Paremmat palvelut, kestävämpi kehitys

Olen mukana politiikassa, koska haluan nostaa keskiöön lapset, koulutuksen ja kestävän kasvun. Ihmisten aidot vaikuttamismahdollisuudet ovat minulle tärkeitä. 

Mari Holopainen from Mari Holopainen on Vimeo.


Vihreät arvot: oikeudenmukaisuus, valinnanvapaus ja ilmastovastuu tulisivat olla päätöksenteon taustalla. Se, että tarvittaessa uudistetaan toimintaa, ei tarkoita etteikö esimerkiksi hyvään koulutukseen ja terveydenhoitoon pitäisi olla mahdollisuus lähtökohdista riippumatta.

Tutkin työkseni, miten uusia palveluja kehitetään yrityksissä. Kuntasektorilla palveluissa riittää kehitettävää. Tulevalla valtuustokaudella on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen, että kaupunki järjestää toimintansa nykyistä asukaslähtöisemmin ja niin, että palvelutaso pystytään turvaamaan. Myöskään ei pidä unohtaa katsoa pidemmälle tulevaisuuden osaamistarpeisiin. 

Olen sitä mieltä, että talouden lisäksi kaupungin tulee aina huomioida ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset ja kulttuurilliset näkökohdat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm. asukkaiden tasa-arvoisuutta, osallistumismahdollisuuksia, eri kulttuuritaustojen huomioon ottamista, energian säästämistä ja päästöjen minimointia kaikessa toiminnassa.

Taustani on poikkitieteellinen: Valmistuin  Helsingin kauppakorkeakoulusta ja olen opiskellut myös talous- ja sosiaalihistoriaa Valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Sivuaineohjelmien kautta opiskelin myös mm. muotoilujohtamista ja kuvataidetta Taideteollisessa korkeakoulussa ja tuotekehitystä Teknillisessä korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopisto). Tunnen helsinkiläisen yliopistomaailman erilaisista vinkkeleistä. Tulevaisuus on kiinni osaamisesta ja siksi koulutuksesta ja tutkimuksesta ei kannata leikata.

Tässä lyhyesti teemoja, jotka ovat minulle tärkeitä ja joihin olen vaikuttanut valtuustossa:

  • Reilumpi Helsinki, joka kantaa myös globaalin vastuun.
  • Nopeammin uudistuva Helsinki. Kaupungin pitäisi olla vähemmän kaavoihinsa kangistunut ja rohkeampi kokeiluihin.
  • Luovempi Helsinki. Vapautta kaupunkikulttuurille, kansainvälisyydelle ja uudelle yrittäjyydelle. Avoimia kohtaamispaikkoja. 
  • Vihreämpi Helsinki. Uusiutuviin energialähteisiin ja energiansäästöihin tulee panostaa ajoissa.
  • Kierrättävämpi Helsinki. Liikenteen päästövähennysten lisäksi on tärkeää tehdä kierrättäminen ja energian säästäminen helpoiksi.
  • Liikkuvampi Helsinki. Ulkoilumahdollisuudet ja viheralueet kuten Keskuspuisto on säilytettävä. Lisää Baanoja.
  • Välittävämpi Helsinki. Lapsista ja nuorista on pidettävä huolta ikäihmisiä  unohtamatta. Lisää toimintaa ja yhteisöllisyyttä.  

 

Tavoitteet ja keinot löytyvät täältä.