Tarkastuslaskenta on valmistunut. Lämpimät kiitokset 3594 äänestäjälleni!

Tulos oli hurjan hyvä eduskuntavaalien ensikertalaiselle ja jätti taakseen monta konkaria, vaikka ei ihan riittänyt läpimenoon.

Vaalityötä tehtiin paljon ja vapaaehtoisvoimin. Veimme yhteisiä asioita eteenpäin ja työ jatkukoon. Vihreille viisi lisäpaikkaa ja parempi mahdollisuus toteuttaa tärkeitä tavoitteita!

Poliittinen työni jatkuu kaupunginvaltuutettuna. Tervetuloa seuraamaan Facebook-sivuani tai Twitteria. 

Olen helsinkiläinen Vihreä kaupunginvaltuutettu ja yritystutkija, joka uskoo uudistumisen ja osaamisen voimaan.

Eduskunnan tärkein tehtävä on saada maamme uuteen nousuun. Rakennemuutoksen keskellä pärjäämme olemalla kansainvälisesti edelläkävijöitä. Koulutus ja uusi yrittäjyys luovat mahdollisuuksia – ei suunnitelmatalous, jossa elvytetään väistyviä aloja, jaetaan ympäristölle haitallisia tukia tai kannustinloukkuja ihmisille. On sanottu, että politiikan arvo mitataan siinä, minkälaista arkea se tuottaa. Tärkeää minulle ovat ihmisten aidot vaikuttamismahdollisuudet. On aika nostaa lapset hallitusohjelmaan.

Taustaltani olen kauppatieteiden maisteri ja valmistumassa tohtoriksi Aalto-yliopistosta. Kansainvälistä kokemusta minulla on viimeisimpänä Oxfordin yliopistosta. Minulla on myös vahva politiikan kokemus: olen työskennellyt kuusi vuotta kaupunginvaltuutettuna.

Valokuvat: Susanna Kekkonen ja Heikki Tuuli

Mari_Holopainen_01_nettiin

Uudistuva talous

Uusi nousu tarvitsee uudistuvan talouden. Kansainvälisesti vetovoimainen ja uudistuva talouden rakenne on ainoa mahdollisuus luoda perusta Suomen tulevalle hyvinvoinnille. Tehdään rakenteellisia uudistuksia sen sijaan, että leikataan siitä mikä toimii.

Politiikan tulee luoda taloudelle edellytykset muuttua ja löytää kasvun lähteet ympäristön kannalta kestävästi. Avainasemassa ovat osaaminen, tutkimus, uusi teknologia ja lupaava startup-kulttuuri. Kohdennetaan tutkimus ja kehittämis- ja innovaatiokannusteita uusille yrityksille kestävän kasvun luomiseen. Kasvatetaan panostusta osaamiseen ja perustutkimukseen. Tehdään joukkorahoituskanavat helpoiksi. Vältetään sektoripoliittista osaoptimointia ja aluepoliittisesti tehtyjä investointipäätöksiä. Arvioidaan hyötyjä kokonaisvaltaisesti.

Lisätään kilpailun edellytyksiä kaupassa ja puretaan sääntelyä ravintoloiden ja tapahtumien aukioloajoissa. Ei ajeta alas sääntelyn purkamisen nimissä soiden ja vesistöjen suojelua tai vanhusten hoitoa. Tehdään uusiutuvaa energiapolitiikkaa – ei energiariippuvuutta.


Kannattavaa työtä

Uusi nousu syntyy, kun työ on kannattavaa ja kannattelevaa. Työurat pitenevät ja tuottavuus kasvaa, kun töissä jaksetaan, viihdytään ja annetaan ihmisille mahdollisuus vaikuttaa. Työn tekemisen pitää kannattaa aina. Veronkevennykset tulee kohdistaa ensisijaisesti palkkaverotukseen ennen esimerkiksi perintöverotuksen laskemista. Palkkaverotusta kannattaa keventää etenkin pienimpien palkkojen osalta. Tuloloukut tulee poistaa uudistamalla sosiaaliturvaa perustulon avulla. Tarvitaan joustavat mallit osa-aikaiselle työlle ja yrittäjyydelle. Elinikäinen oppiminen ja ammatinvaihto tulee mahdollistaa.

Opintotuen ansaintarajoja tulee korottaa. Yritysten täytyy voida työllistää mahdollisimman helposti. Annetaan pienyrittäjille kannustimia työllistämiseen. Ja varmistetaan, että työllä on tekijöitä. Tällä hetkellä työllisten määrä laskee väestön ikääntyessä ja Suomesta lähtee enemmän osaajia kuin tänne tulee. Tehdään Suomesta houkutteleva maa investoida ja asua.

Tasa-arvoinen yhteiskunta

Uusi nousu vaatii tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Tämä vaatii nykyiseen politiikkaan enemmän ihmisten ja vähemmän hallinnon näkökulmaa. Poliittisilla päätöksillä vaikutetaan potilaiden, opiskelijoiden, vanhusten, päiväkotilasten, koululaisten tai pienyrittäjien arkeen. Toimivia ratkaisuja voidaan tehdä, kun lakien vaikutuksia arvioidaan niiden näkökulmasta, joita ne koskettavat. Tähän tarvitaan aitoja kanavia vaikuttaa. Tasa-arvoista avioliittolakia eteenpäin vienyt Tahdon-kansalaisaloite oli hieno esimerkki siitä, että maailmaa muutettiin, kun tarpeeksi moni liittyi mukaan.

Tasa-arvoiset maat pärjäävät parhaiten. Tarjotaan koulutus ja terveydenhoito varallisuudesta riippumatta. Sote-uudistuksen tulee taata kaikille hyvä terveys mahdollisimman kustannustehokkaasti eikä olla eturyhmäpolitikoinnin ajettavissa. Estetään putoamista, tartutaan mielenterveyden ongelmiin ajoissa ja autetaan ihmisiä muutenkin kuin lääkehoidolla.

Jaetaan perhevapaat 6+6+6-mallin avulla. Tämä edistää myös naisten työuria. Tarvitaan lisää naisjohtajia. Ei tehdä eriarvoistavaa politiikkaa, joka jakaa ihmiset lapsista lähtien voittajiin ja häviäjiin. Pysäytetään lapsiköyhyyden kasvu.

Osaamista ja kokeilukulttuuria

Uusi nousu vaatii osaamista ja kokeilemista. Varhaiset vuodet ovat kaikkein tärkeimpiä oppimisen kannalta. Opetuksesta leikkaamalla leikataan huomisesta. Teollisuus osaa lobata, mutta lapset eivät. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus estävät syrjäytymistä. Tarvitaan inhimillisen kokoisia ryhmiä niin päiväkodeissa kuin kouluissa. Kiinnitetään enemmän huomiota lasten hyvinvointiin ja luovuuteen. Annetaan lasten luottaa omiin taitoihinsa ja kykyynsä muuttaa itse maailmaa. Edistetään taitoja rohkeaan kyseenalaistamiseen ja toisista välittämiseen.

Ei juututa korkeakoulu-uudistuksissa keskustelemaan kapean hyötyajattelun tai hallinnon näkökulmasta. Kiinnitetään huomio itse toimintaan ja ihmisiin. Hyödynnetään enemmän tutkimustietoa päätöksenteossa ja annetaan resursseja osaamiselle. Edistetään kokeilukulttuuria ja avointa dataa. Pilotoidaan lakien vaikutuksia etukäteen.