OSAAMISTA TALOUTEEN
Yliopistokaupunki Helsinki näyttää suunnan Suomelle osaamisella, uudella teknologialla ja lupaavien startup-yritysten avulla. Ollaan rohkeita edelläkävijöitä. Tehdään kaupungista hauska ja houkutteleva asua, investoida ja matkailla. Hyödynnetään tutkimustietoa päätöksenteossa.

ONNELLINEN PAIKKA KASVAA JA OPPIA
Pysäytetään eriarvoistuminen. Annetaan edellytykset tasa-arvolle ja Suomen menestykselle tulevaisuudessa. Otetaan tavoitteeksi maailman parhaat koulut ja päiväkodit kaikkialla kaupungissa.  Luodaan pienet ryhmät ja terveelliset tilat sekä riittävät resurssit kasvaville alueille. Aloitetaan uudet vieraat kielet jo ensimmäisellä luokalla ja päiväkodissa. Avataan koulujen tilat harrastuksille.

AVOIN JA KOKEILEVA KAUPUNKI
Kaikki ovat tervetulleita. Tehdään kohtuuhintaista ja kiinnostavaa asumista. Kaupunki luo puitteet – pyörätiet, vanhuuden hoivan, puistot, katupuut, kirjastot, lähisaaret, festarit – ja antaa vapauden toteuttaa unelmia. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tunnetaan niiden ihmisten arki, joita päätökset koskevat.

Olen tehnyt intohimoisesti töitä näiden tavoitteiden eteen: kiinnostavamman, avoimemman ja tasa-arvoisemman kaupungin puolesta ja olemme saaneet paljon aikaiseksi valtuustossa.

Lue lisää ajatuksistani HS-vaalikoneesta

Viimeisimmät tekemäni aloitteet ja ponnet löydät täältä.

Mari Holopainen