Summer 2013

Suomi voi olla maailman paras maa olla lapsi. Olen ehdolla Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan nostaa keskiöön lapset, koulutuksen ja kestävän kasvun. Pyydän tukeasi jäsenäänestyksessä. Meidän täytyy olla puolue, jota äänestämällä voi luottaa siihen, että sijoitamme tuleviin sukupolviin kuten Tukholmassa, jossa Vihreiden vaihtoehtoisen budjetin painopisteinä ovat lapset ja nuoret. Oikeus turvalliseen kouluun ja varhaiskasvatukseen on oltava perhetaustasta riippumatta.

Olen kaupunginvaltuutettu, 3-vuotiaan lapsen äiti, kauppatieteiden maisteri ja tohtoriopiskelija Aalto-yliopistossa työpsykologian ja johtamisen yksikössä. Tutkijavierailijana olen päässyt näkemään, miten Berkeleyn ja Oxfordin yliopistoissa ratkotaan talouden ja ympäristön haasteita. Olen nähnyt eriarvoisuutta ja haluan puolustaa hyvinvointia. Haluan löytää uusia ratkaisuja ja olen valmis etsimään niitä sinnikkäästi.

Tarvitsemme selkeää Vihreää talouspoliittista näkemystä. Rakennemuutos on nopeaa ja rajat ylittävää. Meillä on kaikki edellytykset pärjätä. Uusi yrittäjyys ja arvonluonti luovat mahdollisuuksia, ei väistyvän tai haitallisen teollisuuden tukeminen. Ympäristönsuojelun on mentävä kaivoslupien edelle. Terveydenhuollon tulee olla käyttäjälähtöisempää ja sen ei pidä ajautua kalliiden tarjoajien varaan, koska terveyden ostamisessa ei juuri ole hintakattoa. Avoin data, digitaalisuus ja robotiikka ovat nykypäivää ja huomisen kestävä kasvu edellyttää korkeaa osaamista, kunnianhimoista tiedettä, perustutkimusta, sivistystä, kokeilukulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Minulla on viiden vuoden kokemus kaupunginvaltuutettuna. Uskallan kyseenalaistaa ja tuoda kaupunkilaisten huolenaiheita esiin. Olen kaupungin strategiaa arvioivassa tarkastuslautakunnassa, Helsingin seudun Kesäyliopiston puheenjohtajana ja aiemmin olen työskennellyt kaupunkisuunnittelussa, kaupunginhallituksessa ja Kallion seudun Vihreissä. Olen yhteistyössä yli puoluerajojen onnistunut puolustamaan kaupunkiviheralueita ja päiväkoteja.

Viisaat ovat sanoneet, että politiikan arvo mitataan siinä, minkälaista arkea se tuottaa. Tärkeää minulle ovat ihmisten aidot vaikuttamismahdollisuudet.

Helsingin vihreät valitsee noin puolet eduskuntavaaliehdokkaista neuvoa antavan jäsenäänestyksen avulla. Äänestysaika on 30.5.-13.6.2014. Äänestykseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksun maksaneet Helsingin Vihreiden jäsenyhdistysten jäsenet, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. He ovat saaneet sähköpostitse henkilökohtaisen linkin, jonka kautta pääsee äänestämään.