapauslainsäädännössä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on oleellista luoda uudistuva malli, jolla mahdollisimman moni saadaan hoidettua hyvin mahdollisimman pienin kustannuksin. Terveydenhuoltoon on päästävä ilman pitkiä jonoja. Palautetaan mieleen sote-uudistuksen alkuperäiset tarkoitukset.

Mari Holopainen on kaupunginvaltuutettu ja väitöskirjatutkija ehdolla valtuustoon 2017 Helsingissä