Olin ehdolla kevään 2021 kuntavaaleissa jatkaakseni työtäni lähiluonnon, koulutuksen sekä kekseliään ja osallistavamman kaupungin puolesta. Tulin valituksi neljännelle kaudelle Helsingin kaupunginvaltuustoon. Kiitos luottamuksesta!

Mitä jos Helsinki olisi

Maailman luontopääkaupunki

Helsingillä on kaikki edellytykset olla maailman luontopääkaupunki. Pulkkamäet, lähimetsät ja rantakalliot ovat vahvuuksiamme. Säilytetään ne.

Ilmastotoimien suunnannäyttäjä

Helsinki on kokoaan suurempi ilmastotoimien suunnannäyttäjä. Globaalia materiaalien kulutusta tulee leikata vähintään puoleen nykyisestä tasosta.  Tutkittua tietoa hyödynnetään päätöksenteossa enemmän.

Kulttuuriperinnön vaalija

Tulevaisuuden Helsingissä kulttuuri ja historia nähdään voimavaroina ja jokainen kaupunginosa on omaleimainen ja hyvä paikka elää.

Lasten ja nuorten kaupunki

Työn ja perheen yhdistäminen on helpompaa, koska varhaiskasvatuspaikka löytyy läheltä, ryhmäkoot eivät paisu ja koulupäivän jälkeen kaikille lapsille ja nuorille on tarjolla harrastuksia harrastustakuun avulla. Kouluissa resurssit ovat kunnossa. Kaikki pidetään mukana.

Kasvualusta kansainvälisille osaajille ja yrityksille

Kun koronasta selvitään, Helsinki on entistä vahvemmin kaupunki, jossa niin kasvuyrittäjyys kuin tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet houkuttelevat eri puolilta maailmaa. Koulutusinvestoinnit ja osaamispohjainen kestävä muutos ovat tärkeitä talouspolitiikan toimia. Talous ei ole tasa-arvosta irrallinen kysymys.

Osallisuuden edistäjä

Tulevaisuuden Helsingissä myös asukkaat pääsevät osallistumaan lähialueitaan koskevaan päätöksentekoon ajoissa ja ideoimaan kaikille toimivaa Helsinkiä.

 

Lue lisää valtuustoaloitteistani, ponsistani ja tutustu puheenvuoroihini.

 

Uutta suuntaa Helsingin kaupunkisuunnittelulle ja rakentamiselle. Tutustu tavoitteisiin.

10 teesiä kaupunkisuunnittelusta – kohti osallistavaa ja omaperäistä Helsinkiä

 

Kaupunkisuunnittelun keskeisinä arvoina haluan nostaa esiin kulttuuriympäristön ja kaupunkiluonnon kunnioittamisen. Helsingin vetovoimana on ainutlaatuinen luonto ja vehreys.

Kaupunginosien omaleimaisuus on vahvuus. Arkkitehtuurin ja rakentamisen pitää olla kunnianhimoista ja kestävää.

Löydät vaalikonevastaukseni täältä: Yle kuntavaalikone ja  HS kuntavaalikone.

Lue lisää tavoitteistani myös täältä!

Jos heräsi kysymyksiä, voit olla yhteydessä mari.holopainen(a)vihreat.fi tai +358 50 514 3452

Vaalitavoitteet pohjoissaameksi Sapmi
Vaalikonevastauksen venäjäksi По-русски

Kuva: Susanna Kekkonen